Modul pružnosti ve smyku

Modul pružnosti ve smyku (Coulombův modul), značený G, je jedna z materiálových vlastností popisující poměr mezi smykovým napětím a jím způsobenou deformací, tzv. zkosem.

Zkos ()

V případě isotropních materiálů souvisí s modulem pružnosti v tahu přes tzv. Poissonovo číslo a lze jej spočítat jako:

kde je Modul pružnosti v tahu a je Poissonovo číslo.

Související články Editovat