G

písmeno latinky

G je sedmé písmeno latinské abecedy. Vzniklo z písmene C (jímž se v klasické latině zapisovala hláska k, ale původně také g): přidáním dodatečné čárky vzniklo nové písmeno, kterým se zapisovala hláska g. V řečtině se na zápis této hlásky používalo písmeno gama řecké abecedy.

G
ZnakG
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode71U+0047
UTF-87147
Číselná entitaGG
Znakg
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode103U+0067
UTF-810367
Číselná entitagg
Hláskování české Gustav
Hláskování mezinárodní Golf
Braille
Morseova abeceda ––⋅ (grónská zem)
Vizuální reprezentace
G v námořní vlajkové abeceděG v semaforové abeceděG ve znakové řeči