Ústava Československé socialistické republiky – Další jazyky