Wikipedie:Pod reálnou lípou/Brno, 18. února 2015

Se vzpomínkou na podzimní Wikikonferenci
Předcházející:
19. listopadu 2014
Brněnský wikisraz
18. února 2015
Následující:
18. března 2015

Další pravidelný brněnský wikisraz, první v roce 2015.

Wikisraz 18. února 2015 editovat

Místo a čas editovat

 • kdy: středa 18. února 2015 od 18:15
 • kde: Metro-bar, Pekařská 412/24, 49°11'31.967"N, 16°36'6.862"E ([1])

Program editovat

Další editovat

Minulý sraz editovat

Příští sraz editovat

 • 18. 3. 2015

Zúčastní se editovat

 
Skupinová fotografie těch, kteří vydrželi až dokonce (plus fotograf)

Nakonec se zúčastnili všichni výše zapsaní s výjimkou Baziho a Michala Zobce. Nezapsáni přišli Laďa Nešnera a Miropiro. Jako host se krátce zúčastnila ředitelka KC Líšeň. Celkový počet účastníků tedy byl 14. Vzhledem k malému prostoru se špatnou akustikou (ačkoliv wikipedisté byli ve většině, přesto šlo stěží slyšet člověka naproti) se Metro-bar ukázal pro wikisrazy jako nevhodný a přibližně v 19:30 jsme se operativně přesunuli do restaurace Pod Špilberkem na Husově 13.

Na tomto wikisrazu bylo neobvyklé množství programu, takže po volné konverzaci v Metro-baru byly diskuze vedené v tišším prostředí restaurace Pod Špilberkem již převážně plenární. Následují postřehy z diskuzí:

 • Frettie seznámit ředitelku KC Líšeň s programem Wikipedie:Senioři píší Wikipedii, chuť ke spolupráci je oboustranná.
 • Několik účastníků vyjádřilo zájem zapojit se do Blahmovy iniciativy odhalováním podvrhů na Wikipedii.
 • Univerzity a další instituce často preferují vytvoření vlastního encyklopedického projektu, byť někdy pod svobodnou licencí, namísto přispívání do Wikipedie. Jsou příčinou granty, které by finančně nepodpořily přispívání do dobrovolnického projektu? Nebo je to nemožnost vykonávat nad „svou“ částí Wikipedie jakoukoliv suverenitu? (např. označování učitelem schválených verzí stránky, vzhled stránky) Může Wikipedie vyjít nějak vstříc? Jak toto řeší v jiných zemích?
 • Velké projekty, ve kterých vzniká obsah pod svobodnou licencí v samostatné instanci MediaWiki, by bylo dobré občas archivovat v podobě wikitextu, aby v případě jejich zmizení bylo snadnější vytvořený obsah začlenit do Wikipedie.
 • Na FF MU už vzniklo vícero projektů slovníků či učebních opor uvolněných pod licencí Creative Commons (odkazy na některé viz rubrika „Nové citace“ ve Wikizpravodaji MU). Odkud vzešel podnět, jak se na toto tváří granty? Zajímavým dílem vznikajícím na FF MU, o jehož zpřístupnění pod svobodnou licencí bychom se mohli zasadit, je i Český hudební slovník.
 • V sobotu 21. února je Open Data Day, Frettie pořádá v Praze seminář o Wikidatech.
 • Laďa Nešnera představil plán pozvat do Brna Jimmyho Walese a rád by pro to získal podporu VUT i MU. Nastartovaná spolupráce Wikipedie s MU by ho mohla zajímat. Alternativou k Jimmymu by mohl být Brion Vibber, kterého už Wikimedia ČR kdysi zvala a Blahma s ním má kontakt přes esperanto.
 • Vzkříšený nápad z jednoho z minulých wikisrazů – rozdělit mezi watchlisty zájemců z řád wikipedistů všechny články české Wikipedie, aby se tím zlepšila kontrola editací – se dočkal renezance v podobě návrhu nástroje, který by ve watchlistu uživatele automaticky udržoval všechny články z jím definovaných kategorií. Několik wikipedistů vyjádřilo zájem takový nástroj v případě jeho zhotovení používat.
 • Bylo diskutováno přejímání databází do Wikipedie/Wikidat a problémy s tím spojené. Každá přebíraná databáze by měla obsahovat unikátní ID, aby se daly snáze přejímat změny v databázi. Problém je, když poskytovaná data jsou nekvalitní (např. neexistující či naopak neevidované památné stromy, obtížně dohledatelné nebo změněné kulturní památky) – měli bychom se snažit o podání zpětné vazby tvůrci. Ve Wikidatech je problém, že není v síle komunity kontrolovat množství importovaných dat a při importu se často vůbec nemyslí na nutnost pozdějších aktualizací. Vyvstává problém, zda nakonec nebudou kvalitnější (protože uživateli obohacená) data na projektech Wikimedie než u poskytovatelů.
 • Wikimedia ČR by se v budoucnu mohla zaměřit na uzavírání partnerství s poskytovateli dat, podobně jako to u nás už úspěšně začíná dělat OsGeo.
 • Blahma informoval o výsledcích WikiProjektu Česko-slovenská Wikipedie za rok 2014. Dlouhou dobu nefunkční statistiky práce wikipedistů na překladech ze slovenské Wikipedie do české byly právě aktualizovány. V roce 2014 přeložili účastníci projektu ze slovenštiny do češtiny 3540 článků, což tvoří plnou osminu všech nových článků na české Wikipedii toho roku založených. Wikimedia Česká republika hodlá o výsledcích projektu podrobně informovat ve své výroční zprávě.
 • Několik účastníků vyjádřilo zájem odebírat Wikizpravodaj MU. Blahma má zájem na jeho co největším rozšíření, protože svým záběrem pokrývá i brněnské prostředí obecně. Také nabízí podělit se o skripty, kterými se generují data pro wikizpravodaje, pokud by někdo měl zájem na obdobném principu vytvářet i přehledy o české Wikipedii jako celku – např. o nejnavštěvovanějších článcích dnes sotva víme, takže i toto rozlišení významů bylo přidáno až poté, co masy uživatelů nacházely namísto aktuálního dění jen článek o historické události.
 • Frettie zmínil, že NPÚ zpřístupnil vedle MonumNetu další, novou databázi kulturních památek, a slíbil se podělit o odkaz.
 
Záštita rektora MU nad univerzitním týmem Wikipedie
 • Byla představena spolupráce s Masarykovou univerzitou, která po oficializaci záštitou rektora z 22. ledna 2015 nabude od 19. února 2015 podoby aktivní podpory wikipedistů univerzitou. V rámci rozbíhajícího se WikiProjektu Masarykova univerzita 2.0 se Blahma stane prvním českým Wikipedian in Residence („interním wikipedistou“) a spolu s týmem spolupracovníků bude pracovat na zkvalitnění informací souvisejících s Masarykovou univerzitou na Wikipedii. Na wikisrazu byli poptáváni spolupracovníci, kteří by pomohli v průběhu roku 2015 rozšířit přibližně dvacítku klíčových článků týkajících se MU. Několik účastníků projevilo zájem zapojit se. Navázaná spolupráce je výsledkem několikaletého snažení Tomáše Mozgy ze Spolku absolventů a přátel MU, Marka Blahuše (Blahma) a Martina Kotačky. Hledají se podobné příklady spolupráce Wikipedie s univerzitami ze zahraničí.
 • Účastníci byli informováni o projektu Munipedia – elektronická encyklopedie Masarykovy univerzity, kterou ke stému výročí založení univerzity (2019) začíná připravovat tým složený ze zástupců rektorátu a fakult MU. Wikipedisté Marek Blahuš a Martin Kotačka byli přizváni do týmu jako pozorovatelé. Proběhla diskuze o podobnostech a odlišnostech takovéto iniciativy a práce na Wikipedii.
 • Frettie informoval, že na právnické fakultě před několika lety studenti organizovaně psali články o jejích děkanech. Navrhl nalézt podrobnosti a zkusit kontaktovat organizátory a nabídnout převzetí výsledků do Wikipedie. On sám psal na téma František Čáda.

Příští wikisraz se bude konat ve středu 18. března 2015. Jestliže se podaří zajistit funkční Wi-Fi, místem konání by byla opět restaurace Baroko.

Externí odkazy editovat