Otevřít hlavní menu
Ženy v islámu

Postavení ženy v islámu je složitým výsledkem interpretace náboženských textů a celkových kulturních podmínek v islámských zemích či komunitách. Liší se jak jednotlivé interpretace náboženských textů učenci a školami, tak výsledná podoba práva v jednotlivých zemích. Ze studie z roku 2013, kterou si nechala vypracovat agentura Reuters, vyplývá, že se nejhůře arabským ženám žije v Egyptě.[1]

Ženy v koránuEditovat

Na různých místech koránu se píše o rovném postavení muže a ženy před Bohem. Oba jsou jeho výtvory (súra 4, verš 1) a platí pro ně stejné náboženské předpisy.

Čtvrtá súra Koránu nese název Ženy a pojednává se v ní mimo jiné o majetkových otázkách: právu ženy na věno, dědictví, na vlastnictví majetku nezávisle na mužských členech rodiny apod. Zároveň se zde však praví:

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté to, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“ (4:34).

Diskriminace ženEditovat

Postavení žen je z pohledu značné části muslimských národních společností chápáno jako druhořadé a mnohá práva jsou ženám upírána nejen fundamentalistickými nábožensko-politickými skupinami, jako je např. Tálibán. Dle tohoto pohledu je žena podřízena muži (není mu rovnoprávná jako v jiných společenských systémech). Ženy jsou často oběťmi vražd ze cti a jejich zabití je s odvoláním na islámské právo mnohde bráno za méně závážný trestný čin než zabití muže (vrazi ze cti jsou postiženi pouze vězením, zatímco běžní vrazi smrtí), následkem čehož je s ženami někdy nakládáno způsobem připomínajícím nakládání se soukromým majetkem.[2][3] V některých případech je chápána jen jako způsob jak rozmnožovat početnost věřících.[4] Ve věci sňatku panují takové poměry, že si muslim může vzít nemuslimku, ale muslimka si nesmí vzít nemuslima.[5] V přísně muslimských zemích jsou ženy svázány řadou tradičních pravidel, bez souhlasu poručníků by např. neměly cestovat nebo jednat s úřady, čímž jsou prakticky diskriminovány. Saúdská Arábie ženám jako poslední země na světě teprve v roce 2015 umožnila využít volební právo a ve volbách také kandidovat.[6][7] V této zemi však i přesto nicméně platí mnoho dalších omezení. Až od poloviny roku 2018 bude například saúdským ženám umožněno řídit auta;[8][9] v této otázce se mj. v minulosti angažovala aktivistka Manal al-Šaríf.

V trestně právních věcech je žena oproti mužům v mnohých islámských zemích znevýhodněna.[10] Příkladem je např. potřebný vyšší počet ženských svědků ženského pohlaví ve srovnání s nižším počtem požadovaných mužských svědků. Následkem toho jsou ženy - bez zohlednění politicky motivovaných případů - častěji oběťmi porušování lidských práv v islámském světě než muži.[11]

Žena má právo[zdroj?] na rozvod, což může být pro muslimského muže dosti trapné - v muslimský zemích, jako např. v Egyptě, pak mužovi stačí s pomocí 4 svědků dokazat ženě cizoložství a žena může být odsouzena k trestu smrti. „Postavení nad ženami“ bývá interpretováno různě, od naprosté dominance po ochranu; uvnitř manželství má nicméně dle Koránu panovat láska a dobro:

„A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro – a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé.“ (30:21)

V téže súře se mluví také o polygamii čili mnohoženství, které bývá v islámském světě praktikována. Muž si může vzít až čtyři manželky, ale pouze pokud k nim bude spravedlivý, což je ovšem dle jiného verše (4:129) prakticky nemožné (proto je verš někdy považován za nepřímý příkaz monogamie); pro mnohoženství bývá naopak argumentováno například tím, že je praktikoval i prorok Mohamed.

Násilí na ženáchEditovat

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký. Korán 4:34
A nyní, lide, nabýváš určitá práva nad svými ženami a ony. Právo, které nad nimi nabýváte, je že by neměly nechat spát ve vašich postelích někoho, koho nenávidíte a nepáchat očividné nemravnosti (nebo cizoložství). Pokud ho páchají, Bůh vám dal svolení nechat je v jejich postelích o samotě a bít je, třebaže ne příliš tvrdě. Pokud přestanou, budou z vlídnosti dostávat zaopatření a oděv; Přikazuji vám z dobré vůle vůči vašim ženám, neboť ony jsou vašimi zajatci (1) kteří nic svého nevlastní. Vzali jste si je z oddanosti k Bohu a po právu si nárokujete jejich sexuální orgány slovy Boha."[12]

20. stoletíEditovat

 
Svět hidžábu, 2008.

Ve 20. století se i v islámském prostředí objevuje feminismus, který má ovšem mnoho větví; některé pozice islám kritizují, jiné se z něho naopak snaží vycházet (Islámský feminismus). Ženy se také začaly objevovat ve veřejných funkcích: první ženou zvolenou do čela muslimského státu byla Bénazír Bhuttová v Pákistánu.

