Preambule (z lat. preambulus – úvodní, předcházející) je úvodní, zpravidla slavnostní, část textu nějakého písemného dokumentu (např. listin, stanov nebo právních předpisů, jako jsou zákonyústavy), která stanovuje úmysl, záměr, význam či smysl textu následujícího za preambulí.

Preambule obsahují obvykle ústavy států. Obsahují jak část historickou, která odkazuje na předešlá státní zřízení a odůvodňuje nynější státní existenci, tak část, která obsahuje základní hodnoty a zásady fungování státu i obecnou definici základních práv a povinností občanů. U právních předpisů je závaznost preambulí sporná, vždy však může sloužit jako výkladová pomůcka.

Související články editovat

Externí odkazy editovat