Vedoucí úloha strany

ústavní právo strany řídit stát

Pojem vedoucí úloha strany[pozn. 1] se objevoval v ústavách zemí socialistického tábora, neboli zemí socialistické soustavy (tj. východní Evropy, SSSR a spojeneckých zemí SSSR).

Úvodní strana československé ústavy z roku 1960.

V případě Československa byl ukotven v Ústavě Československé socialistické republiky z roku 1960. V hlavě první, článku 4 ústavy tímto zabezpečoval Komunistické straně Československa právo řídit stát, a přímo v ústavě tak zamezil jakékoliv možnosti svobodné politické soutěže.

Historie editovat

Poprvé se uvedený koncept objevil v ústavě SSSR z roku 1936, a to v článku 126, kde bylo uvedeno, že „(Komunistická strana Sovětského svazu je) předvojem pracujícího lidu v boji za vybudování komunistické společnosti a (…) tvoří jádro všech organizací pracujícího lidu jak společenských, tak i státních.“[1]

Koncept byl do českého, resp. československého prostředí uveden ústavou z roku 1960. V roce 1959 konstatoval tehdejší prezident ČSR Antonín Novotný, že došlo k vítězství socialismu v zemi, na základě čehož bylo připravováno sepsání nové ústavy. Sám Novotný naléhal na to, aby tento koncept byl do ústavy začleněn. Stalo se tak jejím přijetím v roce 1960.[2][pozn. 2] Stanovil tak i formálně (od února 1948 fakticky) podřízenost ostatních politických stran v Národní frontě Komunistické straně Československa. Byl vyškrtnut po jednání Federálního shromáždění (československého parlamentu) 29. listopadu 1989. Zrušen byl zákonodárným sněmem, ve kterém měla většinu tehdejší KSČ na základě návrhu, který předložil tehdejší premiér Marián Čalfa.[3] Změna byla reakcí na požadavky Občanského fóra (manifest Co chceme[4]) během Sametové revoluce.

Užití v dalších socialistických zemích editovat

Tento koncept se objevoval i v dalších ústavách zemí východního bloku. Například jugoslávská ústava jej měla zahrnut již v bodě č. 7 v kapitole Prohlášení. V prvním článku polské ústavy byla rovněž zahrnuta vedoucí role Polské sjednocené dělnické strany (PZPR) (až do 29. prosince 1989.[5] V Německé demokratické republice byl přijat do ústavy až v roce 1968

V současné době je vedoucí úloha strany zakotvena například v ústavě Čínské lidové republiky nebo v kubánské ústavě (článek 5).

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Pojmem „strana“ se mínila komunistická strana příslušného státu.
  2. Příslušná věta v Ústavě zněla: „Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.“

Reference editovat

  1. Ústava č. N/A, Ústava SSSR, § 126. [cit. 2022-10-30]. Dostupné online.
  2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb.. Praha: ePrávo.cz, 1960. Dostupné online. 
  3. Před 30 lety komunisti sami zrušili vedoucí úlohu strany ve společnosti. Poslanci hlasovali jednomyslně. Český rozhlas [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupné online. 
  4. CO CHCE Občanské fórum?. Český rozhlas [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupné online. 
  5. Nový název země i principy. Před třiceti lety Polsko přešlo k demokracii. Česká televize [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupné online. 

Literatura editovat

Související články editovat