řecký nápěv Kyrie eleison

Kyrie je vokativ (5. pád) řeckého slova κύριος (kyrios – pán). Kyrie je označení krátké litanie otevírající mši: Kyrie eleison (Pane, smiluj se); její tři části symbolizují Nejsvětější Trojici, Kyrie je též první částí hudební mše. Zatímco podle správné řecké výslovnosti má tato věta sedm slabik „ky-ri-e e-le-i-son“ (ve starořečtině ... e-le-é-son), při zpěvu se často používá šest slabik „ky-ri-e e-lei-son“ nebo dokonce i slabik pět „ky-rie-e-lei-son“. Celá modlitba zní:

řecký text:
Κύριε ἐλέησον. Χριστὲ ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
přepis do latinky:
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
český překlad:
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Ve středověku byla v češtině tato řecká fráze zkomolena do slova krleš.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo Kyrie ve Wikislovníku