Wikipedie:Pod reálnou lípou/Brno, 19. února 2020

Předcházející:
22. ledna 2020
Brněnský wikisraz
19. února 2020
Následující:
27. května 2020

Toto je organizační stránka pro brněnský wikisraz v únoru 2020 konaný v pravidelném termínu (třetí středa v měsíci) na pravidelném místě (restaurace Baroko).

Pozvánka editovat

Místo a čas editovat

Program editovat

 
 

(změny v pořadí bodů vyhrazeny)

 • 18:00–18:30 Volný program (prostor pro utužování wikivztahů, vzájemnou výpomoc, vaše dotazy, administrativu, diskuze mimo téma, jídlo…)
 • 18:30–20:00 První blok
  • fotografické vybavení
  • obnovený projekt fotografování Brna (návrh nového projektu zde, jakékoliv připomínky vítány)
  • kritické studium článku Brno ve vybraném cizím jazyce – polština
  • průzkum zájmu o školení k Wikidatům na některém příštím srazu – Ben Skála a ostatní
  • novinky z Wikimedie ČR
   • valná hromada 25. dubna
 • 20:00–21:00 Volný program (jako výše)
 • 21:00–22:30 Druhý blok
 • 22:30–23:00 Volný program (jako výše, pouze však zbude-li čas)

(bude doplněno)

Účastníci editovat

Chybí vám tu někdo? Pozvěte ho! – Chcete dostávat pozvánky na příští srazy? Přidejte se mezi štamgasty!
 1. Těším se na další setkání naší brněnské komunity. --Blahma (diskuse) 6. 2. 2020, 10:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 2. --Harold (diskuse) 6. 2. 2020, 10:42 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 3. --MIGORMCZ (diskuse) 6. 2. 2020, 15:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 4. --frettie.net (diskuse) 10. 2. 2020, 07:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 5. Snad už ano. --Bazi (diskuse) 10. 2. 2020, 09:30 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 6. --Ben Skála (diskuse) 10. 2. 2020, 11:41 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 7. --Podroužek (diskuse) 12. 2. 2020, 16:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 8. --Jiří Vaňáček, alias Kirk, Zemské hlavní město Brno, Morava :-) (diskuse) 19. 2. 2020, 23:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Brněnský wikisraz ve středu 19. února 2020 proběhl od 18:00 do 23:00 v zadním salonku restaurace Baroko na Orlí ulici v Brně. Zúčastnilo se ho 8 wikipedistů. Přítomni byli jmenovitě: Bazi, Ben Skála, Blahma, Frettie, Harold, Kirk, MIGORMCZ, Podroužek. Následující body shrnují průběh srazu:

