Tripolské hrabství

Tripolské hrabství neboli Hrabství Tripolis (latinsky Comitatus Tripolitanus), do roku 1109 Tortoské hrabství (dle města Tortosa), bylo posledním ze čtyř křižáckých států založených v Levantě po první křížové výpravě.

Tripolské hrabství
Comitatus Tripolitanus (la)
Comtat de Trípol (starookcitánsky)
 Tripolský emirát Banú Ammar
 Fátimovský chalífát
11021289 Mamlúcký sultanát 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Tripolské hrabství (červená) kolem roku 1135
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Vznik
1102 – obsazení Tripolisu křižáky
v průběhu první křížové výpravy
Zánik
1289 – pád Tripolisu do rukou Mamlúků
Státní útvary a území
Předcházející
Tripolský emirát Banú Ammar Tripolský emirát Banú Ammar
Fátimovský chalífát Fátimovský chalífát
Následující
Mamlúcký sultanát Mamlúcký sultanát

Historie editovat

Historie Tripolisu jako křižáckého státu se datuje od roku 1102. Tehdy jeden z vůdců první křížové výpravy Raimond IV. z Toulouse začal bojovat s Banu Ammarem, emírem z Tripolisu, který byl spojencem fátimovského Egypta. Raimond zabíral jedno město za druhým, až nakonec oblehl samotný Tripolis. Roku 1105 Raimond zemřel a jeho žezlo zdědil jeho tehdy nezletilý syn Alfons a jeho bratranec Vilém-Jordan, jako regent. Vilém pokračoval v obléhání města další čtyři roky, zatímco na Východ přijel Raimondův nemanželský syn Bernard, který doteď jako regent spravoval Toulouse ve Francii a opustiv mladého Alfonsa I., který se mezitím vrátil do Evropy a jeho matku. Bernard a Vilém, rozhodnutím jeruzalémského krále Baluina I. přijali, že si každý bude vládnout na svém dobytém území a že Tripolis, který padl následujícího roku, připadne Bernardovi. Když Vilém o několik měsíců později zemřel, Bernard po něm převzal všechna jeho území a stal se tak jediným vládcem.

 
Tripolské hrabství a další křižácké státy na Blízkém východě roku 1135

Hrabství Tripolis se poté stalo vazalským státem jeruzalémského království. Od roku 1142 na jeho území Řád johanitů vlastnil a nezávisle spravoval hrad Krak des Chevaliers. Hrabě Raimond III., který vládl v letech 11521187 byl důležitou postavou ve vztazích ke Království jeruzalémskému, a to díky svým příbuzenským vztahům s královským dvorem, jeho matka Hioderna byla dcerou jeruzalémského krále Balduina II. a díky sňatku si držel titul knížete galilejského. Byl dvakrát regentem království, poprvé v letech 11741177 za mladého Balduina IV. a podruhé za Balduina V. v letech 11851186. Byl také vůdcem opozičních šlechticů vůči příbuzným Balduina IV. Courtanayům, templářům, Guyovi de LusignanRenauldovi de Chatillon. Raimond se neúspěšně pokusil vyjednat mír s tureckým sultánem Saladinem. Paradoxně obležení Raimondova panství v Tiberiasu bylo příčinou tažení evropské armády do Galileje a tragické bitvy u Hattínu 4. července 1187 a ačkoliv se Raimondovi podařilo spasit se útěkem, nedlouho nato stejně zemřel.

Hrabství se podařilo uniknout ze spárů Saladinova vítězného tažení, které následovalo po hattínské bitvě. Vlády v Tripolisu se ujal druhý syn antiochijského knížete Bohemunda III. Bohemund IV. Po smrti Bohemunda III. v roce 1201 tvořil Tripolis s Antiochií personální unii s výjimkou let 12161219 až do pádu Antiochie roku 1268. Hrabství Tripolis vzdorovalo ještě několik let.

Smrt nepopulárního hraběte Bohemunda VII. vedla k rozepři mezi jeho dědičkou, jeho sestrou Lucií a měšťany, kteří byli podporováni Janovany. Nakonec se Lucie s měšťany a Janovany dohodla, čímž však popudila Benátčany a ctižádostivého Bartolomea Emriaca, který žádal pomoc od mameluckého sultána Qalawuna. Qalawun (arabsky: قلاوون الصالحي) roku 1289 město oblehl a dobyl, čímž křižácké hrabství Tripolis zaniklo.

Symbolika editovat

Vazalská panství editovat

Panství Gibelet editovat

Antické město Byblos se stalo sídelním městem rodiny Embriaco a panství Gibelet, také psáno Jebail (někdy nesprávně zaměňováno se jménem Ibelin). Páni z Gibeletu byli vazalové tripolského hraběte, ale po pádu Tripolisu se stali na nějaký čas vazaly Mamlúků. Jejich jižním sousedem bylo Panství Bejrút v Království jeruzalémském.

Panství Botron editovat

Panství Botron bylo dalším vazalským územím tripolského hrabství. Bylo správně a vojensky kontrolováno z hradu Batroun.

Nejvyšší úřady v hrabství editovat

 
Mince Triplského hrabství, zlatý bezant s arabským textem (12701300) a stříbrný gros (12751287). Britské muzeum.
 
Křižácká mince, Tripolské hrabství, z roku 1230
 
Křižácká mince, Tripolské hrabství, z roku 1230

Úřady v Tripolisu byli zřízeny podle jeruzalémského vzoru. Tyto úřady byly: majordomus, komisař, hejtman, vrchní lokaj a kancléř.

Majordomové

Komisaři

Hejtmani

Vrchní lokajové

Kancléři

Tripolská hrabata v letech 1102-1289 editovat

 
Znak přisuzovaný Tripolskému hrabství

Titulární tripolská hrabata editovat

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků County of Tripoli na anglické Wikipedii a Officers of the County of Tripoli na anglické Wikipedii.