Haniel

archanděl
Možná hledáte: izraelskou osadu Chani'el.

Haniel (též Aniel, Hanael a Anael) je jeden ze sedmi archandělů, společně s Gabrielem, Rafaelem, Michaelem, Samaelem, Zacharielem a Orifielem.

Archanděl Haniel

Haniel a náboženstvíEditovat

Křesťanství označuje Haniela za anděla světla, ale i noci. V jiných náboženstvích je znám také jako anděl lásky a věrnosti, někdy nazýván také „anděl mnoha životů“. Existuje totiž legenda, že Haniel, ze všech sedmi nejvíce nakloněný lidským požitkům se často vtěluje do smrtelných bytostí, nejčastěji lidí. V takovém případě žije jako člověk a umírá, aby se následně znovu zrodil. Většinou tak učiní kvůli lásce, které je věrný celý život. To proto anděl lásky a věrnosti.

Když Bůh stvořil sedm Archandělů, učinil je bezpohlavními bytostmi spirituální podstaty, které plnily jeho vůli. Během času se na vzhledu andělů projevovala jejich pravá povaha. Gabriel, Rafael, Michael, Samael a Zachariel byli silní, hrdí andělé, a jejich rysy byly hrubší a mohutnější. Bůh je posílal udržovat pořádek a zákony. Naproti tomu Haniel a Orifiel byli o poznání něžnější a mírnější, jejich těla byla slabší a menší. Byli Božími rádci. Bylo to první rozdělení pohlavního dimorfismu, podle nějž potom Bůh stvořil člověka. Dalo by se tak říct, že Haniel je anděl žena.

Příběh dál vypráví, že Haniel se necítil (nebo necítila) naplněný nesmrtelností a pozoroval lidi. Jejich pomíjivé životy ho přitahovaly. Gabriel se Samaelem často zrazovali Haniela od jeho snění, avšak marně. Haniel sestupoval na zem častěji a častěji, až se na něj Bůh rozhněval. Anděl si údajně nevážil svého daru od Boha a špinil jej svými pozemskými touhami. Gabriel, nejmilovanější ze synů Božích se Haniel, tehdy již ženské zastal a prosil Boha o milost. Haniel dostala šanci, kterou však promarnila. Zamilovala se do člověka a i přes dobré rady svého bratra Gabriela sestoupila. Bůh se rozhněval a odebral Haniel křídla. Tak zůstala na zemi.

Bloudila po zemi několik století, než ji vyhledal Gabriel a přemluvil, aby se vrátila do nebe. Bůh ji omilostnil a zařadil ji zpět mezi sedm andělů. Haniel však nebyla dlouho šťastná a Otec se nemohl dívat na zármutek jednoho ze svých andělů. Dovolil Haniel, aby se jednou za tři lidské životy snesla na zem a žila smrtelný život s lidmi. Byla to však poslední výjimka, která byla Haniel udělena. Tráví tak 160 let v nebi a 80 mezi lidmi.

Haniel je též andělem čistoty duše. Byla stvořena jako třetí. První byl Lucifer, který padl, potom Gabriel, Haniel, Orifiel, Rafael, Samael, Michael a nakonec Zachariel. Haniel byla často ztotožňována se svým bratrem Gabrielem, ke kterému měla nejblíž. Až Ježíš je ve svých viděních oddělil a sdělil lidem, že jde o anděly dva.

Kromě vlastní legendy však není Haniel příliš zajímavým andělem. Je zastírána Gabrielem a Samaelem, její jméno se v seznamu objevuje pouze do počtu. Svými pozemskými požitky není příliš posvěcená, ovšem je již jedinou ženou mezi Archanděly. Orifiel byla nucena změnit své tělo a přijmout mužskou podobu.

Haniel se během svých pozemských životů jednou oženila (když ještě byla mužem) a šestkrát vdala. Její druhové jsou známí v sedmi hvězdách na obloze, kam Haniel umístila zlomky jejich duší. Jsou to Jan, Losek, Leonardo, Ivan, Vladislaus a údajně i generál Alexandra Velikého, William Savageský. Jejím prvním druhem byla žena Simju z národa Mayů. Souhvězdí je známo jako Plejády (též Kuřátka, Sedm sester či Subaru (M45)), mladá, otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka.

Externí odkazyEditovat