Krása

esteticky kladná hodnota - může jít o vlastnost osoby, předmětu, místa, myšlenky apod.
Další významy jsou uvedeny na stránce Krása (rozcestník).

Krása je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. Významem tohoto pojmu se zabývá především filosofická disciplína zvaná estetika (původně od řeckého aisthésis, smyslové vnímání).

Nymfa se svlačci, obraz francouzského malíře Julese Josepha Lefebvra
Krásný Narkissos, Caravaggiův obraz, 1594-1596

Krása je však pouze jednou z tzv. estetických kategorií (ošklivost, vznešenost aj.) a v rámci estetiky postupně ztrácí dominantní místo.[zdroj?] Krása je buď považována za kvalitu přítomnou v nějakém jsoucnu (člověku, krajině, písni, myšlence, nauce), která v nás budí libost (podle Immanuela Kanta tzv. nezainteresované zalíbení, vztah, který vylučuje jakýkoli praktický zájem na věci), nebo je krása věcí vnímatelova přístupu k věci; zde se ukazuje, jak je krása závislá na konvencích. Krásu jako jsoucí imanentně ve věci chápe tzv. esencialismus, krásu jako věc vnímatelova postoje konvencionalismus.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat