Popularita (z lat. populus, "lid") označuje oblíbenost osoby, filmu, automobilu nebo jiného produktu u veřejnosti. Je to produkt veřejného mínění.

Popularita předsedů největších politických stran od ledna 2004 do března 2008

Měření popularity editovat

Firmy zabývající se výzkumem veřejného mínění čas od času zjišťují oblíbenost lidí, produktů, idejí nebo politických stran pomocí dotazníků a statistických metod výběru respondentů. Pro některé politiky (tzv. populisty) je výzkum veřejného mínění důležitou metodou při přípravě volebních programů nebo způsobu komunikace s veřejností.

Nestálost popularity editovat

Popularita je velmi nestála veličina, která má schopnost prostřednictvím masových sdělovacích prostředků ovlivňovat sama sebe. V pozitivním i negativním slova smyslu.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Heslo - Popularita v Sociologické encyklopedii