Wikipedie:Senioři píší Wikipedii

Senioři píší Wikipedii Kurzy Naše úspěchy V médiích Pro knihovny Kontakt

Našimi kurzy prošlo již přes 700 účastníků!

Program Senioři píší Wikipedii, inspirovaný úspěšnou iniciativou Studenti píší Wikipedii, si klade za cíl více zapojit do používání a tvorby Wikipedie seniory. To je skupina, která je zde doposud zastoupena velmi skromně, přestože právě senioři mají díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem a dostatku času velký potenciál tuto online encyklopedii 21. století obohatit a rozšířit o spoustu užitečného obsahu. Wikipedie může být novou platformou, kde by starší generace předávaly své vědomosti generacím mladším. Zatím píší Wikipedii převážně mladí lidé, nejčastěji muži do třiceti let. Zapojení ostatních věkových i genderových kategorií přispěje k vyváženějšímu obsahu, který je volně dostupný komukoli. Program inicioval na podzim roku 2013 profesor Jan Sokol, který byl dlouholetým wikipedistou.

>> Prohlédněte si časovou osu projektu Senioři píší Wikipedii.

> Stáhněte si naši Příručku pro začátečníky nebo si projděte návody jednotlivě.

> Podívejte se na nové články založené našimi účastníky.