Mše (hudba)

Mše (lat. Missa) jako hudební forma je zhudebnění některých částí latinské římskokatolické mše. Jedná se o nejdůležitější útvar chorálu.

SkladbaEditovat

Mše se dělí na dvě části:

 • Ordinarium
 • Proprium

OrdinariumEditovat

Mešní ordinárium má sedm částí, které se většinou píší latinsky. Tvoří jej tzv. „neměnný zpěv“, který je zpíván při každé mši, na rozdíl od proměnlivých částí. Skládá se z těchto částí:

 • Kyrie eleison (Pane smiluj se - pronášeno v řečtině)
 • Gloria nebo Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu)
 • Credo (Věřím)
 • Sanctus (Svatý)
 • Benedictus (Blahoslavený, požehnaný), původně samostatná část později splynula se Sanctus
 • Agnus Dei (Beránku Boží)
 • Ite misa est (Jděte ve jménu páně)

PropriumEditovat

Na rozdíl od Ordinaria jsou zpěvy proměnlivé. Mění se podle jednotlivých období církevního roku – církevních svátků a příležitostí. Zpěvy jsou hudebně složitější – zpíval je školený sbor. Jsou zde 4 části:

 • Introitus (vstupní zpěvy – příchod kněze k oltáři)
 • Graduální zpěvy (hudebně nejsložitější, zpívaly se mezi čtením z Bible a mezi tyto zpěvy patří Aleluja, Graduale, Sekvence)
 • Offertorium (zpívá se při přinášení obětních darů)
 • Communio (přijímání/obětování)

RequiemEditovat

Zvláštním typem mše je Rekviem – mše za zemřelé.

Slavné mšeEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam autorů zhudebnění mešního ordinaria.

Mezi nejčastěji hrané mše věhlasných skladatelů se řadí například tyto: