Sněmovna národů Federálního shromáždění

jedna ze dvou komor československého Federálního shromáždění (1969-1992)

Sněmovna národů Federálního shromáždění (SN) byla jednou ze dvou rovnoprávných komor parlamentu ČSSR a ČSFR Federálního shromáždění v letech 1969–1992. SN reprezentovala zásady přijaté v rámci federalizace Československa, kdy zde byly rovnoměrně zastoupeny obě nové republiky, 150 křesel, které sněmovna měla, byly obsazovány přímou volbou z České republiky a Slovenské republiky po 75 poslancích. Funkční období končilo spolu se Sněmovnou lidu (tedy až na výjimky na začátku a konci fungování sněmovny) po pěti letech. SN byla usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny poslanců.

Budova bývalého Federálního shromáždění, v současnosti slouží jako nová budova Národního muzea

Funkční období

editovat

Reference

editovat

Literatura

editovat