Česká socialistická republika

část Československa v letech 1969 až 1990

Česká socialistická republika byl členský stát federativní Československé socialistické republiky. Druhým státem federace byla Slovenská socialistická republika. Česká socialistická republika vznikla 1. ledna 1969 na základě ústavního zákona o československé federaci. Název Česká socialistická republika byl od 6. března 1990 změněn ústavním zákonem na Česká republika.

Česká socialistická republika
Česká socialistická republika
1969–1990 Česká republika (1990–1992) 
Geografie
Mapa
Nejvyšší bod
Obyvatelstvo
Národnostní složení
státem podporovaný ateismus, křesťanství
Státní útvar
Vznik
Zánik
(pokračuje) 6. března 1990[2] (přejmenována na Českou republiku)
Státní útvary a území
Předcházející
Následující
Česká republika (1990–1992) Česká republika (1990–1992)

Podle ústavního zákona o československé federaci byl státní občan každé z obou republik zároveň státním občanem Československé socialistické republiky a občan jedné republiky měl na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této republiky. Hlavním městem České socialistické republiky byla Praha.[3]

Politický systém editovat

Postavení a orgány České socialistické republiky vymezoval ústavní zákon o československé federaci v hlavě sedmé.[4] Česká socialistická republika byla socialistickou republikou s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou KSČ.[5]

Česká národní rada editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Česká národní rada.

Zákonodárným sborem republiky byla Česká národní rada.[6]

Vláda České socialistické republiky editovat

Vláda České socialistické republiky měla výkonnou moc.[7]

Předsedové vlád a vlády editovat

Administrativní dělení editovat

Reference editovat

  1. čl. 1 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci
  2. ústavní zákon č. 53/1990 Sb. o změně názvu České socialistické republiky
  3. čl. 141 odstavec 2 ústavního zákona o československé federaci
  4. hlava sedmá (čl. 102 až 139) ústavního zákona o československé federaci
  5. čl. 4 Ústavy Československé socialistické republiky
  6. čl. 102 odst. 1 a 3 ústavního zákona o československé federaci
  7. čl. 124 ústavního zákona o československé federaci