Seznam nositelů Bludného balvanu

seznam na projektech Wikimedia
Bludné balvany, které klub Sisyfos udílí

Seznam nositelů Bludného balvanu obsahuje osobnosti a organizace, které získaly cenu (resp. anticenu[1][2]) Bludný balvan, kterou uděluje Český klub skeptiků Sisyfos „pro zvýraznění přínosu jednotlivců i různých spolků k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého způsobu myšlení“.[3] Cena je pravidelně udělována každý rok a to vždy za rok předchozí. První ročník proběhl v roce 1999.[4] Bludné balvany jsou udělovány v kategoriích jednotlivců a družstev těm, kdo působili v příslušném směru na území České republiky.[3] V každém ročníku se v každé kategorii udělují nejvýše tři bludné kameny s odlišeným pořadím, vzestupně od bronzového, přes stříbrný až po vítězný zlatý.[3] V desátém ročníku (roku 2008) a ve dvacátém ročníku (roku 2018) udělil klub navíc výjimečnou cenu Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan.[1][5]

Reakce laureátůEditovat

 
Stanislav Grof je jedinou osobou, která vyhrála Bludný balvan dvakrát v kategorii jednotlivců

Ocenění se předání obvykle neúčastní, ačkoliv jsou pozváni. Někteří laureáti si cenu převezmou osobně, nebo v zastoupení,[6] případně zašlou vyjádření. Například osobně si stříbrný balvan za rok 2000 převzal Vladimír Kubeš, který se příležitosti pokusil využít k propagaci svého přístroje na měření údajných nebezpečných „resenů“ v našem prostředí.[7]

Zcela negativně se k udělení stříbrného balvanu v kategorii jednotlivců za rok 2002 vyjádřila jeho laureátka malířka Jiřina Průchová. Ve svém veřejném prohlášení protestovala proti svému znevažování a zesměšňování Sisyfem a proti porušení Listiny základních práv a svobod. Zároveň protestovala proti zneužití akademické půdy (tj. přednáškové místnosti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy) k prezentaci soukromého názoru spolku Sisyfos. Po spolku požadovala i veřejnou omluvu a stažení ceny.[8]

Odmítavé reakce vzbudilo udělení zlatého balvanu v kategorii družstev za rok 2006 redakci časopisu Vesmír, kdy podle redaktora Vesmíru Ivana Boháčka šlo o omyl, protože klub cenu udělil za inzerát, nikoliv za vědecký článek.[1] Spolek Sisyfos ale ve svém zdůvodnění uvádí i listopadový článek Vladimíra Chába a propojuje ho s oním inzerátem, který vyšel o měsíc později.[9] Jiří Grygar, významný člen Sisyfa a bývalý člen redakční rady časopisu Vesmír, argumentoval tím, že „na mediální prostředky s vysokým kreditem je logicky třeba klást vyšší nároky než na konfekční zboží“.[10]

Jaroslav Dušek si posteskl, že sice Sisyfos bojuje proti iracionalitě, ale neslyšel o tom, „že by dali svou anticenu Bludný balvan třeba nějakému obchodnímu řetězci či výrobci léků, které se později ukázaly jako škodlivé. Víra v boha jim nepřekáží, víra v léčivou energii ano.[11]

Na udělení bronzového balvanu v kategorii družstev za rok 2009 reagovala zakladatelka oceněné společnosti Věra Hanáková. Ve svém vyjádření uvedla, že cena jí nenáleží, neboť patří Grygarovi a všem, kteří s vlastní slabostí potřebují ponižovat druhé.[12]

V tom samém ročníku se k udělení stříbrného balvanu v kategorii družstev vyjádřil i jednatel společnosti BIOMED Jan Rychnovský. Ve svém e-mailu vyjádřil potěšení nad tím, že mu byla tato cena udělena a zároveň se omluvil z účasti na ceremoniálu. Navíc podotkl, že jeho firma vlastní rozsudek Vrchního zemského soudu v Německu, který odůvodnění udělení ceny přinejmenším vyvrací.[13]

Další, kdo se k cenám za rok 2009 vyjádřil, byl Petr Hájek oceněný zlatým balvanem v kategorii jednotlivců. Cenu získal mimo jiné za výrok „Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím“ a v návaznosti na to uvedl, že si ceny váží, a je rád, že ji dostal právě za tento výrok. Zároveň celou soutěž označil za něco „vysoce hloupého“.[2]

Kategorie jednotlivciEditovat

Rok Balvan Nositel Oficiálně uděleno za
1998 zlatý Zdeněk Rejdák Mimořádné zásluhy v oboru experimentální telepatie jogurtu a za celoživotní psychotronické dílo.[4]
stříbrný Anna Strunecká Za transcendentálně-holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo z „kosmického vědomí“.[4][14]
bronzový Ivo A. Benda Komunikaci s dobrými a krásnými mimozemšťanyPlejád, včetně zprostředkování evakuace lidstva jejich flotilami.[4]
1999 zlatý Antonín Baudyš Zavádění astrologie a důvěřivců.[15][16]
stříbrný Milan Rýzl České vydání Základní knihy parapsychologie s přihlédnutím k celoživotnímu dílu.[17][16]
bronzový Arthur Bolstein Doopravdické vyvrácení speciální teorie relativity.[18][16]
2000 zlatý Ivo Chudáček Třeskuté objevy a metody v teoretické i experimentální psychotronice, radionice a za zavádění ódické technologie do každodenní praxe v laboratoři FYZAP i mimo ni.[19][20]
stříbrný Vladimír Kubeš Objevení nebezpečných resenů, vražedné resenomie a tajné mezinárodní organizace, která jde světové populaci po krku.[21][20]
bronzový Stanislav Grof Přetavení šamanských praktik hyperventilace do tak zvaného holotropního dýchání, skrze něž lze způsobit v mozku chemickou bouři a navodit tak přiotrávenému mimořádné pocity a zážitky.[22][20]
2001 zlatý Marta Foučková
Marie Říhová[pozn 1]
Příkladnou útěchu lidem v neštěstí. Těm tyto odbornice na psychiku říkají: Čím větší neštěstí vás potkalo, tím větší jste byl(a) zrůda v minulém životě.[23][6]
stříbrný Stanislav Brázda Hyperaktivitu v jasnozření a v ezoterických podnikatelských aktivitách pod heslem: okultní práce všeho druhu.[23]
bronzový Emil Havelka Činnost jeho astrologické apatyky Astrál. Ta provedla na svých zákaznících nepovolené, ale záslužné klinické zkoušky s preparáty ztěžklými olovem a rtutí a vyvinula „nadpozemské“ jogurty.[23][6]
2002 zlatý Josef Hrušovský Objev kvantové homeopatie a rozvíjení pragmatické spolupráce s anděly, archanděly a eloi při léčení pozemšťanů.[24][25]
stříbrný Jiřina Průchová Houževnatost v boji výtvarného umění proti elektromagnetickému smogu a rezonančním polím.[24][25]
bronzový Karel Gott Velmi vážná varování vyjevená se salonní nonšalancí.[24][25][26]
2003 zlatý Petr Messany Vytrvalé šíření kostýmované astrologie a příbuzných nauk všemožnými prostředky.[27][28]
stříbrný Jan Hnilica Bezúplatnou výpomoc našemu zdravotnictví a nemocným ve stylu – a teď babo raď.[29][28]
bronzový Vlastimil Žert Burcování proti čárovým kódům a za objev jak jejich hrůzný vliv jednoduše eliminovat.[30][28]
2004 zlatý Eduard Boháč Houževnaté odstiňování patogenních zón v zištné starosti o zdraví spoluobčanů.[31][32]
stříbrný Pavel Kozák Rozsáhlé bádání a osvětu odhalující vědě neznámé energie působící v české krajině.[33][32]
bronzový Marek Janáč Nápaditou a přesvědčivou propagaci grafologie v rozhlasovém seriálu Prezidentské rukopisy.[34][32]
2005 zlatý Antonín Baudyš ml. Důstojnou propagaci a výklad astrologie a minulých životů.[35][36]
stříbrný Jaromír Kozák Alternativní přínos zejména egyptologii, spiritismu a kvantové mechanice.[37][36]
bronzový Eva Ostrčilová Astrální ochranku lidí i automobilů a za konfigurovatelné amulety.[38][36]
2006 zlatý Erich von Däniken Matení veřejnosti v oblasti historie, archeologie, medicíny, kosmonautiky a dalších oborů, a zejména za grandiózní nedůvěru ke schopnostem předků.[39][40]
stříbrný Jiří Čehovský Zásluhy o rozvoj homeopatie v ČR, vydávání homeopatické literatury, nezištnou léčbu lidí i rostlin a za objev homeopatické metody autopatie.[41][40]
bronzový Josef Staněk Objev a aplikace originální jasnovidecké metody historického bádání.[42][40]
2007 diamantový Stanislav Grof Navozování a zkoumání stavů holotropního vědomí, které láme pouta časoprostoru a dokáže tudíž kdykoli a kamkoli vlézt.[43][44]
zlatý Tomáš Pfeiffer Proplétání esoteriky s byznysem při plnění vodnářského poslání.[45][44]
stříbrný Jaroslav Dušek Dobré šamanské rady pro každý den.[46][44]
bronzový Milan Gelnar Průnik astrologie na půdu hypermarketovouakademickou.[47][44]
2008 zlatý Josef Jonáš Objev řízené a kontrolované detoxikace, která by mohla „zajistit zdravé fungování organismu po celý život a prodloužit jej až někam k bájné hranici“.[48][49]
stříbrný Darja Macáková Odvážné prosazení průkopnického seriálu Detektor do vysílání České televize na divácky nejsledovanějším okruhu ČT1.[50][49]
bronzový Emil Páleš Objev andělů, nad nímž „odborní oponenti ztratili dech a církev je v rozpacích“.[51][49]
2009 zlatý Petr Hájek Odhalení darwinistů-marxistů a levičáckých opic, z nichž naštěstí nepochází.[52][53]
stříbrný Josef Schrötter Rozvíjení a propagaci psychotroniky a za osobitou léčitelskou aktivitu.[54]
bronzový Václav Jílek
Václav Blažejovský[pozn 1]
Budovatelské úsilí při tvorbě stavebně-historických artefaktů, jež dosud v české kotlině chyběly.[55]
2010 zlatý Martin Sobotka Vydání matoucí tiskové zprávy ČEZ o „strašení” ve Strašicích.[56]
stříbrný Pavel Kábrt Dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu.[57]
bronzový Raymond A. Moody jr. Pseudovědeckou interpretaci zážitků blízkosti smrti.[58]
2011 zlatý Ivan Bertl Iniciativní prosazování grafologie do pedagogické praxe.[59][60]
stříbrný Andrej Dragomirecký Transformace exorcismu, magie a duchařství na psychoterapii.[61][60]
bronzový Karolína Loskotová Propagace přímého hledění do Slunce „pro lepší zrak a odblokování mozku“.[62][60]
2012 zlatý Jan Frank Originální bádání na pomezí astrologie a medicíny.[63][64]
stříbrný George Egely Mimořádné úspěchy v matení české veřejnosti v oblasti fyziky.[65][64]
bronzový Pavel Mácha Praktikování a šíření breathariánství.[66][64]
2013 zlatý Ludmila Eleková Udatné tažení proti očkování.[67]
stříbrný Jiří Mejsnar Pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie.[68]
bronzový Igor Chaun Velkorysá mediální propagace pseudovědeckých idejí a jejich nositelů [69]
2014 zlatý Jiří Militký Vývoj textilií proti „elektrosmogu“ a dezinformace o jeho působení na zdraví.[70]
stříbrný Dalibor Kuběna Zpřístupnění největšího objevu holistického léčení v tomto století českým pacientům.[71]
bronzový Alžběta Šorfová Trpělivá příprava veřejnosti na duchovně-energetickou transformaci.[72]
2015 zlatý Jan Hnízdil Diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti.[73]
stříbrný Ján Šramo Renezanci neomylné antropologické biotypologie.[74]
bronzový Libor Němec Kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis.[75]
2016 zlatý Viliam Poltikovič
Jiří Vokáč[pozn 1]
Za odhalení cest k řešení globálního nedostatku životních zdrojů[76]
stříbrný Libor Votoček Za šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží[77]
bronzový Erika Hájková Za vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu[78]
2017 diamantový Anna Strunecká Za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě[79]
zlatý Miloslav Šoch Za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci[80]
stříbrný Hana Blochová alias Rosa de Sar
Jaroslav Růžička[pozn 1]
Za rozvoj alternativní archeologie s přesahem do dalších vědních disciplín[81]
bronzový Petra Yamuna Wolf Za objevy ve vaginální a anální kartografii i v odposednutí a kleteb rušení[82]
2018 zlatý Jan Šula alias Ian Sulla Za propagaci myšlenky, že by akademické tituly měly být dědičné, a za příspěvek k poznání významu zmrzliny pro laboratorní medicínu.[83]
stříbrný Michal „Shark“ Hašek Za revoluční propojení onkologie, psychologie, imunologie, spinologie a cest na Bali.[84]
bronzový Katarína „archanděl Uriel“ Kuňová Za používání alternativních technik vyšetřování a trestání těžkých zločinů[85]

Kategorie družstvaEditovat

Rok Balvan Družstvo Oficiálně uděleno za
1998 zlatý Joint Line (Jiří Lang, Robert Troška)
Český komitét pro vědecké řízení
Řízení společnosti na dálku pomocí speciálních „osobních stimulátorů“.[4]
stříbrný Institut für Resonanztherapie Cappenberg GmbH & Co. KG Duchovní revitalizaci lesů v České republice metodou dálkové rezonanční terapie.[4]
bronzový Časopis Regenerace Úpornou osvětovou činnost v oblasti tzv. alternativních metod a jejich zavádění do praxe.[4]
1999 zlatý Institut celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše Rozvoj biorezonanční medicíny a zvláště za elektropolokontaktní určování léků.[86][16]
stříbrný TV Prima Mimořádný přínos k mysteriozitě České republiky.[87][16]
bronzový AQUAPOL spol. s r.o Propagaci a prodej vysušovacích zařízení budov na principu magnetokineze.[88][16]
2000 zlatý Firma Embitron Výrobu a prodej přístrojů pro EAV, „které jsou založeny na jiných než obvyklých fyzikálních či chemických základech, jež zatím není zvykem zveřejňovat…“[89][20]
stříbrný Nedělník Blesk Proslavení léčitele Vaňáka, jemuž díky mnoha nadějeplným článkům vehnal pod hadici „luxující zhoubné nádory“ stovky onkologických pacientů, z nichž mnohé stačil Vaňák zkasírovat jen pár týdnů před jejich neodvratným skonem.[90][20]
bronzový Internetová doména www.doktorka.cz Využití internetu při propagaci psychedelického pojetí medicíny a pseudověd.[91][20]
2001 zlatý Týdeník Astro Nabídku paranormálních služeb, předmětů a akcí nejen na svých stránkách ale i při ezoterických Astrovíkendech, kde si lze pořídit skrze čarovné předměty zdraví, štěstí a informace o budoucím osudu.[23]
stříbrný Univerzita Nové doby Vzdělávání budoucích alchymistů, astrologů, hermetiků, psychologů krevních skupin, šamanů, vykladačů aury, karet, snů a dalších zasvěcenců.[23][6]
bronzový TV Nova, pořad Věštírna Příkladné zvyšování sebevědomí. Věštírna ukazuje, že i zcela nevýrazný člověk je vlastně senzibilem či zázračníkem, protože ve Věštírně se jím snadno a rychle může před kamerami stát.[23][6]
2002 zlatý WM magazín pod vedením Jiřího Wojnara Mimořádné úspěchy při zveřejňování a popularizaci všeho, co věda oficiálně odmítá.[24][25]
stříbrný Internetový magazín www.osud.cz Šíření poplašných alternativních pravd (za důsledně pluralistické odhalování pravdy o tomto světě).[24][25]
bronzový Český rozhlas 1 – Radiožurnál Nápaditou propagaci astrologie, kvantové homeopatie a numerologie v prestižních relacích a nejlepších vysílacích časech, jak se na veřejnoprávní medium sluší a patří.[24][25]
2003 zlatý Deník MF DNES – příloha Zdraví a životní styl
Deník Rovnost
Nekritickou propagaci alternativní medicíny a za šíření neověřených zpráv a dezinformací.[92][28]
stříbrný Václav Kokštein, Ivan Prokop a Anatolij Iaguiiaev První dva za pronájem pozemku a schválení stavby 15metrové plastové pyramidy v šumavském lese, třetí za realizaci této monstrózní, esoterické stavby.[93][28]
bronzový Firma Phoenix Prodej produktů na regulaci bioenergie a vydávání časopisu Phoenix.[94][28]
2004 zlatý Firma AMIKUS s. r. o. Zavedení a šíření kineziologické metody One Brain do diagnostiky a terapie stresů, výchovných problémů, nemocí a všemožných jiných obtíží české populace.[95][32]
stříbrný Firma SAFFRON s. r. o. Šíření unikátní technologie přeměny obyčejné vody v zázračnou Pí-vodu.[96][32]
bronzový Česká televize, pořad Sama doma Soustavnou propagaci astrologie a veškeré jurodivosti.[97][32]
2005 zlatý Česká tisková kancelář (ČTK) Podporu propagace okultních nauk.[98][36]
stříbrný Nakladatelství Alman Vydávání a šíření esoterické literatury.[99][36]
bronzový Tachyon Czech Propagaci a prodej tachyonizovaných výrobků.[100][36]
2006 zlatý Redakce časopisu Vesmír Mimořádně zdařilou propagaci nevědeckého myšlení na stránkách tohoto prestižního přírodovědeckého časopisu.[9][40]
stříbrný WIGOPOL – Mauerentfeuchtung-Systeme Reklamu a prodej přístroje, který údajně vysušuje provlhlé zdivo.[101][40]
bronzový Společnost Noetis Vývoj a aplikace dispoziční prognostiky a neokybernetiky, nových, dokonalejších metod jasnovidectví.[102][40]
2007 diamantový Firma Antonín Baudyš, otec a syn Zdařilou a neustávající dehonestaci astrologie nepovedenými předpověďmi.[103][44]
zlatý Julius a Beáta Patakyovi Glorifikaci léčitelství, zvláště reflexologie, a za očerňování moderní medicíny.[104][44]
stříbrný ENNEA ČR, o.p.s. Šíření znalostí o enneagramu a posuzování osobnosti esoterikou.[105][44]
bronzový Karel Erben, Svaz pacientů a poslankyně Jiřina Fialová (KSČM) Prosazování neověřené metody léčby nádorů snížením hladiny homocysteinu.[106][44]
2008 zlatý Rada České televize Promyšlenou a vytrvalou obhajobu vysílání vzdělávacího cyklu České televize Detektor.[107][49]
stříbrný Společnosti MAKAM, sro. a Amaranta, sro. spojené pod značkou VodaEco Úspěšný prodej přístroje k revitalizaci vody podle Grander®Technologie.[108][49]
bronzový Maranatha, o. s. Propagaci biblického kreacionismu vydávaného za vědu.[109][49]
2009 zlatý Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Podporu a financování „Zařízení pro usnadnění detekce osob za překážkou“.[110][111]
stříbrný BIOMED CZ, s. r. o. a Roman Kubínek Průlomový přínos k rozvoji všeléčící biorezonanční terapie.[13]
bronzový Sympatie, s. r. o. Vytrvalý boj s finanční krizí pomocí psychotroniky, magie a homeopatie.[12]
2010 zlatý Akademické kvarteto Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
(Jaroslav Zachariáš, Milan Kindl, Ivan Tomažič, Daniel Telecký)
Příkladné zviditelnění jména své fakulty doma i v zahraničí.[112]
stříbrný Firma ORGONITY.CZ Výrobu a distribuci prostředků šířících pozitivní energii.[113]
bronzový Firma Green Way HHO Zkonstruování a prodej přístroje prolamujícího zákon zachování energie.[114]
2011 zlatý Společnost Quantum Medical Institute Provozování přístroje „Neinvazivní analyzátor krve AMP“.[115][60]
stříbrný Bioinstitut o.p.s. Podpora iracionálních stránek tzv. „ekologického zemědělství“.[116][60]
bronzový Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz Odhalování pravdy o spiknutích, zvláště pak demaskování systému HAARP.[117][60]
2012 zlatý Česká televize Propagaci a šíření pavědy na kanále ČT2.[118][64]
stříbrný Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR Výrobu a komerci tzv. „zapperů“, důmyslně matoucích nejen zákazníky.[119]
bronzový firma Bc. Milan Popelka, výroba zařízení pro odstranění GPZ Vynalézání, výrobu i prodej spolehlivých rušiček geopatogenních zón.[120][64]
2013 zlatý firma ZAT a.s.
firma MDM Centrum s.r.o.[pozn 1]
Originální humánní přínos pro společnost při prosazování šarlatánské metody do medicíny.[121]
stříbrný firma DAP Services, a.s. Iracionální psychodiagnostikaBarvy života“.[122]
bronzový Protiproud – Kontrarevoluční magazín Petra Hájka Vytrvalé odhalování všemožných spiknutí.[123]
2014 zlatý Kateřina Konrádová a spol. Propagace a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými vedlejšími účinky.[124]
stříbrný Akademické duo Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Vladimír Prorok a Aleš Lisa) Pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století.[125]
bronzový Ota Nepilý a spol. Propagace oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny.[126]
2015 zlatý Fakultní nemocnice v Hradci Králové Příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví.[127]
stříbrný Rada Českého rozhlasu v Praze Odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti“.[128]
bronzový Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Příbram Poskytování alternativně nadstandardní zdravotní péče.[129]
2016 zlatý Společnost Miroslav Skalický medicaHERBA
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP [pozn 1]
Za šíření a podporu svérázné metody detoxikace vagíny dle receptu tibetských mnichů [130]
stříbrný Konzultační a terapeutický institut AKTIP Praha Za posílení imaginární složky komplexní medicíny[131]
bronzový Homeopatická lékařská asociace Za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí[132]
2017 diamantový Tým lobbistů prosazujících Tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví Za mimořádně úspěšné přezírání vědecké medicíny[133]
zlatý ROZALIO, z.s. Za příspěvek k alternativním technikám analýzy rizik, zejména pak rizik očkování[134]
stříbrný Hana Bláhová s kol. webu medicelo.cz Za velmi matoucí přístup k parazitologii a návazným oblastem[135]
bronzový[pozn 2] obhájci placaté Země V. Bača a D. Starosta Za chrabrý vzdor heliocentrickému spiknutíí[136]
2018 zlatý Tomio Okamura, Věra Adámková, Andrej Babiš a další hvězdy českého politického nebe Za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy[137]
stříbrný Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat Za podporování odborné úrovně veterinárních lékařů v homeopatii jakožto alternativní metodě.[138]
bronzový Redakce časopisu Nová Regena Za pravidelnou dávku nepravd, pseudověd a mýtů[139]

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. a b c d e f Uděleno ex aequo, stejnou měrou.
 2. obzvláště placatý Bludný balvan

ReferenceEditovat

 1. a b c Cenu za matení veřejnosti letos získal i Jaroslav Dušek [online]. ČT24, 2008-03-17 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 2. a b ČTK. Klausův muž Hájek obdržel Bludný balvan. iHNed.cz [online]. 2010-03-09 00:00, rev. 2010-03-09 09:56 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. 
 3. a b c Statut pro udělování výroční ceny Sisyfa Bludný balvan [online]. Praha: Český klub skeptiků Sisyfos, 1999-01-06, rev. 2007-01-30 [cit. 2019-03-18]. 
 4. a b c d e f g GRYGAR, Jiří. Bludné balvany Sisyfa za rok 1998 [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 5. GRYGAR, Jiří. Tisková zpráva Českého klubu skeptiků Sisyfos [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 6. a b c d e VALIŠ, Zdeněk. Bludný balvan [online]. Český rozhlas, 2002-03-20 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 7. NOSKOVÁ, Věra. Skeptici rozdávali bludařům balvany - Bludné balvany za rok 2000 [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 8. PRŮCHOVÁ, Jiřina. Protest laureátky akademické malířky Jiřiny Průchové [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 9. a b GRYGAR, Jiří. Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - redakce časopisu Vesmír [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 10. GRYGAR, Jiří. Proč si Sisyfos zasedl na Vesmír? [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-04-24 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 11. JANDOVÁ, Lucie. Jaroslav Dušek: Pravda netkví ve slovech, je to ten proud, který vytváří život. Novinky.cz [online]. 2011-09-17 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 12. a b JIŘÍ, Grygar. Bronzový Bludný balvan za rok 2009 - Sympatie, s. r. o. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2010-03-08 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 13. a b Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - BIOMED CZ, s. r. o. a doc. RNDr. R. Kubínek, CSc. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2010-03-08 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 14. STRUNECKÁ, Anna. Postaví věda most na druhý břeh?. Prostor. 2009, čís. 81/82. Dostupné online. ISSN 0862-7045. 
 15. Zlatý bludný balvan za rok 1999 - Doc. Ing. Antonínu Baudyšovi [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 16. a b c d e f Bludné balvany Sisyfa [online]. Český rozhlas, 2000-05-23 [cit. 2011-10-31]. Dostupné online. 
 17. Stříbrný bludný balvan za rok 1999 - RNDr. Milanu Rýzlovi [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 18. Bronzový bludný balvan za rok 1999 - Arthuru Bolsteinovi [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 19. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - Doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 20. a b c d e f KOUBEK, Jiří. Blátivé myšlení 2000. Dingir. Červen 2001, roč. 1, čís. 2, s. 10–11. Dostupné online [PDF]. ISSN 1212-1371. 
 21. Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - Vladimír Kubeš [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 22. Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - MUDr. Stanislav Grof [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 23. a b c d e f Bludný balvan za rok 2001 - podrobné zdůvodnění [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 24. a b c d e f Bludný balvan za rok 2002 - podrobné zdůvodnění [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 25. a b c d e f KOŘÍNEK, Martin. Bludné balvany 2002: Gott je bronzový. Dingir. Červen 2003, roč. 6, čís. 2, s. 68–69. Dostupné online [PDF]. ISSN 1212-1371. 
 26. Abeceda osmdesátníka Gotta: od Aerovek po milované Ženy. 5 plus 2. 12. červenec 2019, roč. 8, čís. 27, s. 4. Dostupné online. 
 27. Zlatý Bludný balvan za rok 2003 - Petr Messany [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 28. a b c d e f BUKOVSKÁ, Zuzana. Bludné balvany. Akademický bulletin [online]. 2008-06-25 [cit. 2013-07-11]. Dostupné online. ISSN 1210-9525. 
 29. Stříbrný Bludný balvan za rok 2003 - JUDr. Jan Hnilica [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 30. Bronzový Bludný balvan za rok 2003 - ing. Vlastimil Žert [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 31. Zlatý Bludný balvan za rok 2004 - Eduard Boháč [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 32. a b c d e f BARTUŠKA, Karel. Bludné balvany za rok 2004 uděleny. Matematika, fyzika, informatika. Říjen 2005, roč. 15, čís. 2, s. 117–118. ISSN 1210-1761. 
 33. Stříbrný Bludný balvan za rok 2004 - Ing. Pavel Kozák [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 34. Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Marek Janáč [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 35. Zlatý Bludný balvan za rok 2005 - Antonín Baudyš mladší [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 36. a b c d e f PAVEC, Michal. Bludné balvany pro Baudyše a ČTK. Aktuálně.cz [online]. 2006-04-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 37. Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - Jaromír Kozák [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 38. Bronzový Bludný balvan za rok 2005 - Eva Ostrčilová [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 39. Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - Erich von Däniken [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 40. a b c d e f TUČEK, Josef. Šokovali experty. Dostali Bludné balvany. Aktuálně.cz [online]. 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 41. Stříbrný Bludný balvan za rok 2006 - Mgr. Jiří Čehovský [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 42. Bronzový Bludný balvan za rok 2006 - MVDr. Josef Staněk [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 43. Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan - Prof. MUDr. Stanislav Grof, M.D., Ph.D. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 44. a b c d e f g h TUČEK, Josef. Bludné balvany uděleny za horoskopy a omámené mozky. Aktuálně.cz [online]. 2008-03-18 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 45. Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Tomáš Pfeiffer [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 46. Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - Jaroslav Dušek [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 47. Bronzový Bludný balvan za rok 2007 - Milan Gelnar [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 48. Zlatý Bludný balvan rok 2008 - MUDr. Josef Jonáš [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 49. a b c d e f TUČEK, Josef. Česká televize dostala Bludný balvan za šíření nesmyslů. Aktuálně.cz [online]. 2009-03-17 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 50. Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - JUDr. Darja Macáková [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 51. Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - RNDr. Emil Páleš, CSc. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 52. Zlatý Bludný balvan za rok 2009 - Petr Hájek [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2010-03-08 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 53. Klausův dvorní šašek, píší Němci o vicekancléři Hájkovi. Aktuálně.cz [online]. 2012-12-13 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 54. Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - Ing. Josef Schrötter [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2010-03-08 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 55. Bronzový Bludný balvan za rok 2009 - Václav Jílek a Václav Blažejovský [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2010-03-08 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 56. Zlatý Bludný balvan 2010 - Martin Sobotka [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2011-03-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 57. Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2011-03-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 58. Bronzový Bludný balvan 2010 - Dr. Raymond A. Moody jr. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2011-03-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 59. Zlatý Bludný balvan 2011 - PhDr. et Ing. Ivan Bertl [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2012-03-30 [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 60. a b c d e f SEDLÁČKOVÁ, Veronika; KAŠPAR, Mirko. Bludný balvan získali pseudovědci, pochybní léčitelé i příznivec spiknutí [online]. Český rozhlas, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 61. Stříbrný Bludný balvan 2011 - Ing. Andrej Dragomirecký [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 62. Bronzový bludný balvan 2011 - Karolína Loskotová zvaná Aluška [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 63. Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - RNDr. Jan Frank [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22 [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 64. a b c d e MEDEK, Petr. Anticenu Bludný balvan dostali pseudovědci i ČT za 'dokument' o vodě s pamětí [online]. Český rozhlas, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 65. Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Dr. George Egely [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 66. Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Pavel Mácha [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 67. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - MUDr. Ludmila Eleková za udatné tažení proti očkování [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 68. Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 69. Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Igor Chaun za velkorysou mediální propagaci pseudovědeckých idejí a jejich nositelů [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 70. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - prof. Ing. Jiří Militký, CSc. za vývoj textilií proti „elektrosmogu“ a za desinformace o jeho působení na zdraví [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2015-03-27 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 71. Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - Dalibor Kuběna za zpřístupnění největšího objevu holistického léčení v tomto století českým pacientům [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2015-03-27 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 72. Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - Mgr. Alžběta Šorfová za trpělivou přípravu veřejnosti na duchovně-energetickou transformaci [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2015-03-27 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 73. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Jan Hnízdil za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2016-04-01 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 74. Stříbrný Bludný balvan kategorii jednotlivců za rok 2015 - Prof. M.D. Tp.D. PhDr. Ján Šramo, Ph.D. za renezanci neomylné antropologické biotypologie; s úžasem nad jeho akademickou kariérou [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2016-04-01 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 75. Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Libor Němec za kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2016-04-01 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 76. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Viliam Poltikovič a Jiří Vokáč Čmolík za odhalení cest k řešení globálního nedostatku životních zdrojů [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 77. Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Libor Votoček za šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 78. Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - JUDr. Erika Hájková, alias Erika Magdalena Peprná za vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 79. Výroční diamantový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 80. Zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 81. Stříbrný bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - ex aequo RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar a Ing. Jaroslav Růžička za rozvoj alternativní archeologie s přesahem do dalších vědních disciplín [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 82. Bronzový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Wolf za objevy ve vaginální a anální kartografii i v odposednutí a kleteb rušení [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 83. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2018 - MUDr. Jan Šula alias MUDr. Ian Sulla [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2019-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 84. Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2018 - Michal „Shark“ Hašek [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2019-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 85. Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2018 - Katarína „archanděl Uriel“ Kuňová [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2019-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 86. Zlatý bludný balvan za rok 1999 - Institutu celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 87. Stříbrný bludný balvan za rok 1999 - Televizi Prima [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 88. Bronzový bludný balvan za rok 1999 - firmě AQUAPOL spol. s r. . [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 89. Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - Firma Embitron [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 90. Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - Nedělník Blesk [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 91. Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - www.doktorka.cz [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 92. Zlatý Bludný balvan za rok 2003 - deník MF DNES a deník ROVNOST [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 93. Stříbrný Bludný balvan za rok 2003 - Ing. Kokštein, MVDr. Prokop a Anatolij Iaguiiaev [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 94. Bronzový Bludný balvan za rok 2003 - firma Phoenix [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 95. Zlatý Bludný balvan za rok 2004 - firma AMIKUS s. r. o. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 96. Stříbrný Bludný balvan za rok 2004 - firma SAFFRON sro. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 97. Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Česká televize, pořad „Sama doma“ [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 98. Zlatý Bludný balvan za rok 2005 - Česká tisková kancelář (ČTK) [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 99. Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - nakladatelství Alman [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 100. Bronzový Bludný balvan za rok 2005 - Tachyon Czech [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 101. Stříbrný Bludný balvan za rok 2006 - WIGOPOL - Mauerentfeuchtung-Systeme [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 102. Bronzový Bludný balvan za rok 2006 - Společnost Noetis [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2007-03-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 103. Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan - firma Antonín Baudyš, otec a syn [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 104. Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Julius a Beáta Patakyovi [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 105. Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - ENNEA ČR, o.p.s. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 106. Bronzový Bludný balvan za rok 2007 - MUDr. Karel Erben, Svaz pacientů… [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2008-03-09 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 107. Zlatý Bludný balvan za rok 2008 - Rada České televize [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 108. Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - společnosti MAKAM, sro. a Amaranta, sro. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 109. Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - Maranatha, o. s. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 110. Zlatý Bludný balvan za rok 2009 - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2010-03-08 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 111. RADOVANOVIČ, Dušan. Prezidentův poradce Hájek dostal anticenu Bl.b. Deník Referendum [online]. 2010-03-09 [cit. 2013-07-18]. Dostupné online. 
 112. Zlatý Bludný balvan 2010 - Akademické kvarteto Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2011-03-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 113. Stříbrný bludný balvan 2010 - firma ORGONITY.CZ [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2011-03-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 114. Bronzový Bludný balvan 2010 - firma Green Way HHO [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2011-03-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 115. Zlatý Bludný balvan 2011 - Společnost Quantum Medical Institute [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 116. Stříbrný Bludný balvan 2011 - Bioinstitut o.p.s. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 117. Bronzový bludný balvan 2011 - Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2012-03-30 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 118. Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - Česká televize [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 119. Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - firmy Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 120. Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - firma Bc. Milan Popelka [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 121. Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o. [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 122. Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firma DAP Services, a.s. za iracionální psychodiagnostiku „Barvy života“ [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 123. Bronzový Bludný balvan za rok 2013 v kategorii družstev - Protiproud – Kontrarevoluční magazín Petra Hájka za vytrvalé odhalování všemožných spiknutí [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014-03-28 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 124. Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Mgr. Kateřina Konrádová a spol. za propagaci a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými vedlejšími účinky [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2015-03-27 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 125. Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Akademické duo Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2015-03-27 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 126. Bronzový Bludný balvan za rok 2014 v kategorii družstev - Ota Nepilý a spol. za propagaci oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2015-03-27 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 127. Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Fakultní nemocnice v Hradci Králové za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2016-04-01 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 128. Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rada Českého rozhlasu v Praze za odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti“ [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2016-04-01 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 129. Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. za poskytování alternativně nadstandardní zdravotní péče [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2016-04-01 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 130. Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Společnost Miroslav Skalický medicaHERBA a Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti JEP za šíření a podporu svérázné metody detoxikace vagíny dle receptu tibetských mnichů [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 131. Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Konzultační a terapeutický institut Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 132. Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 133. Výroční diamantový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - tým lobbistů prosazujících Tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví za mimořádně úspěšné přezírání vědecké medicíny [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 134. Zlatý bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s. za příspěvek k alternativním technikám analýzy rizik, zejména pak rizik očkování [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 135. Stříbrný bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - Ing. Hana Bláhová s kolektivem spolupracovníků a autorů webu medicelo.cz za velmi matoucí přístup k parazitologii a návazným oblastem [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 136. Bronzový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - obhájci placaté Země Vladimír Bača a David Starosta za chrabrý vzdor heliocentrickému spiknutí [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2017-03-23 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 137. Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Tomio Okamura, Věra Adámková, Andrej Babiš, a další hvězdy českého politického nebe [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2019-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 138. Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2019-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 139. Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Redakce časopisu Nová Regena [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2019-03-16 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat