Súra (arab. سورة‎, súra) je z pozdně hebrejského šúrá, řada kamenů ve zdi, pak řádek písma ve sloupci[1], česky skladba) je arabské označení pro jednu ze 114 kapitol Koránu. Súry jsou s výjimkou první, Otevíratelky ([al-]Fátiha, někdy označována jako islámský otčenáš[2][3]), řazeny podle délky od nejdelší k nejkratší. Každá súra se ještě dělí na verše (ája, mn. č. ájat), podobně jako knihy v Bibli.

List z Koránu 8.-9. století
Seznam súr
číslo jméno arabsky česky počet veršů místo zjevení
1 al-Fátiha الفاتحة Otevíratelka 7 Mekka
2 al-Bakara البقرة Kráva 286 Medína
3 Ál Imrán آل عمران Rod Imránův 200 Medína
4 an-Nisá' النّساء Ženy 176 Medína
5 al-Má'ida المآئدة Prostřený stůl 120 Medína
6 al-An'ám الانعام Dobytek 165 Mekka
7 al-A'ráf الأعراف Rozpoznání 206 Mekka
8 al-Anfāl الأنفال Kořist 75 Medína
9 at-Tauba oder
al-Bará'at
التوبة‎‎
البراءة
Pokání 129 Medína
10 Junús ينوس Jonáš 109 Mekka
11 Húd هود Húd 123 Mekka
12 Júsuf يوسف Josef 111 Mekka
13 ar-Ra'd الرّعد Hrom 43 Mekka
14 Ibráhím إبراهيم Abraham 52 Mekka
15 al-Hidžr الحجر al-Hidžr (kamenná zem) 98 Mekka
16 an-Nahl النّحل Včely 128 Mekka
17 al-Isrá' nebo Baní Isrá'íl الإسراء‎‎
بني إسرائيل
Dítka Izraele (Noční cesta) 111 Mekka
18 al-Kahf الكهف Jeskyně 110 Mekka
19 Marjam مريم Marie 98 Mekka
20 Tá Há طه TáHá 135 Mekka
21 al-Anbijá' الأنبياء Proroci 112 Mekka
22 al-Haddž الحجّ Pouť 78 Medína
23 al-Mu'minúna المؤمنون Věřící 118 Mekka
24 an-Núr النّور Světlo 64 Mekka
25 al-Furkán الفرقان Spásné zjevení 77 Mekka
26 aš-Šuará' الشّعراء Básnící 227 Mekka
27 an-Naml النّمل Mravenci 93 Mekka
28 al-Qasas القصص Příběh 88 Mekka
29 Ankabút العنكبوت Pavouk 69 Mekka
30 ar-Rúm الرّوم Byzantinci 60 Mekka
31 Lukmán لقمان Lukmán 34 Mekka
32 as-Sadžda السّجدة Padnutí na zem 30 Mekka
33 al-Ahzáb الْأحزاب Spojenci 73 Medína
34 Sabā سبا Sabá 54 Mekka
35 al-Malá'ika nebo
Fátir
الملَائكة
فاطر
Stvořitel nebo andělé 45 Mekka
36 Já-sín يس Já Sín 83 Mekka
37 as-Sáfāt الصّافات Stojící v řadách 182 Mekka
38 Sád ص Sád 88 Mekka
39 az-Zumar الزّمر Skupiny 75 Mekka
40 Gháfir oder
al-Mu'min
غافر
المؤمن
Odpouštějící 85 Mekka
41 Fussilat nebo
Ha-Mim
فصّلت
حم
Byly učiněny srozumitelnými 54 Mekka
42 aš-Šúrá الشّورى Porada 53 Mekka
43 az-Zuchruf الزّخرف Zlaté ozdoby 89 Mekka
44 ad-Duchán الدّخان Dým 59 Mekka
45 al-Džáthija الجاثية Klečící 37 Mekka
46 al-Ahkáf الَأحقاف Přesypy 35 Mekka
47 Muhammad nebo al-Kitál محمّد
القتال
Muhammad 38 Medína
48 al-Fat'h الفتح Úspěch 29 Medína
49 al-Hudžurát الحجرات Komnaty 18 Medína
50 Qáf ق Qáf 45 Mekka
51 adh-Dháriját الذّاريات Běžící 60 Mekka
52 at-Túr الطّور Hora Sinaj 49 Mekka
53 an-Nadžm النّجْم Hvězda 62 Mekka
54 al-Kamar القمر Měsíc 55 Mekka
55 ar-Rahman الرّحْمن Milosrdný 78 Mekka