Prvními zeměmi s muslimskou většinou, které zavedly volební právo žen, byl Ázerbájdžán a Albánie (1920), poslední byla Saúdská Arábie, kde jim ho král Abdalláh přislíbil v září 2011. Na nejbližší volby se však ještě nevztahovalo, proto ho poprvé budou moci využít až v roce 2015.[13] Dále v Saúdské Arábii ještě v 21. století panovaly takové absurdity, jako zákaz řízení automobilu ženami. Nedodržování zákona se trestalo. I přesto se našli odvážné, které na protest za volant usedli.[14] Teprve od dubna 2014 je ženám v Saúdské Arábii dovolena jízda na kole či motocyklu[15] a od června 2018 i řízení automobilu.[16] Jistý saúdský klerik nicméně prohlásil, že ženám za volantem hrozí narození postiženého dítěte.[17] V Saúdské Arábii či v Íránu je také rozšířená segregace na základě pohlaví.[18]viz en.wiki pro Írán a SA

Především mezi muslimy jsou zaznamenány případy, kdy byla žena mužem napadena a polita v obličeji silnou kyselinou,[19][20][21] jako to je známo z nemuslimského světa např. na případu Katie Piper. V Íránu byl ovšem v obdobném případě dopadený mužský útočník odsouzen k témuž, tedy k polití kyselinou v obličeji.[22]

V rámci tzv. práva šaría je dokonce možné ženu ukamenovat za to, že byla znásilněna, jelikož je to považováno za cizoložství.[zdroj?] Objevují se i případy, kdy otec zabije vlastní dceru jen proto, že měla nemanželský poměr. Vraždou prý zachrání čest rodiny. Stejné praktiky se dějí i v případě, kdy se dcera odmítá podvolit otcovu rozhodnutí ohledně sňatku.[23] V lednu 2015 došlo upálení zaživa mladé německé dívky ve vysokém stupni těhotenství. K vraždě se doznali dva Turci, z nichž jeden byl údajným přítelem dívky, se kterou čekal potomka. Prý to zraňovalo jeho čest a dívku zavraždili i přesto, že byla ochotna přistoupit na konverzi k islámu.[24][25] V témže měsíci roku 2015 novopečený imám berlínské mešity Al-Nur jménem Abdel Moez al-Eila požaduje podřízenost žen vůli jejich manželům a to bez výhrad.[26] Jeho vystoupením se zabývá prokuratura. V dubnu roku 2015 zakázal jistý ředitel jedné islámské školy v australském Melbourne v rámci tělocviku dívkám přespolní běh, jelikož by prý touto činností mohly „přijít o panenství“. Případem se zabývá kontrolní úřad zodpovědný za vzdělávací normy.[27][28]

V Německu vyšla a následně byla zakázána a policejně zlikvidována kniha s názvem "Žena pod záštitou islámu (německy Frauen im Schutz des Islam)", která mužům radí jak ženu bít, aniž by utrpěla zlomeniny a modřiny a mj. se v ní prý uvádí, že je žena "bitím poctěna".[29] Saúdský rodinný terapeut Chalíd al-Sakabi v roce 2016 uveřejnil video, kde mužům radí, jak s pomocí Alláha ženu správně bít.[30]

Během evropské migrační krize dorazilo v roce 2015 přes milion migrantů, z toho velká část do Nemecka. Během silvestrovské noci byla v Kolíně nad Rýnem spousta žen a dívek hromadně okradena a sexuálně napadena přistěhovalci převážně severoafrického a arabského vzhledu.[31][32] Policie a média o incedentech i původu útočníků nejprve mlčela a sklidila ostrou kritiku.[33][34][35] Později byly hlášeny podobné útoky i z dalších měst jako Stuttgart, Hamburk a Düsseldorf.[36] Do 21. ledna bylo podáno 821 trestních oznámení a polie vyšetřuje 30 lidí.[37] K incidentům se vyjádřil i kolínský salafistický imám Sami abú Jusúf, která napadené ženy obvinil, že si za útoky můžou samy.[38] V souvislosti s případy z Německo vypluly na povrch i podobné skutečnosti ze Švédska, které tajilo útoky migrantů podobného ražení.[39]

