Stalinismus

politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem

Stalinismus byla politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem. Teorie stalinismu se vyznačovala především koncepcí budování socialismu v jedné zemi.

J. V. Stalin

Během 30. let v Sovětském svazu proběhla kolektivizace zemědělství a industrializace. Dále Stalin a jeho spolupracovníci vytvořili systém, ve kterém byla veškerá moc soustředěna v rukou vedení Komunistické strany Sovětského svazu a tajné policie. Zastánci odlišných politických koncepcí v komunistické straně (např. Lev Davidovič Trockij, Nikolaj Bucharin, Lev Kameněv, Grigorij Zinovjev) byli fyzicky zlikvidováni. Mimostranická opozice byla zcela eliminována (její členové popraveni nebo umístěni do gulagů).

Po druhé světové válce se stalinismus rozšířil i do zemí východního bloku, měl velký vliv i v komunistických stranách některých západoevropských zemí.

Antistalinistická levice je označení levicových směrů, které odsuzovaly Stalinův režim, patří sem převážně liberálně levicoví intelektuálové, trockisté, demokratičtí socialisté, eurokomunisté a neomarxisté.

Po XX. sjezdu KSSS a odsouzení kultu osobnosti začal proces destalinizace. V roce 1964 byl však zastaven, protože Chruščova vystřídal Brežněv, který nastolil tzv. neostalinismus. Ten pak v SSSR přežíval až do perestrojky v druhé polovině 80. let.

Externí odkazyEditovat