Seznam památných stromů v okrese Tábor

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Tábor, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Tábor.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Duby v Bechyni Bechyně
49°18′48″ s. š., 14°30′ v. d.
dub letní (2) &0000000000000396.000000396 102616
Q26779098
2 duby na okraji lesního porostu.
Stromořadí u Remízku Běleč
49°32′31″ s. š., 14°49′14″ v. d.
dub letní (5)
javor klen (7)
&0000000000000360.000000360 102646
Q26791081
5 dubů a 7 klenů roste na levé straně silnice Mladá Vožice-Selmberk u chatové osady.
Budislavský dub Budislav
49°18′3″ s. š., 14°50′21″ v. d.
dub letní &0000000000000443.000000443 102628
Q26787723
26m dub u silnice Hlavňov Budislav.
Čenkovská lípa Čenkov u Bechyně
49°14′30″ s. š., 14°29′47″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000535.000000535 102607
Q26787708
15 metrů vysoká lípa v obci u hlavní komunikace, zahrada zemědělské usedlosti.
Černýšovická lípa Černýšovice
49°18′47″ s. š., 14°30′15″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000325.000000325 105684
Q26790230
V Hutích za obecní zástavbou u křížku cca 10 m od vedení VN.
Dírenská lípa † Dírná
49°14′34″ s. š., 14°50′46″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000615.000000615 102651
Q26787739
33 metrová lípa v zámecké zahradě. Ochrana zrušena 19.02.2024.
Stromy u Polednů Drahnětice
49°27′56″ s. š., 14°30′31″ v. d.
lípa malolistá (3) &0000000000000351.000000351 102614
Q26779112
3 stromy, zbytek původního stromořadí louka za zahradou čp. 17, na sev. část návsi.
Hlasivská lípa Hlasivo
49°29′47″ s. š., 14°45′18″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000350.000000350 102632
Q26787726
U hřbitovní kaple, 24 metrů výška.
Lípa u Hlinické hájovny Lípa u Hlinické hájovny Hlinice
49°26′6″ s. š., 14°43′38″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000345.000000345 105503
Q26790076
Kategorie „Lípa u Hlinické hájovny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Hlinické hájovny“ na Wikimedia Commons
V zahradě u čp. 28.
Hodušínská lípa Hodušín
49°26′19″ s. š., 14°27′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000467.000000467 102611
Q26787711
Okraj pole u silnice I/19 za osadou Hodušín, u hranice okresu u kříže z roku 1857.
Hrobský dub Hroby
49°23′19″ s. š., 14°50′54″ v. d.
dub letní &0000000000000510.000000510 104715
Q26789348
Kategorie „Hrobský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrobský dub“ na Wikimedia Commons
Na okraji bývalé štěpnice u zámku v Hrobech, naproti kapličce Sv. Anny a zámeckému parku.
Buk u Hubova Hubov
49°30′13″ s. š., 14°29′21″ v. d.
buk lesní &0000000000000485.000000485 104713
Q26789346
20 metrů vysoký buk rostge v přírodním parku Jistebnická vrchovina, jižně od úvozové polní cesty.
Stromořadí u hřiště Chotoviny
49°28′52″ s. š., 14°40′51″ v. d.
dub letní (14) &0000000000000561.000000561 102610
Q26791023
Severní a východní strana školního hřiště.
Koutecká lípa Janov
49°31′16″ s. š., 14°50′25″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000402.000000402 102640
Q26787731
V obci u čp. 4 na mezi u pole, 25 metrů výška.
Janovská lípa Janov
49°18′2″ s. š., 14°43′47″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000374.000000374 102619
Q26787717
31 metrů vysoká lípa na návsi v části Janov u čp. 15.
Hruškojeřáb v Jistebnici Jistebnice hruškojeřáb &0000000000000220.000000220 106061
Q26790674
V obci nad Jechovým mlýnem
Lípa u kapličky v Jistebnici Jistebnice
49°29′20″ s. š., 14°31′39″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000546.000000546 102648
Q26787737
18 metrů vysoká lípa vlevo od silnice na Starcovu Lhotu, u kapličky.
Lípa v Jistebnici Jistebnice
49°29′13″ s. š., 14°31′41″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000415.000000415 102649
Q26787738
20 metrů vysoká lípa roste v zahradě u domu čp. 81.
Dub v Kladrubech Kladruby
49°25′ s. š., 14°50′50″ v. d.
dub letní &0000000000000490.000000490 102618
Q26787716
Kategorie „Dub letní v Kladrubech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní v Kladrubech“ na Wikimedia Commons
15 metrů výška.
Klokotská alej Klokotská alej Klokoty
49°24′50″ s. š., 14°38′54″ v. d.
lípa malolistá (123) &0000000000000485.000000485 102635
Q26790837
Kategorie „Klokotská alej“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klokotská alej“ na Wikimedia Commons
OS (2000) PPK, fa Věra Hrubá, ošetření 96 stromů podél cesty z Tábora ke klášteru Klokoty, doplněk křížové cesty. Celkem 123 stromů.
Borecké duby Borecké duby Košice
49°20′48″ s. š., 14°45′34″ v. d.
dub letní (6) 102639
Q26779105
Kategorie „Borecké duby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borecké duby“ na Wikimedia Commons
Na hrázi rybníka, v r. 2005 zrušena ochrana 1 z původně 7 dubů.
Křivošínský dub u Vavříků † Křivošín dub letní &0000000000000340.000000340 105342 18 metrů vysoký dub nad stodolou v Křivošíně. Ochrana zrušena roku 2001.
Klen v Lejčkově Lejčkov
49°26′4″ s. š., 14°52′57″ v. d.
javor klen &0000000000000304.000000304 102613
Q26787713
Kategorie „Klen v Lejčkově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen v Lejčkově“ na Wikimedia Commons
Na hranici obou pozemků, u silnice Lejčkov-Oblajovice.
Lípy u Lejčkovské klapličky Lejčkov
49°25′54″ s. š., 14°52′57″ v. d.
lípa malolistá (2)
lípa velkolistá (2)
&0000000000000435.000000435 102650
Q26779115
Kategorie „Lípy u Lejčkovské klapličky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u Lejčkovské klapličky“ na Wikimedia Commons
2 lípy malolisté a 2 velkolisté u kapličky v obci, při silnici Tábor-Pelhřimov.
Mažický jilm † Mažice
49°12′50″ s. š., 14°36′50″ v. d.
jilm &0000000000000332.000000332 102634
Q26787727
20 metrů vysoký jilm roste před čp. 59, na návsi. Ochrana zrušena v roce 2017.
Topol kanadský † Mažice
49°12′40″ s. š., 14°36′16″ v. d.
topol černý 102617
Q26787715
U silnice Mažice-Zálší. Ochrana památného stromu byla zrušena 22.03.2019.
Lípa v Měšicích † Měšice
49°24′21″ s. š., 14°42′5″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000630.000000630 102605
Q26787706
Kategorie „Lípa v Měšicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Měšicích“ na Wikimedia Commons
Před Měšickým zámkem. Během bouře z 23. na 24. června 2021 došlo k rozlomení stromu, stabilita vyhodnocena jako kritická. Po odstranění nestabilního zbytku kmene byla ochrana zrušena dne 10. září 2021.
Lípa ve Mlýnech Mlýny
49°20′14″ s. š., 14°52′30″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000512.000000512 102612
Q26787712
Na návsi u kostela.
Strážní lípa v Mozolově Mozolov
49°30′30″ s. š., 14°27′31″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000438.000000438 104714
Q26789347
32 metrů vysoká lípa roste v přírodním parku Jistebnická vrchovina, západně od okraje Mozolova na stráni orientované k severu.
Myslkovický dub Myslkovice
49°17′54″ s. š., 14°44′50″ v. d.
dub letní &0000000000000420.000000420 102608
Q26787709
29 metrů vysoký dub u zdi zámeckého parku u zámku.
Busínská lípa Nadějkov
49°31′57″ s. š., 14°30′3″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000577.000000577 105921
Q26790538
Cca 40 m východně od štítu stodoly
Lípa v Nemyšli Nemyšl
49°30′50″ s. š., 14°41′34″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000580.000000580 102645
Q26787736
20 metrů vysoká lípa na dvoře dětského domova.
Obrátický dub Obrátice
49°31′43″ s. š., 14°53′14″ v. d.
dub letní &0000000000000228.000000228 102630
Q26787725
16 metrů vysoký dub roste v areálu bývalého velkostatku v Obráticích.
Hrušeň v Olší Olší
49°26′14″ s. š., 14°30′44″ v. d.
hrušeň planá &0000000000000230.000000230 104716
Q26789349
Kategorie „Hrušeň v Olší“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrušeň v Olší“ na Wikimedia Commons
Na rozhraní soukromého pozemku a obecní komunikace v obci.
Opařanský dub Opařany
49°23′55″ s. š., 14°28′50″ v. d.
dub letní &0000000000000450.000000450 102643
Q26787734
20 metrů vysoký dub roste před domem čp. 111, v postranní uličce, u školy.
Orlovská lípa Orlov
49°30′26″ s. š., 14°32′55″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000400.000000400 102642
Q26787733
U kravína, torzo. Seznam u usnesení udává 5ks lípy velkolisté. Není však dle čeho ověřit. 20 metrů výška.
Orlovský dub Orlov
49°30′32″ s. š., 14°32′55″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 102641
Q26787732
V hájku, za obcí Nehonín pod kamennou mezí, v aleji, 15 m výška.
Duby v Chomoutově Lhotě Pikov
49°29′41″ s. š., 14°35′59″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000521.000000521 102652
Q26779117
Dva duby v obci.
Šmejkalovy kleny † Pikov
49°30′11″ s. š., 14°35′50″ v. d.
javor klen (2) &0000000000000541.000000541 102653
Q26779119
Dva kleny za humny zemědělské usedlosti v Pejšově Lhotě. Ochrana zrušena z důvodu značného napadení dřevomorem kořenovým.
Dub na Barhoňáku Planá nad Lužnicí
49°20′54″ s. š., 14°42′8″ v. d.
dub letní &0000000000000544.000000544 102624
Q26787721
25 metrů vysoký dub roste na soukromé zahradě nad svahem v porostu.
Korandův smrk † Příběnice smrk ztepilý U hradu Příběnice, zanikl.
Radenínská jírovcová alej Radenín
49°21′55″ s. š., 14°50′24″ v. d.
jírovec maďal
Kategorie „Chestnut avenue at Radenín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chestnut avenue at Radenín“ na Wikimedia Commons
Alej chráněna jako stromy 1. kategorie podle vyhlášky č. 142/1980 Sb, která pozbyla platnosti vydáním zákona č. 114/1992 Sb. (§ 92).
Dub letní v Ratajích Rataje u Bechyně
49°21′17″ s. š., 14°26′52″ v. d.
dub letní &0000000000000440.000000440 106508
Kategorie „Dub letní v Ratajích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní v Ratajích“ na Wikimedia Commons
Výrazná solitéra rostoucí v těsné blízkosti udržovaného křížku s nápisem „Kriste smiluj se“. Tvoří esteticky a biologicky cenný prvek okolní krajiny severně od obce Rataje.
Ořešák královský † Řepeč ořešák královský 105205 V zahradě u čp. 5; vyhlašovací dokumentace nedoručena. Ochrana zrušena r. 2008.
Senožatský jilm Senožaty
49°19′11″ s. š., 14°28′44″ v. d.
jilm horský &0000000000000440.000000440 102609
Q26787710
30 metrů vysoký jilm v obci na zahradě čp. 4.
Jasan v Sezimově Ústí Sezimovo Ústí
49°22′42″ s. š., 14°42′4″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000285.000000285 102615
Q26787714
Kategorie „Jasan v Sezimově Ústí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan v Sezimově Ústí“ na Wikimedia Commons
27 metrů vysoký jasan roste na náměstí T. Bati před poštou proti škole.
Lípa u Nechyby Sezimovo Ústí
49°22′49″ s. š., 14°42′57″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000500.000000500 102625
Q26787722
Kategorie „Lípa u Nechyby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Nechyby“ na Wikimedia Commons
25 metrů vysoký lípa roste na pastvině na okraji lesa u hájenky Nechyba.
Buk u Pohořelické hájovny † Starcova Lhota
49°31′36″ s. š., 14°29′50″ v. d.
buk lesní &0000000000000413.000000413 102606
Q26787707
Okraj lesa. Ochrana zrušena 26. ledna 2021
Strkovské lípy a dub Lípy v zámeckém parku Strkov
49°20′45″ s. š., 14°43′13″ v. d.
dub letní (1)
lípa malolistá (3)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 102622
Q26779102
Kategorie „Strkovské lípy a dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strkovské lípy a dub“ na Wikimedia Commons
3 lípy a dub v zámeckém parku cca 40 m od zámku.
Strkovský dub Dub na hrázi rybníka Strkov
49°20′49″ s. š., 14°43′16″ v. d.
dub letní &0000000000000471.000000471 102623
Q26787720
Kategorie „Strkovský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strkovský dub“ na Wikimedia Commons
27 metrů vysoký dub na hrázi rybníka.
Sudoměřická lípa Lípa na návsi Sudoměřice u Bechyně
49°17′21″ s. š., 14°32′15″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000337.000000337 102621
Q26787719
V obci na návsi, výška 20 metrů.
František a Alžběta Tábor
49°24′52″ s. š., 14°39′30″ v. d.
jírovec maďal Žižkovo náměstí.
Hradební lípa Tábor
49°24′48″ s. š., 14°39′17″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000370.000000370 102637
Q26787729
Kategorie „Hradební lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradební lípa“ na Wikimedia Commons
28 metrů vysoká lípa roste na pozemku mateř. školy nad hradební zdí.
Lípa Na Zelené Tábor
49°24′24″ s. š., 14°40′24″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000250.000000250 102638
Q26787730
Kategorie „Lípa Na Zelené“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa Na Zelené“ na Wikimedia Commons
20 metrů vysoká lípa na zahradě hostince "Na Zelené", blízko prádelny OPS, u čp. 464?
Dub U Pily Turovec
49°21′14″ s. š., 14°46′21″ v. d.
dub letní &0000000000000550.000000550 102644
Q26787735
30 metrů vysoký hraniční dub "U pily", za hájovnou, při levé straně cesty na kraji lesa.
Kepkův dub Turovec
49°22′31″ s. š., 14°45′47″ v. d.
dub letní &0000000000000604.000000604 102636
Q26787728
23 metrů vysoký strom, za vsí, na pravé straně silnice do Plané n. Luž.
Ústějovská lípa Ústějov
49°31′4″ s. š., 14°49′35″ v. d.
lípa malolistá (3) &0000000000000250.000000250 102627
Q26779101
3 lípy poblíž křižovatky na Mladou Vožici u kapličky.
Velkoježovská lípa † Velký Ježov lípa malolistá &0000000000000437.000000437 102631 6 metrů vysoká lípa rostla v zahradě u rodinného domu čp. 31. Ochrana zrušena r. 2006.
Holubova lípa Vlásenice
49°27′58″ s. š., 14°34′4″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000844.000000844 102647
Q12020023
Kategorie „Holubova lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holubova lípa“ na Wikimedia Commons
26 metrů vysoká lípa v obci u čp. 29, vlevo od silnice Vlásenice Tábor, před koncem vesnice.
Vlastibořský jilm Vlastiboř
49°15′33″ s. š., 14°38′18″ v. d.
jilm horský &0000000000000305.000000305 102620
Q26787718
28 metrů vysoký jilm za domem čp. 34.
Duby na Vodickém dvoře Vodice
49°28′1″ s. š., 14°54′23″ v. d.
dub letní (4) &0000000000000366.000000366 102633
Q26779110
Kategorie „4 duby (Vodice) 102633“ na Wikimedia Commons
Kategorie „4 duby (Vodice) 102633“ na Wikimedia Commons
4 duby v prostorách bývalého JZD – původně dvora zámku.
Duby za Vodickým zámkem Vodice
49°27′58″ s. š., 14°54′28″ v. d.
dub letní (4) &0000000000000423.000000423 102626
Q26779107
Kategorie „4 duby (Vodice) 102626“ na Wikimedia Commons
Kategorie „4 duby (Vodice) 102626“ na Wikimedia Commons
4 duby u vodní nádrže za zámkem.
Buk červený Vodice
49°27′54″ s. š., 14°54′31″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000220.000000220 102604
Q26787705
Kategorie „Buk červený (Vodice)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk červený (Vodice)“ na Wikimedia Commons
17 metrů vysoký buk roste na dvoře zámku vedle JZD.
Třešeň u Zadní Lomné † Zadní Lomná
49°28′40″ s. š., 14°55′16″ v. d.
třešeň ptačí &0000000000000290.000000290 105542
Q26790118
Jihovýchodně od obce u komunikace směrem na Pojbuky. Ochrana zrušena v roce 2021.

Poznámky

editovat
  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

Reference

editovat
  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazy

editovat
Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).