Seznam chráněných území v okrese Chomutov

Seznam chráněných území v okrese Chomutov

Toto je seznam chráněných území v okrese Chomutov aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Chomutov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5918 Bezručovo údolí PP Bezručovo údolí &0000000000000953.980000953,98
Kategorie „Bezručovo údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bezručovo údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotopy EVL Bezručovo údolí, populace a stanoviště modráska bahenního a modráska očkovaného 50°30′32″ s. š., 13°19′9″ v. d.
Přírodní park Bezručovo údolí PřP Bezručovo údolí &0000000000006500.0000006 500
Kategorie „Nature park Bezručovo údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Bezručovo údolí“ na Wikimedia Commons
Údolí Chomutovky a jejích přítoků se zachovalými lesními porosty ve svazích, rašeliništi, rozptýlenou zelení a charakteristickou flórou a faunou s vysokým podílem zvlášť chráněných druhů. 50°30′4″ s. š., 13°19′44″ v. d.
2258 PR Běšický chochol PR Běšický chochol &0000000000000030.66000030,66
Kategorie „Běšický chochol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Běšický chochol“ na Wikimedia Commons
Stanoviště xerotermních stepních trávníků, lesostepních extenzivních pastvin a světlých doubrav, halofytní společenstva s chráněnými druhy fauny a flóry 50°22′ s. š., 13°21′9″ v. d.
2103 PR Buky a javory v Gabrielce PR Buky a javory v Gabrielce &0000000000000064.62000064,62
Kategorie „Buky a javory v Gabrielce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky a javory v Gabrielce“ na Wikimedia Commons
Ochrana starých, dobře zmlazujících bukových porostů náhorní plošiny východního Krušnohoří s významnou příměsí mimořádně kvalitní populace javoru klenu 50°36′ s. š., 13°21′10″ v. d.
1682 Oplocená část rezervace na dně údolí PR Buky nad Kameničkou &0000000000000038.88000038,88
Kategorie „Buky nad Kameničkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky nad Kameničkou“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného 200 let starého porostu buko-klenového lesa s významnými druhy bylinného patra. Území je hodnotné z hlediska zachování genofondu původních lesních dřevin v oblasti Krušných hor 50°31′34″ s. š., 13°18′26″ v. d.
811 NPP Ciboušov NPP Ciboušov &0000000000000004.9600004,96
Kategorie „Ciboušov (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ciboušov (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene (Svatováclavská kaple na Pražském hradě) 50°24′32″ s. š., 13°11′56″ v. d.
5919 PP Černovice PP Černovice &0000000000000013.00000013
Kategorie „Černovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana roháče obecného a jeho biotopu 50°26′54″ s. š., 13°22′17″ v. d.
6177 PP Červený Hrádek PP Červený Hrádek &0000000000000069.09380069,0938
Kategorie „Červený Hrádek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený Hrádek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rozvolněné lesní porosty s dominancí historické krajinářské úpravy severně od zámku Červený hrádek s významnými doupnými dřevinami a polo solitérními stromy, které slouží jako biotop pro vzácné druhy saproxylických brouků a jsou biotopem vzácných a ohrožených druhů obratlovců 50°30′53″ s. š., 13°26′31″ v. d.
812 NPP Doupňák NPP Doupňák &0000000000000012.80000012,80
Kategorie „Doupňák (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doupňák (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene 50°24′36″ s. š., 13°10′53″ v. d.
PřP Doupovská pahorkatina &0000000000004770.0000004 770
Kategorie „Nature park Doupovská pahorkatina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Doupovská pahorkatina“ na Wikimedia Commons
Okrajová východní část Doupovských hor s rozsáhlými plochami travnatých porostů stepního a lesostepního charakteru a lesy převážně původní druhové skladby. 50°16′22″ s. š., 13°15′49″ v. d.
6179 PP Drmaly PP Drmaly &0000000000000137.771300137,7713
Kategorie „Drmaly (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drmaly (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lesní společenstva se vzácnými druhy hub a živočichů v údolí toku Lužce a na přilehlých svazích Krušných hor nad sídlem Drmaly 50°31′37″ s. š., 13°26′32″ v. d.
1681 PR Horská louka u Háje PR Horská louka u Háje &0000000000000018.60000018,60
