Otevřít hlavní menu
e

Portál:Islám Islám ([ˈɪslaːm] IPA; arabsky: zvuk الإسلام; al-'islām [ɪs.ˈlæːm] IPA) je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Muhammadovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství.Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví, a to sunny (asi 85 %) nebo šíiy (asi 15 %). Rozdělení, které vedlo k tomuto rozštěpení muslimské obce, nastalo v 7. století a jeho příčinou byla otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce. Islám je převládající náboženství v Severní Africe, na Blízkém východě a některých částech Asie.
Více o islámu...

e

TÉMATA

Víra a praktiky:
AlláhVyznání víryModlitbaPůstPouťAlmužnaMešita
Náboženské texty:
KoránSunnaHadís
Hlavní osobnosti:
MohamedAlíAbú BakrMohamedovi současníciČlenové Mohamedovy domácnostiProroci islámu
Větve islámu:
Sunnité (Salafíja) • Šíité (Isná ašaríja, Ismá'ílíja, Zajdíja) • IbádíjaSúfismus
Sociopolitické aspekty:
Islámský světUměníArchitekturaMěstaKalendářVědaFilosofieNáboženští vůdcovéŽeny v islámuIslamismusDžihádIslámský terorismus
Související články:
Seznam mešit

e

OBRÁZEK

Naghshe Jahan Square Isfahan modified2.jpg
Nakš-e džahán v íránském Isfahánu

e

ČLÁNEK

Saum (arabsky: صوم; „půst“), též sawm, je arabské slovo označující půst.V terminologii islámského práva saum znamená zdržení se jídla, pití, kouření a pohlavního styku od rozbřesku do soumraku. Dodržování tohoto půstu během ramadánu patří k pěti pilířům islámu, saum však muslimové vykonávají i mimo tento měsíc. V ramadánu je však půst povinen dodržovat každý muslim, který je toho schopen. To znamená, že je duševně a fyzicky zdravý a také duševně i fyzicky dospělý. Obvyklá věková hranice je 14 let, přičemž mladší děti jsou na půst postupně zvykány a přizpůsobují se podle svých schopností. Půst by neměl způsobit žádné zdravotní potíže.

Proto existují z povinnosti půstu výjimky. Ty platí především pro:

  • Děti (bez povinnosti náhrady)
  • Duševně nemocné, nesvéprávné (bez povinnosti náhrady)
  • Staré a slabé osoby (za každý den, kdy nejsou schopni dodržet půst, musí náhradou poskytnout jedno jídlo chudému člověku)
  • Nemocné osoby (mohou půst odložit, po uzdravení jej však musí v úplnosti dodržet)
  • Lidé, cestující na delší vzdálenosti (mohou půst přerušit a dokončit později)
  • Těhotné a kojící ženy (mohou půst odložit nebo přerušit a dokončit později)
  • Ženy během menstruace a šestinedělí (nemohou se postit, ani když mohou a chtějí - musí půst přerušit a později nahradit)


Příkaz půstu pro muslimy je zakotven přímo v koránu, kde se praví: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli - snad budete bohabojní!“

e

OSOBNOST

Alí ibn Abí Tálib (?599, Mekka – 28. leden 661, Kúfa) čtvrtý volený chalífa v letech 656 – 661. Byl bratrancem a zároveň zetěm Mohammedovým, protože si vzal za manželku jeho dceru Fatimu. Jeho vláda uzavírá období volených chalífů a zároveň vede k trvalému rozštěpení muslimské obce na sunnity a šíity.

e

DOBRÉ A NEJLEPŠÍ ČLÁNKY

Nejlepší články:
HadždžKřížové výpravy
Dobré články:
Bitva u Badru

e

KATEGORIE

e

INFORMACE

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Islám}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, viz návod.
  • Pokud chcete navrhnout článek obrázek či osobnost, které by se na tomto portálu měli objevit, neváhejte pište své návrhy do diskuze.
  • Můžete se také zapojit do projektu Islám, jehož cílem je zkvalitňovat články týkající se islámu.

e