Československá republika (1948–1960)

republika ve střední Evropě mezi lety 1948 a 1960
Tento článek je o ústavním zřízení a atributech československého státu existujícího v letech 1948–1960. O všeobecných dějinách tohoto útvaru pojednává článek Komunistický režim v Československu.
Československá republika
 Třetí Československá republika 1948–1960 Československá socialistická republika 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska
Motto: Pravda vítězí / Pravda víťazí
geografie
Mapa
nejvyšší bod:
obyvatelstvo
čeština, slovenština
státní útvar
vznik:
zánik:
státní útvary a území
Předcházející:
Třetí Československá republika Třetí Československá republika
Nástupnické:
Československá socialistická republika Československá socialistická republika

Československá republika existující v letech 1948–1960 byla nástupcem Třetí Československé republiky. Státní zřízení bylo výsledkem uchopení moci komunistickou stranou v únoru 1948. Komunistický režim se označoval za lidovou demokracii: existovalo několik povolených stran, ale permanentní vládní koalice, označovaná jako Národní fronta Čechů a Slováků, dodržovala jednotný postup, který určovala komunistická strana.

Z hlediska státní správy byla Československá republika unitárním státem s asymetrickým uspořádáním (existoval Sbor pověřenců – zjednodušeně řečeno, slovenská vláda s velmi omezenými pravomocemi). Z hlediska zahraniční politiky byla Československá republika satelitem Sovětského svazu.[1] Československá republika zanikla[zdroj?] novou ústavou účinnou od 11. července 1960, která zavedla nový název státu „Československá socialistická republika“.

Ústava z roku 1948Editovat

Ústava Československé republiky z 9. května 1948 sice formálně zachovávala některé rysy charakteristické pro pluralitní demokracii (částečně oddělovala státní moci, zakotvila základní práva a svobody, garantovala nezávislé soudnictví atd.), což ji výrazně odlišovalo od dalších „stalinistických“ ústav lidově demokratických států té doby, ale skutečné ústavní poměry, pokud šlo o práva a svobody občanů, se od jejího znění téměř kompletně odchylovaly, takže ústava byla z velké části fikcí.[2]

Ústava z roku 1960Editovat

Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960 zavedla nový název státu (Československá socialistická republika), nové státní symboly, nominálně zakotvila jako státní zřízení socialismus a zakotvila vedoucí úlohu komunistické strany. Ústava také zesílila centralizaci byly vytvořeny rozsáhlejší kraje a prakticky zrušila existující omezenou autonomii Slovenska.[zdroj?]

ReferenceEditovat

  1. PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl : Období 1945-1992. Brno : Doplněk, 2009. s. 254, s. 262-263, s. 264, s. 265, s. 268, s. 269, s. 272, s. 273, s. 274 a dále
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Fiktivní ústava. In: KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU - Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, s. 123-133. (hlavně s. 130) - JÄGER, Petr. Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948-1989. In: KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU - Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, s. 769-810. (hlavně s. 777)