Kategorie „Horská louka u Háje“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horská louka u Háje“ na Wikimedia Commons
Ochrana rašelinné horské louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin 50°24′21″ s. š., 13°0′29″ v. d.
1004 Hradiště u Černovic PP Hradiště u Černovic &0000000000000004.7700004,77
Kategorie „Hradiště u Černovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradiště u Černovic“ na Wikimedia Commons
Paleontologická a geologická lokalita s otisky rostlinných zbytků v třetihorních křemencích 50°27′23″ s. š., 13°20′34″ v. d.
144 NPR Jezerka NPR Jezerka &0000000000000141.940000141,94
Kategorie „Jezerka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezerka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana celé geobiocenózy 50°32′48″ s. š., 13°28′59″ v. d.
1508 PP Kokrháč PP Kokrháč &0000000000000009.2900009,29
Kategorie „Kokrháč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kokrháč“ na Wikimedia Commons
Ukázka selektivního větrání ortorul s reliktním borem a výskytem medvědice lékařské 50°26′33″ s. š., 13°14′49″ v. d.
1540 Lorberova loučka v PP Krásná Lípa PP Krásná Lípa &0000000000000001.2200001,22
Kategorie „Krásná Lípa (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krásná Lípa (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana populace kriticky ohroženého druhu Pulsatilla patens (koniklece otevřeného), jediné lokality na úpatí Krušných hor 50°29′3″ s. š., 13°22′ v. d.
1003 Břízy v severní části lokality PP Lokalita břízy ojcovské u Volyně &0000000000000001.4900001,49
Kategorie „Lokalita břízy ojcovské u Volyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lokalita břízy ojcovské u Volyně“ na Wikimedia Commons
Dvě samostatné skupiny ojcovské břízy 50°26′32″ s. š., 13°13′6″ v. d.
1506 Severní část louky PP Louka vstavačů u Černýše &0000000000000001.1000001,10
Kategorie „Louka vstavačů u Černýše“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louka vstavačů u Černýše“ na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystému podmáčené louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin 50°22′24″ s. š., 13°6′55″ v. d.
1507 PP Mravenčák PP Mravenčák &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Mravenčák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mravenčák“ na Wikimedia Commons
Skalnatý vrcholek s kolmou stěnou s teplomilnou stepní květenou 50°22′19″ s. š., 13°10′46″ v. d.
646 Severní část rašeliniště PR Na loučkách &0000000000000015.20000015,20
Kategorie „Na Loučkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Loučkách“ na Wikimedia Commons
Ochrana typického krušnohorského rašeliniště s význačnou květenou a s kříženci kosodřeviny 50°28′45″ s. š., 13°13′17″ v. d.
5917 PP Na loučkách II PP Na loučkách II &0000000000000684.260000684,26
Kategorie „Na Loučkách II (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Loučkách II (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana biotopů, pro které byla vyhlášena EVL Na loučkách (CZ0420035) a biotopy tetřívka obecného a žluny šedé 50°28′26″ s. š., 13°12′50″ v. d.
278 Novodomské rašeliniště NPR Novodomské rašeliniště &0000000000000312.610000312,61
Kategorie „Novodomské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novodomské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Ochrana typické geobiocenózy rašeliniště v Krušných horách s kompaktním porostem borovice blatky pralesovitého charakteru 50°32′53″ s. š., 13°16′16″ v. d.
6183 PP Pastviště u Okounova PP Pastviště u Okounova &0000000000000002.8600002,86
Kategorie „Pastviště u Okounova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastviště u Okounova“ na Wikimedia Commons
Skalnaté návrší bývalého obecního pastviště s biotopy úzkolistých suchých trávníků bez význačného výskytu vstavačovitých 50°21′42″ s. š., 13°6′34″ v. d.
5896 PP Podmilesy PP Podmilesy &0000000000000051.66150051,6615
Kategorie „Podmilesy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podmilesy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů s populací prstnatce bezovéhokoniklece lučního českého 50°25′22″ s. š., 13°11′17″ v. d.
5757 PR Prameniště Chomutovky PR Prameniště Chomutovky &0000000000001881.8113001 881,8113
Kategorie „Prameniště Chomutovky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Chomutovky“ na Wikimedia Commons
Typická společenstva a druhy vrcholových partií Krušných hor 50°30′15″ s. š., 13°12′38″ v. d.
1541 Rašovické skály NPP Rašovické skály &0000000000000035.00000035,00
Kategorie „Rašovické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašovické skály“ na Wikimedia Commons
Ochrana teplomilných společenstev na čedičovém podkladě 50°21′45″ s. š., 13°12′14″ v. d.
1848 PR Sedlec &0000000000000058.91000058,91
Kategorie „Sedlec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana původních stanovištím blízkých mokřadních společenstev s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů 50°16′6″ s. š., 13°14′32″ v. d.
825 Sfingy PP Sfingy &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Sfingy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sfingy“ na Wikimedia Commons
Vzácný skalní útvar vzniklý ve čtvrtohorách tzv. procesem mrazového zvětrávání 50°25′4″ s. š., 13°7′19″ v. d.
2173 Slanisko u Škrle PP Slanisko u Škrle &0000000000000003.4800003,48
Kategorie „Slanisko u Škrle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slanisko u Škrle“ na Wikimedia Commons
Zachování význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních druhů 50°25′2″ s. š., 13°30′39″ v. d.
399 Sluňáky u Rokle PP Sluňáky &0000000000000003.5400003,54
Kategorie „Sluňáky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sluňáky“ na Wikimedia Commons
Křemencové balvany s typickým zvětralým povrchem; jeden z posledních výskytů křemenců 50°21′4″ s. š., 13°18′17″ v. d.
420 Střezovská rokle PP Střezovská rokle &0000000000000016.80000016,80
Kategorie „Střezovská rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střezovská rokle“ na Wikimedia Commons
Strž, vytvořená silou erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech 50°24′8″ s. š., 13°26′18″ v. d.
6184 okraj chráněného území PP Svatý kopeček u Kadaně &0000000000000002.1952002,1952
Kategorie „Svatý kopeček u Kadaně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatý kopeček u Kadaně“ na Wikimedia Commons
Skalní výchozy a stepní porosty s biotopem úzkolistých suchých trávníků bez význačného výskytu vstavačovitých 50°22′53″ s. š., 13°15′26″ v. d.
Prunéřovský potok PřP Údolí prunéřovského potoka
Kategorie „Nature park Údolí Prunéřovského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Údolí Prunéřovského potoka“ na Wikimedia Commons
Hluboce zaříznuté údolí Prunéřovského potoka a jeho přítoků s lesními porosty a rozptýlenou zelení, území s vysokou hodnotou krajinného rázu. 50°27′21″ s. š., 13°14′53″ v. d.
5761 PP Údlické doubí PP Údlické doubí &0000000000000043.88000043,88
Kategorie „Údlické doubí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údlické doubí“ na Wikimedia Commons
roháč obecný a jeho biotop 50°27′21″ s. š., 13°27′41″ v. d.
606 Úhošť NPR Úhošť &0000000000000114.570000114,57
Kategorie „Úhošť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Úhošť“ na Wikimedia Commons
Ochrana tabulovitého kopce význačné geologické stavby a přirozených lesních, lesostepních a stepních společenstev na jeho svazích 50°21′44″ s. š., 13°15′8″ v. d.
1509 PP Vinařský rybník PP Vinařský rybník &0000000000000016.60000016,60
Kategorie „Vinařský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vinařský rybník“ na Wikimedia Commons
Mělký zarostlý rybník s bohatou avifaunou 50°19′35″ s. š., 13°18′51″ v. d.
1534 PP Želinský meandr PP Želinský meandr &0000000000000174.470000174,47
Kategorie „Želinský meandr“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Želinský meandr“ na Wikimedia Commons
Ochrana význačného geomorfologického celku údolí Ohře a biotopu státem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°22′26″ s. š., 13°18′16″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2258   PR Běšický a Čachovický vrch &0000000000000024.72000024,72
 
Kategorie „Běšický chochol“ na Wikimedia Commons
Poskytnutí ochrany původním stanovištím blízkých stepních a lesostepních a lesních společenstev 50°22′2″ s. š., 13°21′7″ v. d.
2104   PR Bučina na Kienhaidě &0000000000000048.96000048,96
 
Kategorie „Bučina na Kienhaidě“ na Wikimedia Commons
Ochrana největšího přirozeného, životaschopného, bohatě se zmlazujícího, souvislého porostu kyselých až svěžích smrkových bučin 50°35′9″ s. š., 13°15′53″ v. d.
1620   PP Merkur &0000000000000003.1900003,19
 
Kategorie „Merkur (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita spodního miocénu 50°26′8″ s. š., 13°18′15″ v. d.

Externí odkazy Editovat