Wikipedie:WikiProjekt Masarykova univerzita

English summary
Články na blogu Wikimedia ČR
Zkratka:
  • WP:WPMU
Logo Masarykovy univerzity

WikiProjekt Masarykova univerzita je koordinovaná aktivita přispěvatelů Wikipedie, která má za cíl rozšiřovat a zkvalitňovat prezentaci témat spojených s Masarykovou univerzitou v této encyklopedii a souvisejících projektech nadace Wikimedia. Aktivní spolupráce univerzity se spolkem Wikimedia Česká republika zajišťuje zázemí tomuto projektu, v jehož rámci se v roce 2016 rozjíždí aktivní podpora využívání textových a obrazových materiálů od léta univerzitou zpřístupňovaných pod svobodnou licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Účast v projektu je otevřena všem zájemcům z řad wikipedistů, jejichž práci je Masarykova univerzita připravena finančně ohodnotit. Koordinací projektu je za univerzitu pověřen wikipedista rezident a zaměstnanec tiskového odboru rektorátu Marek Blahuš (Blahma). V roce 2015 byly v rámci prvního ročníku tohoto projektu vylepšeny dvě desítky vybraných článků se vztahem k univerzitě.

Pro wikipedisty

editovat

V podstránce Materiály naleznete texty a obrázky, které můžete používat při psaní článků. Vše je navíc dostupné pod licencí kompatibilní s Wikipedií, takže můžete přebírat i doslova. U textů vždy přímo v tabulce naleznete předchystanou referenci i šablonu uvádějící původ (tu je nutné v případě kopírování celých částí vložit na začátek sekce Reference). Nabízené obrázky již mají licenční podmínky splněny na Wikimedia Commons, ty stačí použít jako každý jiný. Pokud se přihlásíte do univerzitního týmu wikipedistů, můžete být za využívání těchto materiálů na Wikipedii odměňováni.