List Judův (zkratka Ju nebo Jd) je krátký list (epištola) Nového zákona, jeden z tzv. obecných či katolických listů, tradičně připisovaný apoštolu Judovi, bratrovi Jakuba, tudíž pravděpodobně Ježíšovi (nevlastnímu) bratrovi. Je psán řecky, pravděpodobně v Palestině.

List Judův
AutorJuda Tadeáš
Původní názevἘπιστολή Ἰούδα
Žánrepištola
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
G. de la Tour: Apoštol Juda

List Judův se obrací ke křesťanům vůbec, a to jménem „Judy, služebníka Ježíše Krista a bratra Jakubova“ (Ju 1). Nemusí však jít o apoštola Judu, ale spíše o příbuzného Ježíše, který je uváděn v Mt 13,55 a Mk 6,3, o němž ovšem jinak moc nevíme. List je psán velice emfaticky jako důrazný apel na čtenáře, aby se vyhýbal „bezbožným lidem, zapsaným k odsouzení“ (Ju 4), protože by ho čekal stejný osud. O obsahu jejich učení list nemluví, někteří badatelé soudí, že šlo o donatisty nebo gnostiky.

V listu jsou pasáže některými považované za citace z apokryfů. Jedná se o verš 9 jako citát z Nanebevzetí Mojžíšova a verše 14–15 jako citát[1] proroctví z apokryfní Knihy Henochovy, kterou uznává jen Etiopijská církev. Stejně tak ale nelze vyloučit společný třetí zdroj.

Otázka datování

editovat

Dopis byl napsán nejspíše někdy mezi léty 80 a 130, ale je také možné že již dříve, ještě před rokem 66. Pro pozdější datování listu svědčí zmínka o tom, co „předpověděli apoštolové“ (Ju 17) i uhlazený jazyk listu, pro časnější datování naopak to, že list se patrně cituje v 2. listu Petrově, že jej zmiňují už kolem roku 200 Klement Alexandrijský, Tertullian a Zlomek Muratoriho jako kanonický.

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího ohně.
— Ju 20–23

Reference

editovat
  1. Citace Henochova proroctví ve v. 14–15 pochází z 1.Hen 1,9.

Literatura

editovat
  • CARSON, D. A; MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008. 700 s. ISBN 978-80-7255-165-1. 
  • DOUGLAS, J. D, a kol. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4. 
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 80-7021-052-4. 
  • P.A. Seethaler, První a druhý list Petrův, List Judův. Praha 2001
  • G. Hörster, Úvod do Nového zákona. Praha 1994
  • J. Merell, Úvod do Nového zákona. Praha 1991
  • L. Tichý, Úvod do Nového zákona. Svitavy 2003

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat