Otevřít hlavní menu

e

Vítejte na portálu Vánoce věnovanému vánočním svátkům

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na narození Ježíše Krista.

Christmasornaments.png
Christmas bells.png

Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) do svátku Křtu Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma.

V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc na Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer (vigilie) vánoční slavnosti. Samotné Vánoce podle křesťanské tradice (respektující starší židovskou zvyklost počítání nového dne od soumraku) začínají s vyjitím první večerní hvězdy 24. prosince. K Vánocům se pojí množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví.

Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své náboženské přesvědčení.

České Vánoce

Vánoční stromek, také vánoční strom či vánoční stromeček, je ozdobený strom, obvykle stálezelený jehličnan jako smrk pichlavý, smrk ztepilý, borovice černá nebo jedle kavkazská, který je jedním ze symbolů Vánoc.

Tradice zdobení stromku pochází z území dnešního Německa a původně byl ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. V 18. století se přidala tradice zdobení hořícími svíčkami, které byly po nástupu elektrifikace nahrazeny vánočním osvětlením. V domácnostech se zdobí malé stromky, které mohou být také nahrazeny umělými stromky, zatímco ve městech se staví velké vánoční stromy v průběhu adventu.

V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku Šilboch. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.

Dnes je v Česku vánoční stromek tradiční součástí vánočních svátků.

Zajímavosti

Víte, že ...
Svařené víno s citrusy

... jedním z nápojů spjatých s vánočními svátky i zimou je svařené víno (na obrázku)?

... na Vánoce roku 1678 se narodil Karel Slavíček, misionář v Číně a oblíbenec císaře Jung-čenga?

... 24. prosince bylo na pražském Klementinu naměřeno teplotní minimum −20,3 °C (1870), maximum 12,9 °C (1977) a průměr 1,1 °C (od 1961)?

... až tři procenta obyvatel Švýcarska ještě praktikuje starý vánoční obyčej pečení psa nebo kočky, což vyvolává v zemi kontroverze?

Vánoční hudba

Narodil se Kristus Pán je česká vánoční píseň. Nejstarší notované zápisy této koledy pocházejí z přelomu 15. a 16. století. Ve Franusově kancionálu z roku 1505 nacházíme incipit této písně, v Graduálu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře celý notový zápis.

Šestisloká píseň uvedená shora má první čtyři sloky zakončené refrénem Z života čistého, z rodu královského, již nám narodil se. (var.: ...nám nám narodil se). Pátá a šestá sloka jsou novější a nemají tento refrén, vyšly v roce 1636 ve slovenském evangelickém zpěvníku Cithara sanctorum, vydaném Jiřím Třanovským v Levoči.

Přibližně od roku 1520 je doložena německá verze pod názvem Freu' dich Erd' und Sternenwelt, která byla zpívána zejména Němci v českých zemích.

Další informace

Zahraniční tradice

Sněhurka (Sněgurka, Sněguročka, Sněževinočka) je v ruském folklóru pohádková a novoroční postava, vnučka Dědy Mráze a také jeho stálá společnice a pomocnice. O svátcích vystupuje jako prostředník mezi dětmi a Dědou Mrázem, což prakticky odpovídá starořeckým démonům a křesťanským andělům. Její věk se liší, někdy se zobrazuje jako holčička, častěji jako mladá dívka, což je způsobeno vlivem literární podoby Sněhurky. Je to také prakticky nezbytné, aby mohla poskytovat doprovod Dědovi Mrázovi. Poprvé se oficiálně Děda Mráz společně se Sněhurkou jako mladou dívkou objevili na setkání v roce 1937 v moskevském Domě odborů.

Obrázek roku

Malba dánského malíře Vigga Johansena „Šťastné Vánoce“ z roku 1891
Malba dánského malíře Vigga Johansena „Šťastné Vánoce“ z roku 1891.

Vánoce ve světě

Slavení Vánoc ve světě
Vánoce jsou ve světě většinou veřejným svátkem. Na mapě jsou zobrazeny ty státy, kde tomu tak není. Tmavě hnědá barva ukazuje státy, kde nejsou Vánoce veřejným svátkem, světle hnědá státy, kde Vánoce nejsou veřejným svátkem, ale jsou slaveny.

Kategorie

Témata Vánoc


Čtenářům děkujeme, že jsme mohli být užiteční, a editory prosíme, aby neváhali portál průběžně aktualizovat novými zajímavostmi.