Řád svatého Jana

rozcestník na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Řád johanitů)

Pojmy Řád svatého Jana nebo Řád johanitů může být míněno:

Bílý osmišpičatý (maltézský) kříž na červeném nebo černém podkladě bývá společným znakem organizací