Orgasmus

fáze sexu

Orgasmus neboli vyvrcholení je výsledkem fáze plató (plateau) sexuálního reakčního cyklu. Orgasmus se vyznačuje intenzivní fyzickou rozkoší, kontrolovanou autonomním nervovým systémem. Je doprovázen rychlými cykly svalových kontrakcí (stahy) v dolních pánevních svalech, které obklopují primární pohlavní orgány a anus (řitní otvor). Orgasmy u mužů i žen jsou často spojeny s jinými mimovolnými reakcemi, např. se svalovými křečemi v jiných částech těla a s vydáváním zvuků. Při mužském orgasmu většinou dojde k výronu semene – ejakulaci –, ale ejakulace není podmínkou k dosažení orgasmu. Orgasmus též zpravidla provází euforické vnímání.

Vyvrcholení je fáze sexuálního styku, jejímž smyslem je dopomoci početí. Svalovými stahy kolem mužských pohlavních orgánů je zajištěn silný výstřik semene a svalové stahy kolem ženských pohlavích orgánů mají zajistit snazší pohyb mužských pohlavních buněk – spermií – až k uvolněnému vajíčku – ženské pohlavní buňce.

Následně orgasmus obvykle způsobuje znatelnou únavu a muži i ženy si po něm potřebují odpočinout. To se obvykle připisuje uvolnění prolaktinu. Prolaktin je typickou odezvou endokrinního systému při depresivní náladě nebo podráždění. Příčinou také může být potřeba krátkého odpočinku po intenzivní fyzické aktivitě. Mezi časté průvodní jevy, projevující se krátce po pohlavním styku patří také výrazně zvýšená chuť k jídlu nebo pití.

Probíhající výzkum v Lékařském univerzitním centru v holandském Groningenu zkoumá, co se děje v mozku žen a mužů během orgasmu. Používané techniky zahrnují pozitronovou emisní tomografii (PET) a magnetickou rezonanci (MR). Ženské i mužské mozky se v průběhu orgasmu chovají téměř stejně. Skenování mozků ukázalo, že rozsáhlé oblasti mozkové kůry během orgasmu dočasně utlumí svou aktivitu.

Četnost ženského orgasmu

V literatuře se udává, že zhruba 20–30 % žen při souloži vaginálního orgasmu nedosahuje nikdy, případně ho dosahuje málokdy. Přes zatím nevelké množství dat se zdá, že tato ženská anorgasmie je častěji asociována s psychologickými, emocionálními či sociálními faktory než s faktory fyziologickými. Osobnostními rizikovými faktory jsou introverze, emocionální nestabilita, malá míra otevřenosti vůči zkušenosti, dalšími rizikovými faktory jsou pohlavní zneužívání v dětství, nemanželský stav, bezdětnost, také manželské nebo vztahové problémy, výskyt depresí nebo úzkosti.[1] Byla též prokázána významná souvislost mezi frekvencí dosahování orgasmu při souloži i masturbaci a emoční inteligencí. U žen s nízkou emoční inteligencí (dolní kvartil) je 2× pravděpodobnější, že budou dosahovat orgasmu jen zřídka.[2] Odhaduje se, že zhruba z 34 % jsou problémy při dosahování orgasmů podmíněny geneticky.[1] Vliv mohou mít i další faktory, mezi jinými i velikost penisu – z online dotazníku vyplňovaného ženami vyplynulo, že ženy preferující hlubší penetraci dosahují vaginálního orgasmu častěji (ale ne klitorálního).[3]

Ve studii z r. 2009 na vzorku 2035 anglických žen byly zjištěny tyto údaje týkající se míry dosahování orgasmu u žen:[2]

četnost dosažení orgasmu při
dané sexuální aktivitě
soulož masturbace
nikdy 13,2 % 24,1 %
<25 % případů 17,2 % 6,9 %
v 25–49 % případů 8,4 % 4,2 %
okolo 50 % případů 13,5 % 6,1 %
v 51–75 % případů 13,91 % 6,9 %
>75 % případů 24,4 % 21,5 %
vždy 9,4 % 30,3 %

Podle zjištění českého Sexuologického ústavu 22 % žen nezažívá vaginální orgasmus nikdy, 30 % v méně než 25 % případů, 22 % v 25–50 % případů, 15 % v 50–75 % případů a 12 % v 75–100 % případů.[4]

Několikanásobné orgasmy

V některých případech ženy nemají období útlumu (refractory period) nebo je mají jen velice krátké, a proto mohou zažít druhý orgasmus rychle po prvním. Některé ženy mohou prožít i další následující orgasmy, tedy obecně několikanásobný orgasmus. Po počátečním orgasmu mohou být ty následující silnější nebo příjemnější. Výzkumy ukazují, že několikanásobné orgasmy zažilo asi 13 % žen. Ještě větší množství žen je jich schopno dosáhnout pomocí správné stimulace (například pomocí vibrátoru) a ve správném rozpoložení. Klitoris a bradavky některých žen jsou ale po vyvrcholení velmi citlivé a jejich následná stimulace může být bolestivá. Rychlé a hluboké dýchání může napomoci uvolnění tohoto napětí. Existují bulvární zprávy o ženách majících příliš mnoho orgasmů (mezi nimi např. tvrzení, že jedna mladá Britka vrcholí neustále během dne, kdykoliv pocítí sebemenší vibrace).[5]

Je možné mít orgasmus bez ejakulace (suchý orgasmus) nebo ejakulovat bez dosažení orgasmu. Někteří muži tvrdí, že měli několikanásobné po sobě jdoucí orgasmy, obzvláště bez ejakulace. Muži, kteří prožívají suché orgasmy, mohou často vyvolat několikanásobné orgasmy, neboť potřeba oddechu (období útlumu) je menší. Někteří muži jsou schopni masturbovat po celé hodiny bez přestávky a dosáhnout při tom mnoha orgasmů. V poslední době mnoho knih popisuje nejrůznější techniky, jak dosáhnout několikanásobných orgasmů. Většina více-orgasmických mužů (a jejich partnerů) popisuje, že zadržování ejakulace vyvolává mnohem silnější po-orgasmický stav.

Jednou technikou je zastavení ejakulace zatlačením na hráz (perineum) asi uprostřed mezi šourkem a řitním otvorem těsně před ejakulací. Tato technika však může vést ke zpětné ejakulaci, tj. k přesměrování semene do močového měchýře namísto do močové trubice. Může také způsobit dlouhodobé poškození vzniklé tlakem na nervy a krevní cévy v oblasti hráze. Muži, kteří prodělali operaci prostaty nebo močového měchýře z nějakého důvodu mohou také zažívat suché orgasmy způsobené zpětnou ejakulací.

Jiné techniky jsou obdobné k těm popisovaným více-orgasmickými ženami, které uvádějí, že se musejí uvolnit, aby dosáhly několikanásobných orgasmů. Tyto techniky zahrnují spíše mentální a fyzickou kontrolu nad pre-ejakulativními stahy cév a výrony, a nikoli těmi ejakulativními nebo násilné zadržení jako v předchozí technice. Sexuální energie, ačkoliv je koncentrována v pohlavních orgánech, může být rozvedena po celém těle. Neoficiálně se uvádí, že ovládnutí těchto metod může vyvolat několikanásobné orgasmy „po celém těle“. Jemná stimulace prostaty, semenných váčků a chámovodu vyvolává erogenní požitek, který u některých mužů vrcholí intenzivním orgasmem (existují i erotické pomůcky pro masáž prostaty – např. Aneros).

Mnoho mužů, kteří začali masturbovat nebo jinak sexuálně žít před začátkem puberty, popisuje, že jsou schopni dosáhnout několikanásobných neejakulativních orgasmů. Mladí chlapci jsou schopni dosáhnout několikanásobných orgasmů, neboť u nich nedochází k období útlumu dokud nedosáhnou první ejakulace. U dívek je to možné stále, a to i po začátku puberty. U mužů se tato schopnost většinou vytrácí s jejich první ejakulací. Některé zprávy naznačují, že orgasmy prepubertálních chlapců jsou kvalitativně podobné „normálnímu“ ženskému prožívání orgasmu, což poukazuje na to, že hormonální změny během puberty mají velký vliv na charakter mužského orgasmu.

Několik studií poukazuje na hormon prolaktin jako pravděpodobný zdroj mužského období útlumu. Z tohoto důvodu vzrostl experimentální zájem o léky, které produkci prolaktinu tlumí (např. Dostinex; také známý jako Cabeser nebo Cabergoline). Některé zdroje tvrdí, že Dostinex je u mužů schopný zcela potlačit období útlumu a umožňuje zažít rychle po sobě jdoucí několikanásobné ejakulativní orgasmy. Nejméně jedna vědecká studie tyto názory podporuje.[6] Dostinex je lék ovlivňující hormony a má mnoho potenciálních vedlejších účinků. Jedním z možných důvodů je zvýšené uvolňování hormonu oxytocinu. Dále se předpokládá, že množství vyprodukovaného oxytocinu může ovlivňovat délku období útlumu.

Vědecká studie, která úspěšně zdokumentovala přirozené, plně ejakulativní, několikanásobné orgasmy u dospělého muže, byla provedena v Rutgers University v roce 1995. Během studie došlo k šesti plně ejakulativním orgasmům v průběhu 36 minut, a to bez pozorovatelného období útlumu.[7] Také se uvádí, že v některých případech je možné zkrátit období útlumu nebo ho úplně potlačit v průběhu puberty, a to až do dospělosti. Později, P. Haake et al. pozoroval jednoho muže dosáhnout několikanásobných orgasmů bez vyvolání zvýšené produkce prolaktinu.[8]

Spontánní orgasmus

Orgasmus může být spontánní, bez jakékoli přímé stimulace. Mnoho lidí jej popisuje jako trapný, nicméně příjemný zážitek. Někdy k orgasmu může dojít během sexuálních snů.

První orgasmus tohoto typu byl nahlášen mezi lidmi s poraněnou páteří. Ačkoliv poškození páteře a míchy často vede ke ztrátě určitého vnímání a k pozměnění sebevnímání, takový člověk nepřichází o erotické touhy, ani o sexuální pocity či vzrušení. Tak jsou někteří jedinci schopni dosáhnout orgasmu pouhou mentální stimulací. Některé aktivity (mimo ty sexuální) mohou vyvolat spontánní orgasmus. Takové uvolnění tenze může vyvolat lehká, bezděčná pohlavní stimulace – třeba tření pohlavních orgánů o sedátko kola za jízdy, cvičení, při němž je stažené pánevní svalstvo, nebo dokonce zívání.

Bylo také shledáno, že některé antidepresivní léky mohou vyvolat spontánní vyvrcholení jako vedlejší účinek.[9] Není však jisté, kolik pacientů, kteří tyto léky používali, zažili spontánní orgasmus, neboť většina z nich o tom nechce mluvit.

Prostatický orgasmus

Někteří lidé jsou schopni dosáhnout orgasmu pomocí stimulace prostatické struktury. U mužů to je prostata, u žen Skeneho žlázy. Umístění Skeneho žláz je často známo jako bod G neboli Gräfenbergův bod. Takovou stimulací může být: pohlavní styk, prstování nebo použití vibrátoru.

Orgasmy tohoto typu mohou způsobit jak mužskou, tak ženskou ejakulaci. Při dostatečné stimulaci může dojít k „dojení“ (milking) prostatické struktury. Pokud se zároveň nestimuluje penis nebo klitoris, může takováto stimulace vyústit v ejakulaci bez orgasmu. Někteří muži popisují, že jejich ejakulace je silnější, pokud je stimulace penisu kombinována se stimulací prostaty.

Odkazy

Reference

  1. a b Harris, J. M., Cherkas, L. F., Kato, B. S., Heiman, J. R., & Spector, T. D. (2008). Normal Variations in Personality are Associated with Coital Orgasmic Infrequency in Heterosexual Women: A Population-Based Study. Journal Of Sexual Medicine, 5(5), 1177-1183. doi:10.1111/j.1743-6109.2008.00800.x
  2. a b Burri, A. V., Cherkas, L. M., & Spector, T. D. (2009). Emotional Intelligence and Its Association with Orgasmic Frequency in Women. Journal Of Sexual Medicine, 6(7), 1930–1937. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01297.x Abstrakt
  3. Costa, R., Miller, G. F., & Brody, S. (2012). Women who prefer longer penises are more likely to have vaginal orgasms (but not clitoral orgasms): Implications for an evolutionary theory of vaginal orgasm. [abstract] Journal Of Sexual Medicine, 9(12), 3079-3088. doi:10.1111/j.1743-6109.2012.02917.x Abstrakt dostupný online
  4. Weiss, P., & Zvěřina, J. (2009). Sexuální chování v ČR. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha.
  5. (anglicky) British woman suffers from orgasms every 5 minutes. Pravda [online]. 2006-5-26 [cit. 2008-03-25]. Dostupné online. 
  6. (anglicky) NEPLATNÝ ODKAZ ! KRÜGER, Tillmann H.C., a kol. Effects of acute prolactin manipulation on sexual drive and function in males. Journal of Endocrinology. Prosinec 2003, roč. 179, čís. 3, s. 357 – 65. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-06-14.  Archivováno 14. 6. 2006 na Wayback Machine.
  7. (anglicky) WHIPPLE, B., a kol. Male Multiple Ejaculatory Orgasms: A Case Study. Journal of Sex Education and Therapy. 1998, roč. 23, čís. 2, s. 157 – 62. 
  8. (anglicky) HAAKE, P, a kol. Absence of orgasm-induced prolactin secretion in a healthy multi-orgasmic male subject. International Journal of Impotence Research. Duben 2002, roč. 14, čís. 2, s. 133–5. 
  9. (anglicky) NEPLATNÝ ODKAZ ! The core of female orgasm [online]. Sex Terms [cit. 2008-03-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-27. 

Související články

Externí odkazy