Otevřít hlavní menu

Gauss (jednotka)

kilogauss, tisícinásobek jednotky magnetické indukce

Gauss (případně v německé literatuře Gauß, zkratka G nebo Gs) je fyzikální jednotka Gaussovy magnetické indukce B v soustavě CGS. Je pojmenována po německém vědci C. F. Gaussovi. Její velikost je rovna

1 G := 1 cm-1/2g1/2s-1

Vztah k jednotce soustavy SI Tesla (jsou to jednotky odlišně definovaných veličin):

Má-li magnetické pole v daném místě Gaussovu magnetickou indukci rovnou 1 G, jeho magnetická indukce je rovna 10−4 T.

Formálně je gauss roven jednotce oersted, ta se však v soustavě CGS používá pro vyjádření intenzity magnetického pole H a pouze ve vakuu platí B = H.