ReferenceEditovat

 1. Egypt - nejhorší místo pro život arabských žen, tvrdí studie | Svět. Lidovky.cz [online]. 2013-11-12 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 2. Šílený otec splnil hrozbu. Střelbou ukončil dceři kariéru | Ostatní sporty. Lidovky.cz [online]. 2011-04-04 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 3. Manželka za padesát ovcí na Jednom světě. Pardubický deník. 2011-03-30. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 4. Egypt: Islámská žena je jenom způsob, jakým jeden muslim vyrobí nového muslima (Neviditelný pes) | Mediaoislámu. mediaoislamu.cz [online]. [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 5. Súdánský soud poslal na šibenici těhotnou ženu za sňatek s křesťanem. iDNES.cz [online]. 2014-05-15 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 6. Ženy v Saúdské Arábii vůbec poprvé šly k volbám. České noviny [online]. 2015-12-12. Dostupné online. 
 7. WEBNOVINY.SK. SAUDSKÁ ARÁBIA: Ženy nebudú môcť voliť ani byť volené. Webnoviny.sk. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 8. ČTK. Přelomové nařízení v Saúdské Arábii, ženy budou smět příští rok řídit auto. iDNES.cz [online]. 2017-09-26. Dostupné online. 
 9. HUBBARD, Ben. Saudi Arabia Agrees to Let Women Drive. The New York Times [online]. 2017-09-26. Dostupné online. (anglicky) 
 10. A.S, MAFRA. Čtrnáctiletou dívku ubičovali k smrti za to, že byla znásilněna - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 11. Vítězem World Press Photo se stal snímek Afghánky bez nosu a uší. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 12. Ibn Hisham, al-Sira al-nabawiyya (Cairo, 1963), 4:251.
 13. Saudská Arábie zavedla volební právo žen. Česká televize [online]. 2011-9-25. Dostupné online. 
 14. Saúdské Arabky protestně vyjíždějí na silnice přes zákaz řízení | Auto. Lidovky.cz [online]. 2013-12-28 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 15. Saúdská Arábie povolila ženám jízdu na kole. Jen s mužem a v parku. iDNES.cz [online]. 2013-04-05 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 16. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44367981
 17. Řidičkám se narodí postižené dítě, hrozí saúdský duchovní | Svět. Lidovky.cz [online]. 2013-09-30 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 18. Saúdská Arábie postaví město jen pro ženy. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 19. WEBMASTER@TYDEN.CZ, TYDEN, www.tyden.cz, e-mail:. OBRAZEM: Tváře islámu. Ženy, kterým znetvořili obličeje kyselinou. TÝDEN.cz. 2013-04-22. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 20. Příbuzné jí poleptaly obličej kyselinou, mladá Pákistánka jim dokázala odpustit. iDNES.cz [online]. 2010-04-15 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 21. Útok kyselinou: Krásným Britkám (18) poleptali útočníci tváře, protože jsou Židovky. Nova.cz. 2013-08-10. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-09. 
 22. TELEVIZE, Česká. Tresty podle práva šaría - ukamenování, bičování nebo useknutí ruky. ČT24. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 23. Pákistánec zabil v Itálii dceru kvůli "rodinné cti". Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 24. WEBMASTER@TYDEN.CZ, TYDEN, www.tyden.cz, e-mail:. Turci upálili zaživa Němku ve vysokém stupni těhotenství. TÝDEN.cz. 2015-01-26. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 25. Těhotnou Marii (19) upálili zaživa. K činu se doznali dva muži z Turecka. Nova.cz. 2015-01-26. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 26. WEBMASTER@TYDEN.CZ, TYDEN, www.tyden.cz, e-mail:. Imám v Berlíně: Žena patří zavřít, musí být muži po vůli. TÝDEN.cz. 2015-02-05. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 27. DAVEY, Melissa. Islamic school denies cross-country ban because girls 'could lose virginity'. The Guardian. 2015-04-23. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. ISSN 0261-3077. (anglicky) 
 28. Dívky v islámské škole v Austrálii nesmějí běhat, aby prý nepřišly o panenství. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 29. Bijte ženu v soukromí, radí muslimská kniha. V Německu ji zakázali | Svět. Lidovky.cz [online]. 2010-01-22 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 30. Saúdský terapeut radí, jak správně bít ženy. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 31. Gangy cizinců v Německu osahávaly ženy a kradly, vláda je zděšená. iDNES.cz [online]. 2016-01-05 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 32. Sahali nám všude. Ženy z Kolína nad Rýnem popsaly sexuální útoky. iDNES.cz [online]. 2016-01-07 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 33. Policie mlčela o sexuálním násilí na ženách v Německu, pravda vyšla najevo až pět dní poté - Česká justice. Česká justice. 2016-01-06. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 34. BUBLÍKOVÁ, Barbara. Německá média čelí kritice za mlčení o útoku v Kolíně. Informovala pozdě a zkresleně. Hospodářské noviny. 2016-01-08. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 35. TELEVIZE, Česká. O původu pachatelů se nezřídka mlčelo, tvrdí část německých policistů. ČT24. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. 
 36. Přistěhovalci nás obklíčili a začali se sápat, líčí německá dívka silvestrovský útok. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 37. Vyšetřovaných v Kolíně je už třicet, trestní oznámení podalo 821 lidí. iDNES.cz [online]. 2016-01-21 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 
 38. Za obtěžování si mohly poloobnažené navoněné ženy, řekl salafistický kolínský imám. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-01-08]. (česky) 
 39. Švédsko tajilo sexuální útoky migrantů. Policie i média o případech mlčely | Svět. Lidovky.cz [online]. 2016-01-11 [cit. 2017-01-08]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • 'ABD AL-'AZÍM, Šaríf. Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici: mýtus a realita. V Praze: Muslimská obec, 2011. 79 s. ISBN 978-80-904373-7-1.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat