Oktáv Narození Páně

Oktáv Narození Páně označuje 8 dní, počínající Slavností Narození Páně, kdy se oslavuje Kristovo narození. Podobně se slaví také oktáv velikonoční.

Obřezání Páně; detail fresky v kostele sv. Martina v Sieně, autor: Guido Reni (1575–1642)

Oktávem se též někdy označuje poslední den tohoto osmidení, dnes slavnost Matky Boží Panny Marie, do roku 1960 svátek Obřezání Páně je v západní křesťanské tradici liturgický den, který je po slavnosti Narození Páně osmým a připadá tedy na 1. leden. V občanském kalendáři na tento den připadá Nový rok.

Oktáv zakončuje týdenní oslavu Vánoc a zaměřuje pozornost na jednu z teologických nauk církve, totiž označení Panny Marie coby Boží rodičky řecky (θεοτόκος, theotokos). Tento titul, přiznaný Ježíšově matce Marii Efezským koncilem roku 431 vyjadřuje především christologickou nauku o božství Ježíše Krista. V římskokatolické církvi se jedná o jeden z tzv. zasvěcených svátků. Římskokatolická církev také toto datum spojuje se Světovým dnem modliteb za mír.

HistorieEditovat

Během křesťanské éry prodělal tento den několik důležitých změn. Křesťané v prvních staletích byli konfrontováni s pohanskými zvyklostmi nového roku. 1. leden byl v pohanském Římě dnem nevázané zábavy a výstředností k poctě dvoutvářného boha Jána. Římská církev odpověděla kajícími bohoslužbami a postem. Druhý koncil v Toursu (567) ustanovil na první tři lednové dny kající pobožnosti k potlačení pohanských obyčejů. Kromě toho církev v Římě ustanovila na 1. leden památku Matky Boží. V 7. století se v Římě po vzoru Byzance prosadily dva mariánské svátky Zvěstování a Nanebevzetí. Pod jejich vlivem Památka Matky Boží ustoupila do pozadí a byla nahrazena slavením vánočního Oktávu. Ve Španělsku a především v Gálii se od 6. století slavil v tento den svátek Obřezání Páně Lk 2, 21 (Kral, ČEP). V Říme se tento svátek začal slavit až od 13. století. V římském misálu byl uveden až do reformy v roce 1960. V obnovené liturgii zaujal své místo opět staronový svátek Mariina mateřství pod názvem Slavnost Matky Boží Panny Marie.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • ADAM, Adolf. Liturgický rok; historický vývoj a současná praxe. Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-269-1. Kapitola Vánoční oktáv, s. 136–137. 

Související článkyEditovat