Ásatrú (z islandského Æsir) je nové náboženské hnutí, které se hlásí k náboženství rozšířenému ve starověku na severu Evropy. Tehdejší náboženství bylo nuceno ustoupit tlakům křesťanské Evropy.

Shromáždění společenství Ásatrúarfélagið na Islandu hlásící se k Ásatrú
Replika historického Mjöllniru (Thórova kladiva) ze Skåne, nosilo se v období vikingů, dnes jedná se o nejčastější amulet vyznavačů Ásatrú.

Cílem a hlavním smyslem Ásatrú je rekonstruovat a praktikovat předkřesťanské náboženství Eddy. Dnešní Ásatrú bylo znovuoživeno díky snaze sdružení Íslenska Ásatrúarfélagið. Státem uznané náboženství je mj. na Islandu (od roku 1973), v Norsku (od roku 1994), Dánsku (od roku 2003) a Švédsku (od roku 2007).

TerminologieEditovat

Ásatrú je termín z islandštiny a skládá se ze dvou částí. První je Ása-, genitiv plurálu od slova Ás, což je název pro boha z jedné skupiny severských bohů. Druhá část slova, -trú, znamená „víra, důvěra, vyznání, přesvědčení“ ap. (ve staré angličtině slovo truth znamená „důvěru, dobrý úmysl (víru)“).

HistorieEditovat

Ásatrú bylo znovuoživeno v šedesátých a počátkem sedmdesátých let 20. století. Sdružení Íslenska Ásatrúarfélagið, anglicky Icelandic fellowship of Æsir faith (Ásatrú), bylo založeno o letním slunovratu 1972. O rok později bylo Ásatrú uznáno islandskou vládou jako oficiální náboženství, zejména díky úsilí Sveinbjörna Beinteinssna.

Po nějakém čase Steven McNallen, bývalý letec U. S. Army, začal vydávat nezávisle na Íslenska Ásatrúarfélagið brožurky s názvem The Runsone ve Spojených státech. Založil organizaci s názvem Viking Brotherhood, která se později přejmenovala na Asatru Free Assembly. McNallen také stál u zrodu Ásatrú Folk Assembly (AFA), která existuje dodnes. Zasadil se o velké rozšíření Ásatrú nejen do USA.

Víra a pantheonEditovat

 
Thórova bitva proti obrům od Mårtena Eskila Wingeho, 1872
 
Sigurblót, obětování pro vítězství, v létě roku 2009 na Islandu společenstvím Ásatrúarfélagið hlásící se k Ásatrú
 
Členové Forn Sed (dříve Sveriges Asatrosamfund) během blótu roku 2008.

Hlavní proud ÁsatrúEditovat

Členové Ásatrú (slovo znamená v překladu „Víra v bohy“) oslavují staré severské (severogermánské) bohy (neboli Ásy) a bohyně (neboli Ásynje), do jejichž rodu spadají také božstva z rodu Vanů a obrů (neboli jötunů, hrímtursů apod.). Vanové a obři jsou religionisty považováni za starší rody (archaičtější typy) božstev (na rozdíl od typicky indoevropských Ásů), kteří byli k Ásům postupně přidruženi. V porovnání s Ásy jsou bohové z rodu Vanů více zaměřeni na přírodu a plodnost, také se od Ásů lišili (dle severských mýtů) odlišnými zvyky a zákony, které však po jejich porážce byly nahrazeny novými. Vanové jsou totiž pravděpodobně reprezentanty staršího společenského uspořádání, které bylo postupně nahrazeno novějším-indoevropským, jež reprezentují Ásové.

Podle severských mýtů došlo mezi Ásy a Vany k mýtické válce, která skončila smírem a výměnou rukojmí. Vanové Njörd, Frey a Freya byli přijati mezi Ásy (bohy) a jsou od tohoto momentu severskou mytologií označováni také jako Ásové (bohové), podobně jako někteří obři (například Loki, jež je někdy označován také jako „lstivý Ás“, dle mýtů uzavřel s Ódinem pokrevní bratrství). Existují tedy četné hypotézy o tom, že Vanové a obři mohli být staršími převzatými božstvy staršího (ještě před-germánského) obyvatelstva, které bylo postupně novou indoevropskou (germánskou) populací porobeno a asimilováno.

Ásatrú tedy uctívá všechny severské bohy (Ásy) včetně těch, kteří se dle mýtů k Ásům (bohům) přidali (Vanové a někteří obři), k tomu také náleží nižší božské bytosti jakými jsou například dísy (neboli nižší bohyně jako jsou valkýry a norny), álfové (elfové), skřítci a další přírodní bytosti ze severské mytologie a folklóru, též nechybí ani bytosti obávané, jako jsou například obři či trollové apod.

Vanatrú, Dísitrú a RökkatrúEditovat

 
Blót švédských členů Forn Sed Sweden (dříve Swedish Asatru Assembly)

V rámci současného novopohanství vznikla i jiná označení pro alternativní skupiny vyznavačů severské mytologie, jsou to Vanatrú (víra či důvěra ve Vany), to znamená ty, co ctí především božstva plodnosti, bohatství a magie Freyu, Freye, Njörda a někdy také Nerthus (starogermánská bohyně zmiňovaná Tacitem – pozn.), která tyto bohy doplňuje a ujímá se role družky-sestry Njörda a matky Freye a Freyi. Druhým označením je Dístrú (víra či důvěra v Dísy), které více ctí bohyně osudu, vegetace a smrti norny a valkýry. K dísám náleží také bohyně Freya. Pojem Rökkr (znamená soumrak) či z něj odvozené Rökkatrú má zas pro změnu odkazovat k jinému druhu vyznavačů, kteří dávají přednost odvrácené temnější straně severské mytologie, sem náleží spíše záporné božstva a bytosti jako jsou Loki (dle mýtů přijatý mezi Ásy, avšak zrazující je), Fenrir, Angrboda, Jörmungandr, Nidhogg a Surtr, kteří v kosmologii hrají převážně negativní, či dokonce destruktivní, úlohy a dle mýtů mají rozpoutat i poslední bitvu s bohy Ragnarök. V hlavním proudu můžou být pochopitelně tyto postavy přehlíženy a jiní novopohané jim z nějakých důvodů můžou dávat přednost, ať už jsou jejich důvody jakékoli.

Ať už členové Ásatrú, nebo lidé, kteří sami sebe označují jinak, jsou ve všech případech vyznavači stejné germánské (tj. severské) mytologie a svou verzi polyteistického náboženství budují na základě stejných středověkých pramenů, především to jsou oboje islandské sbírky Eddy, jež jsou pro rekonstrukci germánského náboženství jakožto jediné záznamy germánských mýtů a náboženských představ seveřanů zcela nepostradatelné, avšak ani ty se neobejdou bez důkladných historických a archeologických zdrojů.

Organizace a politikaEditovat

GoðarEditovat

 
Venkovní oltář členů Samfundet Forn Sed Sverige během svátku Jjule
 
Novopohanský hřbitov v Reykjavíku na Islandu

Termínem Goðar či Gothi je ve staroseverském jazyce označován kněz či vůdce. Slovo Gyðja označuje kněžku. Goði doslova znamená „ten, co mluví s bohy“ a je používán pro stav kněžství či pro ty, kdo prošli oficiálním rituálem Ásatrú. Sdružují se do malých skupin a mají svůj duchovní program. Mezi jednotlivými skupinami však nejsou stanovené podmínky, kdy je možné používat označení Goðar, takže jsou titulem většinou označováni ti „schopnější“.

KindredEditovat

Kindred jsou obyčejně venkovské skupiny, které mohou či nemohou být přičleněny k národním organizacím jako Asatru Folk Assembly, Ásatrú Alliance či The Troth. Kindred tvoří jak celé rodiny, tak jednotlivci. Jejich funkce je rozšiřovat skupinu. Pokud se někdo chce stát členem, musí daná skupina souhlasit. Kindredy mají obvykle v čele jednoho Goði, který vykonává náboženské rituály (jednotliví Goði nemusí mít žádný vliv na ostatní skupiny kindred). Ostatní členové vykonávají funkce, které jsou obvyklé v moderních společnosti.

Organizace Ásatrú má členy, jejichž duchovní a politická odlišnost je velmi široká. Mnoho příznivců náboženství Ásatrú jsou osamocení jedinci, kteří náboženství vyznávající pouze v rodinném kruhu či malé komunitě a nejsou nijak zapojeni v organizaci Ásatrú jako takové. Navzdory tomu, že existují velké odlišnosti politiky i víry jednotlivých skupin, mají společný jeden cíl - rekonstruovat a praktikovat předkřesťanské náboženství Eddy.

Zatímco Ásatrú je především náboženstvím tolerance, bývá poměrně často chybně interpretováno coby neonacistické. Tři největší Ásatrú skupiny na světě výslovně prohlásili, že nemají nic společného s rasistickými skupinami. Současně s těmito nařčeními v USA vládne nepřátelský vztah mezi tamějšími neonacisty a členy některé z Ásatrú organizací.

Externí odkazyEditovat