Sněmovna národů Federálního shromáždění

Sněmovna národů Federálního shromáždění (SN) byla jednou ze dvou rovnoprávných komor parlamentu ČSSR a ČSFR Federálního shromáždění v letech 1969–1992. SN reprezentovala zásady přijaté v rámci federalizace Československa, kdy zde byly rovnoměrně zastoupeny obě nové republiky, 150 křesel, které sněmovna měla byly obsazovány přímou volbou z České republiky a Slovenské republiky po 75 poslancích. Funkční období končilo spolu se Sněmovnou lidu (tedy až na výjimky na začátku a konci fungování sněmovny) po pěti letech. SN byla usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny poslanců.

Funkční obdobíEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat