Archanděl

druhá nejnižší hodnost andělů

Archanděl (z řeckého: ἀρχή – archē vrchní nebo vedoucí a άγγελος – ángelos, posel) je v mnoha náboženských systémech anděl vyššího řádu. Andělé i archandělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie.

Archanděl Gabriel z Nedvědic, 80. léta 15. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

V protokanonických spisech bible se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael. Gabriel, zmíněný Lukášovým evangeliem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel v apokryfních : 1.knize Henochově a 4.knize Ezdrášově.

Archanděl v judaismu

editovat

V židovském náboženství není výslovná zmínka o archandělech v kanonických knihách Písma. V zásadě není v Písmu ani mnoho zmínek o andělech jako takových a předpokládá se, že zájem Židů o anděly vzrostl až po babylonském zajetí. V rabínské tradici a Kabale vzrostl počet archandělů na sedm, přičemž Michael, Rafael a Gabriel jsou nesporní. Mezi ostatními čtyřmi mohou být Uriel, Sariel, Raguel, Remiel, Zadkiel, Jophiel, Haniel a Chamuel.

Staré židovské texty uvádějí patnáct archandělů:

Archanděl v křesťanství

editovat

Církevní tradice vidí jako archanděly tři anděly, jejichž jména se nacházejí v Písmu – Michaela, Gabriela a Rafaela. Tito tři archandělé slaví svátek v jeden den a to 29. září. V bibli je však za archanděla výslovně označen pouze Michael, jako kníže Božích „vojsk“[2] či ochránce Izraele[3] a odpůrce ďábla ve sporu o Mojžíšovo tělo.[4] Michael je také andělem Posledního soudu, který se utká s drakem představujícím Antikrista.[5] Anděl Rafael (též Refáel, Ochranitel) je zmíněn v deuterokanonické (apokryfní) knize Tóbijáš, kde pomáhá hlavní postavě knihy.[6] V Bibli je dále zmiňován anděl Gabriel (Zvěstovatel), který např. zvěstuje narození Krista.[7] Jména dalších archandělů se vyskytují v různých starozákonních apokalypsách či židovských apokryfech. Pravoslaví uznává osm archandělů – vedle tří výše zmíněných též: Uriel (viz apokryfní knihy: 4. Ezdrášova a 1. Henochova), Šealtiel, Jugidiel, Barachiel, Jeremiel.

Nový zákon často hovoří o andělích (např. posel k Panně Marii, k pastýřům, andělé, kteří osvobodili sv. Petra z vězení), ale má pouze dvě reference o archandělech, a to v Listu Judově o Michaelovi[8] a v Prvním listě Tesalonickým, kde se mluví o „hlasu archanděla“, který bude slyšen při návratu Krista.[9]

Archanděl u Svědků Jehovových

editovat

Svědkové Jehovovi zastávají názor, že existuje pouze jediný archanděl – Michael, kterého ztotožňují s Ježíšem Kristem.[10]

Reference

editovat
  1. HARTL, David. Sedm bajek židovských. 1. vyd. Praha: Carter, 2021. 152 s. ISBN 978-80-11-00051-6. S. 95,113. 
  2. Zj 12, 7 (Kral, ČEP)
  3. Da 10, 21 (Kral, ČEP), Da 12, 1 (Kral, ČEP)
  4. Ju 9
  5. Zj 12, 7 (Kral, ČEP)
  6. s:Bezděkova_Bible/Tobiášova_kniha#12:15
  7. Lk 1, 26–37 (Kral, ČEP)
  8. Ju 9
  9. 1Sol 4, 16 (Kral, ČEP)
  10. Kdo je archanděl Michael?

Externí odkazy

editovat