Šaháda

islámské krédo

Šaháda (arabsky: الشهادة; aš-šaháda) je islámské krédo neboli vyznání víry, které patří k pěti pilířům islámu a je vstupní branou do islámu.

Pokud má člověk v srdci upřímnou víru v Jediného Boha a je přesvědčen, že Muhammed je Posel Boží a vysloví šahádu, stává se muslimem. (Pokud je však donucen vyslovit šahádu nebo ji vysloví bez víry a úmyslu, pak tato šaháda není platná.)

Arabská formule vyznání víry je:

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسو الله

"[Ašhadu an] Lá iláha illalláhi wa [ašhadu] anna Muhammaden rasúlulláh." v překladu „[Vyznávám, že] není božstva kromě Boha a [vyznávám], že Muhammad je Posel Boží“.[1]

V první části šahády se věřící výslovně prohlašuje za monoteistu a vyznává, že Alláh je Jediný Bůh, v druhé prohlašuje Muhammada za Božího Posla.

Šahádu lze vyslovit o samotě (před Bohem a anděly), ale je velmi žádoucí vyslovit šahádu před muslimskými svědky.

Člověku, který vstoupí do islámu v upřímné víře, budou odpuštěny předchozí hříchy - Bůh říká v Koránu v kapitole č. 8, verši č.38:

" A řekni těm, kdož nevěřící jsou, pokud (s nevěrectvím) přestanou, bude jim odpuštěno to, co se již stalo; však pokud se (k nevěrectví) navrátí, pak obvyklý osud předchůdců jejich se naplní."

Muslimové šahádu často opakují, a to zejména při modlitbách, při svolávání k modlitbě tzv "azánu" a "iqámě" a při tzv. dzikru (chválení a vzpomínání Boha). A měla by to být poslední slova, která muslim vysloví na smrtelné posteli.

Termín šaháda doslova znamená „svědectví“ či „dosvědčení“ a až v náboženském významu znamená „vyznání víry“.[2]

 
Vlajka Somalilandu s islámským krédem

Šaháda je či byla zobrazena na několika národních vlajkách:

Islámské krédo je však zobrazeno i na dalších vlajkách, jako je vlajka Hamasu.

Reference

editovat
  1. MENDEL, Miloš. Vyznání víry. In: HORYNA, Břetislav; PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-165-9. S. 646.
  2. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-821-5. S. 92. 

Externí odkazy

editovat