56 al-Wáqi'a الواقعه Nezvratná událost 96 Mekka
57 al-Hadíd الحديد Železo 29 Medína
58 al-Mudžádila المجادلة Hádka 22 Medína
59 al-Hašr الحشْر Shromáždění 24 Medína
60 al-Mumtahina الممتحنة Zkoušená 13 Medína
61 as-Saff الصّفّ Sevřený šik 14 Medína
62 al-Dschumca الجمعة Pátek 11 Medína
63 al-Munáfiqún المنافقون Pokrytci 11 Medína
64 at-Taghábun التّغابن Vzájemného klamání 18 Medína
65 at-Talák الطّلاق Rozvod 12 Medína
66 at-Tahrím التّحريم Zákaz 12 Medína
67 al-Mulk الملك Království 30 Mekka
68 al-Kalam nebo
Nun
القلم
ن
Pero nebo
Nún
52 Mekka
69 al-Háqqa الحآقّة Nevyhnutelná 52 Mekka
70 al-Ma'áridž المعارج Stupně 44 Mekka
71 Núh نوح Noe 28 Mekka
72 al-Džinni الجنّ Džinové 28 Mekka
73 al-Muzammil المزمّل Zahalený 20 Mekka
74 al-Muddaththir المدَّثِّر Rouchem přikrytý 76 Mekka
75 al-Kijáma القيمة Zmrtvýchvstání 40 Mekka
76 al-Insán nebo
ad-Dahar
الْاٍنسان
الدّهر
Člověk 31 Medína
77 al-Mursalát المرسلات Vysílané 50 Mekka
78 an-Nabā النّبا Zvěst 40 Mekka
79 an-Názi'át النّازعات Vytrhující 46 Mekka
80 Abasa عبس Zakabonil se 42 Mekka
81 at-Takwīr التّكوير Svinutí 29 Mekka
82 al-Infitár الانفطار Rozpuknutí 19 Mekka
83 al-Mutaffifīn nebo
at-Tatfīf
المطفّفين
التّطفيف
Zkracující míru 36 Mekka
84 al-Inšikák الانشقاق Rozštěpení 25 Mekka
85 al-Burúdž البروج Souhvězdí 22 Mekka
86 at-Tárik الطّارق Nocí putující 17 Mekka
87 al-A'lá الْأعلى Nejvyšší 19 Mekka
88 al-Ghášija الغاشية Zahalující 26 Mekka
89 al-Fadžr الفجر Úsvit 30 Mekka
90 al-Balad البلد Město 20 Mekka
91 aš-Šams الشّمس Slunce 15 Mekka
92 al-Lail الّيل Noc 21 Mekka
93 ad-Duhá الضحى‎‎ Denní jas 11 Mekka
94 al-Inširáh الانشراح‎‎ Otevření 8 Mekka
95 at-Tíni التِّينِ Fíkovník 8 Mekka
96 al-Alaq nebo Ikra' العَلَق
اقْرَأْ
Kapka přilnavá 19 Mekka
97 al-Kadri الْقَدْرِ Úradek 5 Mekka
98 al-Bajjina الْبَيِّنَةُ Jasný důkaz 8 Medína
99 az-Zalzala الزلزلة‎‎ Zemětřesení 8 Mekka
100 al-Ádiját العاديات‎‎ Pádící 11 Mekka
101 al-Kári'a القارعة‎‎ Roztříštění 11 Mekka
102 at-Takáththur التكاثر‎‎ Rozmnožování 8 Mekka
103 al-Asr العصر Osud 3 Mekka
104 al-Humaza الهُمَزة‎‎ Pomlouvač 9 Mekka
105 al-Fíl الْفِيلِ Slon 5 Mekka
106 Kurajšin قُرَيْشٍ Kurajšovci 4 Mekka
107 al-Má'ún الْمَاعُونَ Podpora 7 Medína
108 al-Kauthar الكوثر Hojnost 3 Mekka
109 al-Káfirúna الْكَافِرُونَ Nevěřící 6 Mekka
110 an-Nasr النصر‎‎ Vítězná pomoc 3 Medína
111 al-Masad nebo
Lahab
المسد‎‎
Zhyňte
Palmová vlákna
5 Mekka
112 al-Ichlás الإخلاص‎‎ Upřímnost víry 4 Mekka
113 al-Falaki الْفَلَقِ Záře jitřní 5 Mekka
114 an-Nási النَّاسِ Lidé 6 Mekka

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Ottova encyklopedie, heslo Korán
  2. Encyklopedie Univerzum a Encyklopedie Diderot: heslo Fátiha
  3. http://www.iencyklopedie.cz/fatiha/

Související články editovat

Externí odkazy editovat