Poissonův zákon

Poissonův zákon může označovat:

V termodynamiceEditovat

Popisuje vztah mezi mezi dvěma stavovými veličinami, např. tlakem a objemem při adiabatickém ději v ideálním plynu stálého množství

 ,

kde   je tlak plynu,   je objem plynu a   je Poissonova konstanta.

V mechaniceEditovat

Popisuje závislost mezi podélným poměrným prodloužením   a příčným poměrným prodloužením   (takto nazvaná veličina však nabývá záporných hodnot a jedná se tak vlastně o příčné „zkrácení“; díky zápornému znaménku ve vztahu je Poissonovo číslo   kladné):

 

Tedy, při zatížení válcového vzorku tahovou silou v ose x můžeme deformaci ve vzorku popsat poměrným prodloužením   ve směru osy a (záporným) poměrným prodloužením   kolmo na osu vzorku.

Pro vybrané materiály jsou základní elastické konstanty uvedeny v tabulce.

Materiál Modul pružnosti E [MPa] Poissonovo číslo   [1]
Hliníkové slitiny 7,5×104 0,31
Mosaz 1,04×105 0,33
Bronz 1,17×105 0,31
Litina 9,65×104 0,18
Ocel 2,1×105 0,3

Ve statisticeEditovat

Viz Poissonovo rozdělení

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Pevnost a pružnost (R. Halama/L. Adámková/F. Fojtík/K. Frydrýšek/M. Šofer/J. Rojíček/M. Fusek) FS TUVŠB Ostrava

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat