Tento článek je o základním významu. O součásti hudební mše pojednává článek Credo.

Krédo (z lat. credo věřím) znamená vyznání víry, nejběžněji křesťanské vyznání víry a přeneseně i životní přesvědčení a zásady, např. osobní. Odpovídající řecký výraz je symbolon (σύμβολον, odtud lat. symbolum), což znamenalo "shrnutí", případně "shoda".

Původ a významEditovat

Když se rané křesťanství na samém počátku rozcházelo se židovstvím, odmítli jeho představitelé stavět je na národním či etnickém principu a omezit se na "křesťany ze židovství" (viz Sk 10,1-48; Sk 15,1-35; Ga 2,1-10). Vznikající křesťanská církev se tedy nevymezovala ani sídlem (jako většina antických kultů), ani jazykem, ani původem svých věřících. Tím však zároveň vznikla potřeba nějakého jiného vymezení, jímž se stalo ,,vyznání víry" tj. přihlášení se k určitému obsahu této víry (odtud konfese). Název krédo je odvozen od prvního slova pozdějších ,,shrnutí" obsahu křesťanské víry, jak se na něm dohodla různá shromáždění a koncily.

Křesťanská krédaEditovat

Křesťanství formulovalo několik vyznání víry, která vyjadřují obsah víry církve v kostce. Nejstarším z takových vyznání je zřejmě novozákonní a raně křesťanské „Ježíš je Pán“ (např. Řím 10,9). Postupný vývoj křesťanské církve, zejména však teologické spory a z nich vzniklé různé směry křesťanství, si však vynutily formulaci složitějších vyznání. Jejich smyslem bylo odlišit křesťany věrné doktríně ústředních církevních autorit od heretiků.

Související článkyEditovat