 • V době konání srazu ještě v Česku nepanoval pocit ohrožení z nastávající pandemie COVID-19, takže jsme netušili, že se jedná na nějakou dobu o poslední brněnský wikisraz.
 • Z diskuze o citování matrikou (typicky událostí narození a úmrtí v životopisných článcích) a citování archiválií obecně vzešlo, že je asi zbytečné toto řešit šablonami (i pro velkou proměnlivost typů zobrazovaných informací), ale je dobré držet jednotný formát, např. ten ukázaný nyní na Wikipedista:Harold/ref. Nejaktivnější je v této mravenčí práci dlouhodobě Martin wolf. Současnou praxi vkládání těchto odkazů jako referencí navrhujeme výhledově nahradit za externí odkaz v sekci Externí odkazy a/nebo automaticky v životopisném infoboxu, přičemž odkazy na matriky by byly uchovány na Wikidatech (a odtud do článku automaticky přebírány), což by umožnilo jednotný a snáze změnitelný formát jejich prezentace a zároveň i větší kontrolu nad nimi (např. v případě, že archiv změní webovou adresu) a lepší vyhledatelnost (v rámci dotazů ve Wikidatech). Reference matrikou přímo v úvodu článku by už neměla být automatická, nýbrž by měla zůstat jen ve sporných případech (více různých uváděných dat) – a i tam by se vkládala jednotnou šablonou, která by referenci sestavila z údajů ve Wikidatech. Současné reference by mělo být možné roboticky dosti automatizovaně do Wikidat převést.
 • Prohlíželi jsme si opět mapu nafocenosti českých obcí a konstatovali, že oproti minulému měsíci bohužel došlo k posunu jen dohráváním fotografií z Wikiexpedice Orlické hory. V souvislosti s fotografováním drobné sakrální architektury (tzv. „křížků“) v obcích i v krajině byl vysloven zajímavý postřeh, že toto má smysl proto, že takový objekt může snadno zaniknout a zároveň není často (pro svou drobnos a/nebo odlehlost) zachycen ani v žádné fotografické databázi jako je Google Street View či Seznam Panorama.
 • Je rozjednána (prostřednictvím Bena Skály) návštěva Vojtěcha Dostála na některém z příštích brněnských wikisrazů. Nabízí přispět do programu školením souvisejícím s Wikidaty, což osazenstvo vítá. MIGORMCZ rád využije tvorbu a ukazování dotazů pro připravený projekt přefotografovávání Brna (pár nápadů už má).
 • Wikimedia Česká republika bude 25. dubna v Praze pořádat valnou hromadu, předtím je plánována i schůze revizní komise. Na 22. dubna je plánována účast na NGO Marketu a již 9. března se uskuteční akce WikiGap v Praze i v Brně.
 • Jsme v kontaktu s lidmi z vedení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří mají v úmyslu vyhlásit výběrové řízení na pozici fakultního wikipedisty rezidenta. Hodláme je v tom podpořit a s vybraným studentem pak být v kontaktu. Záměr vítám i proto, že by mohl umožnit obecné rozšíření dobrého jména Wikipedie mezi budoucími učiteli.
 • Blahma představil přítomným fungování Ceny města Brna, Frettie udržuje v článku seznamy oceněných a Ben Skála přislíbil převést informace o všech těchto oceněních do Wikidat.
 • Po delší době mezi nás opět zavítal wikipedista Kirk, který nám ukázal své nové fotografické vybavení a byly s ním konzultovány některé detaily někdejšího wikiprojektu Foto Brno, na němž participoval, jakož i nyní připravovaného projektu Foto Brno 2.
 • Zejména MIGORMCZ ve spolupráci s Blahmou dále rozpracovávali ideu projektu Foto Brno 2 vzešlou od MIGORMCZ – ten chce pravidelně vyhodnocovat kvalitu fotografického pokrytí částí Brna na Wikimedia Commons, zpracovávat přehled v podobě mapy a podněcovat cestou gamifikace a drobných odměn dobrovolnické fotografy ke spolupráci směrem ke společnému cíli. Doplňkem by mohl být i fotografický workshop či aktivita spojená s Wikidaty, organizačně by to mohlo být realizováno jako komunitní minigrant. MIGORMCZ s Blahmou budou myšlenku dále rozvíjet směrem k úspěšnému startu snad už na jaře.
 • Podroužek dává k pozornosti ŽOK o firmách.
 
Politicky pikantní shoda jmen zachycená wikifotografem v terénu
 • Jako na politicky pikantní perličku poukázal MIGORMCZ na svou fotografii z Rychnovska. Blahma na základě současných údajů spočítal, že čistá pravděpodobnost, že se vedle sebe na hřbitově setkají právě tato dvě příjmení, je jen 1 ku 190 milionům.
 • Blahma na svém zatím stále ještě experimentálním korpusu české Wikipedie ukázal vyhledatelnost frází typu „dokončení je plánováno na rok 2010“, které byly kdysi do Wikipedie v dobré víře vloženy, ale od té doby už bohužel nikdy neaktualizovány. K zájmu o systematické potírání těchto jevů ho inspiroval jeho vlastní nález jednoho takového velmi starého „plánu“ v článku Mýtiny. Nabízí se dokonce myšlenka vkládání takovýchto „plánů“ (které obecně nejsou závadné, dokud se ovšem udržují) sledovat a po vypršení lhůty je pak automaticky příslušnému vkladateli „připomínat“ :-)
 • Zápis vypracoval --Blahma (diskuse) 1. 4. 2020, 17:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Dočetli jste až sem a zápis vás zaujal?   Dejte nám „like“!   (Chceme totiž vědět, kolik lidí včetně přespolních dění na brněnských wikisrazech zajímá.)

Galerie editovat

bude doplněna po proběhnutí akce

Externí odkazy editovat