Předsókratici, také předsókratovci nebo presokratici je souhrnné označení pro rané řecké filosofy před Sókratovým obratem a novým založením filosofie zhruba v polovině 4. století př. n. l. Představují různé pokusy o racionální výklad skutečnosti v období krize starších, tradičních společností a jejich mýtů. Z jejich spisů se vesměs zachovaly pouze zlomky, citáty v dílech pozdějších autorů, které se obvykle citují podle vydání Diels-Kranz jako:

DK [číslo autora] A/B a [číslo zlomku] ("A" znamená nepřímá svědectví, "B" přímé citáty.)

Dělí se obvykle na několik skupin, například:

Chronologie řeckých filosofů

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
  • D. Machovec, Dějiny antické filosofie, Praha 1993, ISBN 80-85467-62-3.
  • M. Okál, Zlomky starých stoikov. Bratislava 1984
  • J. Patočka, Nejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Praha: Vyšehrad 1996 – 359 s. ISBN 80-7021-195-4
  • A. Rodziewicz, IDEA I FORMA. ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków (IDEA A FORMA. ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ. Základy filozofie Plata a předsokratovských myslitelů). Wroclaw 2012
  • K. Svoboda, Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha 1989
  • K. Svoboda, Zlomky starořeckých atomistů. Praha 1953