Sanctus (lat. svatý) označuje mešní zpěv, jenž je součástí většiny křesťanských bohoslužebných ritů, a to katolických, pravoslavných i luterských. Tvoří jednu z nejstarších součástí křesťanské bohoslužby a tvoří část anafory. Sanctus tvoří také součást hudební mše.

Sanctus - rukopis z 11. století
Serafíni - ochránci Božího trůnu, kteří podle Iz 6,3 neustále zpívají Bohu chvalozpěv Sanctus

Zpěv Sanctus je spojením různých biblických veršů - zvolání anděla před prorokem Izajášem (Iz 6,3) a mesiánské verše žalmu 118 (v. 25 a následující).

Text a český překlad

editovat

Latinský text

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Český překlad

Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

[1]

Reference

editovat
  1. Sanctus [online]. jahni.cz [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat