Wikipedie:Pod reálnou lípou/Brno, 15. června 2016

Předcházející:
18. května 2016
Brněnský wikisraz
15. června 2016
Následující:
20. července 2016
Wikipedisté v restauraci Baroko

Toto je organizační stránka pro brněnský wikisraz v červnu 2016 konaný v pravidelném termínu (třetí středa v měsíci) na pravidelném místě (restaurace Baroko).

Pozvánka editovat

Místo a čas editovat

Program editovat

(změny v pořadí bodů vyhrazeny)

 • 18:00–18:30 Volný program (prostor pro utužování wikivztahů, vzájemnou výpomoc, vaše dotazy, administrativu, diskuze mimo téma, jídlo…)
 • 18:30–20:00 První blok
  • co kdybychom udělali zkušebně jeden sraz o víkendu – např. červencový?
 • 20:00–21:00 Volný program (jako výše)
 • 21:00–22:30 Druhý blok
 • 22:30–23:00 Volný program (jako výše, pouze však zbude-li čas)

Účastníci editovat

Chybí vám tu někdo? Pozvěte ho! – Chcete dostávat pozvánky na příští srazy? Přidejte se mezi štamgasty!
 1. Těším se na další setkání naší brněnské komunity. --Blahma (diskuse) 18. 5. 2016, 23:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 2. Vskutku. --Harold (diskuse) 11. 6. 2016, 21:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 3. možnost tu je!--frettie.net (diskuse) 13. 6. 2016, 14:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 4. jak myslíš, Teal’cu, tak já asi taky dorazím. --BíláVrána (diskuse) 13. 6. 2016, 16:20 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  :-) --Harold (diskuse) 13. 6. 2016, 18:01 (CEST), nakonec sliby chyby, dnešního soaré se neúčastním, nějak nestíhám. --BíláVrána (diskuse) 15. 6. 2016, 17:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 5. --Ben Skála (diskuse) 14. 6. 2016, 17:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 6. A na ohňostroj se letos nejde? :) --Bazi (diskuse) 14. 6. 2016, 23:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 7. Laďa Nešněra (diskuse) 15. 6. 2016, 09:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 8. Dnes asi nebudu stíhat. Večer již něco mám. --DavidSchuller (diskuse) 15. 6. 2016, 09:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Brněnský wikisraz ve středu 15. června 2016 se uskutečnil od 18:00 do 23:00 u velkého stolu v zadní části sálu restaurace Baroko. Tradiční salónky obsadila ten večer skupina zahraničních hostů s cimbálovou muzikou, která nám chvílemi dělala příjemný podkres. Na setkání se ukázalo celkem 7 účastníků: Bazi, Ben Skála, Blahma, Frettie, Harold, Jirr a Nesnera. Program tentokrát nebyl pevněji stanoven, což vyhovovalo uvolněnější letní atmosféře i relativně menší, ale o to družnější skupince zúčastněných, takže celý večer probíhal poloformálně, bez předem daných období k přednášení a volné diskuzi. Následující body vystihují témata, která se na srazu probírala:

 • V Moravské zemské knihovně proběhla už dvě setkání Kurzu psaní Wikipedie. Reálná účast vhodně naplňuje počítačovou učebnu s 15 počítači, lektorem je Bazi, z pomocníků docházejí Ben Skála, BíláVrána a Blahma; druhou lekci navštívil i Vojtěch Veselý. Kurz je určen zájemcům všeho věku, mezi účastníky je i několik zaměstnanců Masarykovy univerzity a také Miroslav Malovec (např. Vizuální editor je nový i pro něj). Dvě seniorky z dubnového kurzu na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity se přihlásily i do tohoto kurzu, ačkoliv obsah je totožný.
 • Jirr informoval, že jedna z účastnic na pozvání dorazila i na úterní klub Wikipedie, ale ukázalo se, že je to na ni s jejími znalostmi editování ještě příliš brzy. Klub Wikipedie v Brně přeruší svou činnost s počátkem měsíce července, znovu spuštěno bude zřejmě v září se začátkem podzimního semestru.
 • V kurzech Wikipedie se s výhodou používá Vizuální editor, bez něj by nebylo vůbec možné za 2x 4 hodiny účastníky něco smysluplného naučit. Konstatovali jsme však několik jeho významných nedostatků: Při ukládání se nelogicky musí dvakrát kliknout na tlačítko s názvem „Uložit stránku“ (pokaždé jiné, ale stejný text). Editační konflikty je nutné řešit ve wikitextu, což často odradí i zkušené wikipedisty. Na stránce Pod lípou nelze jednoduše zvětšovat odsazování, což by ale nemuselo být stěžejní, protože tu stránku mají editovat jen pokročilí, kteří se umí přepnout do wikitextu – začátečníkům by měla dle názoru komunity sloužit stránka Potřebuji pomoc.
 • Frettie krátce informoval o pražské muzejní noci v Národní technické knihovně, které se zúčastnil i Martin Urbanec, kterého je snaha získat jako hosta i na brněnský wikisraz. Byli tam také zástupci Creative Commons Česká republika.
 • Frettie projevil zájem o získání digitalizovaného reprintu z digitální knihovny Moravské zemské knihovny, který by měl být až na obálku a předmluvy/doslovy volný. Frettie dodá odkaz na konkrétní dílo a Blahma a Skim prozkoumají situaci na příští schůzce. (Vlastivěda moravská. Třebický okres)
 • Jirr vyjádřil ochotu uvolnit pod svobodnou licencí své fotografie ze Sametové revoluce v Brně, které již jsou uloženy v Digitální knihovně fotografií MU. Blahma tuto knihovnu představil v souvislosti se zavedením podpory licencí Creative Commons do ní, které se připravuje v rámci zavádění těchto licencí na dvou oborech rektorátu Masarykovy univerzity ve spolupráci s Wikimedií ČR. Knihovnu lze navštívit z jakéhokoliv počítače, ovšem některé fotografie jsou přístupné pouze ze sítě MU. Fotografie zveřejněné v budoucnu pod licencí Creative Commons – zejména fotografie z nových čísel časopisů Muni, ale i balíček obecnějších fotografií univerzity – by měly být v souladu se smyslem licence explicitně přístupné odkudkoliv.
 • Blahma přinesl výtisky prvního čísla časopisu Muni, jehož obsah je z větší části dostupný pod svobodnou licencí (Creative Commons BY 3.0 Česko). Jde o číslo červen 2016, dostupné je i on-line. Části dostupné pod svobodnou licencí jsou vyjmenovány v tiráži na str. 2 a jde o všechny texty a fotografie s výjimkou těch, které vytvořili externí přispěvatelé, na něž se nevztahuje nově platný univerzitní pokyn o svobodných licencích, a těch, u nichž je nutné hájit oprávněné zájmy univerzity nebo třetích osob. V přípravě je obnovení WikiProjektu MU, v jehož rámci dostanou wikipedisté příležitost zapracovávat do Wikipedie vhodné materiály takto uvolněné, a to oproti odměně univerzitou poskytnuté. Blahma dále vysvětlil, jak se mají materiály z časopisu Muni správně užívat, a vyložil postup, kterým bylo na základě univerzitní směrnice o duševním vlastnictví a speciálního pokynu o svobodných licencích dosaženo stavu, kdy se zpřístupňování obsahu univerzitního časopisu stalo plně legální a integrální součástí procesu jeho přípravy, aniž by to v dlouhodobém hledisku někomu přidávalo příliš velké množství práce. Počínaje 27. květnem 2016 jsou pod svobodnou licencí zpřístupňovány také texty všech tiskových zpráv vydávaných Masarykovou univerzitou. Označování volných textů na webu online.muni.cz je dosud v procesu realizace z důvodu technických problémů.
 • Blahma stručně informoval o Wikimanii, které se v italské horské vesničce Esino Lario zúčastní v příštím týdnu z Česka on a Jagro. Dostal stipendium od Wikimedie Polsko a bude tam prezentovat mj. i Brno a Masarykovu univerzitu.
 • V návaznosti na Ractorovu připomínku na diskuzní stránce bylo konstatováno, že ačkoliv se o Wikikonferenci psalo již mnohokrát v médiích, neexistuje o ní dosud článek. Ben Skála nebyl nikdy na žádné, Frettie naopak na všech – kdo z nich by takový článek měl spíše napsat? I článek o Wikimedii ČR by si zasloužil aktualizaci – zřejmě i pro přílišnou skromnost členů spolku se o něj nikdo nestará, přitom mediálních zmínek o různých činnostech spolku je dost (ačkoliv ne už tolik o spolku jako takovém).
 • Do 27. června probíhá hlasování o loutkových účtech, o kterém mnoho wikipedistů zřejmě dosud neví.
 • Ben Skála projevil zájem o získání novinářské akreditace prostřednictvím Wikimedie ČR. To by mělo být možné a informace k postupu jsou mj. na stránce Wikipedie:Mediagrant/Události.
 • Blahma přislíbil dokončit započaté nahrávání fotografií brněnských zastupitelů za Žít Brno a Piráty, které jsou na webu dostupné pod svobodnou licencí. Bylo však zjištěno, že mimo prezentačních fotografií se hlouběji na tomto webu nacházejí i některé ilustrační nebo soukromé fotografie, u nichž je někdy i uvedeno jméno autora a copyright, proto je při kopírování z tohoto webu potřeba obezřetnost.
 • Prezentována byla možnost uzavřené exkurze do Kleinova paláce na náměstí Svobody, ve kterém sídlí IN-centrum Knihovny Jiřího Mahena, které pořádá kurzy počítačové gramotnosti. Na exkurzi bude možné fotografovat a získat informace pro rozšíření článku. Výhledově by dle komunikace s provozovateli bylo možné spolupracovat i na konání vzdělávacích aktivit. V úvaze je např. klub Wikipedie nebo skenovací workshop. Blahma zjistí nejvhodnější termín rozesláním dotazníku, je předpokládána účast několika wikipedistů, z nichž nejméně jednoho s fotoaparátem.
 • Na FF MU byly obhájeny dvě bakalářské práce související s Wikipedií a jedna další obhajoba ještě proběhne. Autoři dvou těchto prací předběžně přislíbili prezentovat je na příštím wikisrazu. Zajímavým zjištěním studentky Adély Štromajerové je fakt, že do kategorie Články přeložené z enwiki patří celých 10 % článků české Wikipedie – byly založeny překladem z angličtiny, ačkoliv šlo v některých případech asi jen o pahýl, který byl až následně ručně rozvinut již bez návaznosti na anglický text. Živě byla prezentována výuková hra Arne X studenta Ondřeje Mrázka čerpající z Wikipedie data o spisovatelích; její zdrojové kódy v bashi jsou dostupné spolu s textem práce v archivu.
 • Proběhla diskuze o encyklopedickém (ne)zdvojení článků o obcích a jejich centrálních vesnicích. Stručně prezentován byl nový WikiProjekt Brno a zejména jeho podstránka obsahující odkazy na ulice v brněnském centru. Rozlišovače u ulic jsou tam, kde se stejné jméno vyskytuje v Česku vícekrát, dle databáze adres MVČR. Z této databáze byla přímo na srazu odvozena zajímavost, že ulicí s nejvyšším římským číslem v názvu jsou „Obeciny XIX“ ve Zlíně.
 • Pozoruhodným výsledkem předmětu Křesťanství na Wikipedii: Tutorství na FF MU je článek Křesťanská sakrální architektura autorky Po.moc pod vedením tutora Bororox a vyučujícího Davida Zbírala.
 • Na webu Creative Commons se objevila zajímavá prezentace o stavu svobodnosti dat ve státní samosprávě. Článek k tomu je zde.
 • Nesnera pozval na konferenci OpenAlt 5.–6. listopadu, Blahma by tam chtěl přednášet. Zve také na mimořádnou schůzi OpenAltu příští pátek v brněnském Impact Hubu kousek od Křenové.
 • Přítomné velmi zaujala mapa mezinárodních (kosmopolitních) českých okresních měst podle návštěvnosti jejich článků na různojazyčných Wikipediích. Myšlenka vzešla z experimentů na minulém brněnském wikisrazu, Blahma jako její autor výhledově tuto mapu zpřístupní online. S tím souvisí Frettieho postřeh, že největší počet článků z podkategorií kategorie Narození v Česku je v Plzni – možná tam ale bude hrál roli i nedokategorizovanost jiných. (Frettie: Kromě Prahy a Brna, samozřejmě.)
 • Diskutovalo se i doplňování pluginů do Zotera, které je napojeno na citace ve Vizuálního editoru a mělo by se vyřešit minimálně pro časopis Muni. Zaujala i betaverze generátoru licenčních prohlašení a v souvislosti s úsměvnou stránkou Wikiradio proběhla diskuze k namlouvání článků – mnoho z přítomných dosud neznalo projekty forvo.com a tatoeba.org, které obsahují mj. nahrávky slov a vět pod různými svobodnými licencemi.
 • Závěr srazu patřil prohlížení pětistovky nejstarších účtů na české Wikipedii, které přibližně odpovídají nejstarším wikipedistům, z nichž mnozí už dnes nejsou aktivní, někteří zůstávají ve vzpomínkách a jiná jména naopak nevyvolala u přítomných vůbec žádné. Z přítomných měl nejnižší hodnotu databázového ID Blahma, a sice 439. Z dalších v tomto okamžiku přítomných má Ben Skála ID 1658, Frettie 2042, Harold 5753 a Bazi 39262. Hodnota by měla odpovídat době registrace účtu a neměla by být ovlivněna sjednocováním účtů proběhnutým před několika lety.

Zápis vypracoval --Blahma (diskuse) 18. 6. 2016, 00:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Galerie editovat

Externí odkazy editovat