Horská louka u Háje

přírodní rezervace v Česku

Horská louka u Háje je přírodní rezervace východně od HájeLoučné pod Klínovcemokrese Chomutov. Chráněné území bylo vyhlášeno k ochraně dochované typické krušnohorské horské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, ke kterým patří běloprstka bělavá, kropenáč vytrvalý, prstnatec Fuchsůvtučnice obecná.

Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Horská louka u Háje
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Horská louka u Háje
Horská louka u Háje
Základní informace
Vyhlášení 16. května 1994
Vyhlásil Okresní úřad Chomutov
Nadm. výška 915–960 m n. m.
Rozloha 18,6 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Chomutov
Umístění Loučná pod Klínovcem (k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem)
Souřadnice
Horská louka u Háje
Horská louka
u Háje
Další informace
Kód 1681
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

HistorieEditovat

Území v minulosti sloužilo jako chudá pastvina,[1] v jejíž severní části stála osada Königsmühle.[2] Ve druhé polovině dvacátého století osada zanikla a louka začala zarůstat dřevinami. Z osady se v chráněném území dochovaly zříceniny několika budov, zarostlý náhon a úvozová cesta.[3] Oblast také slouží k jímání pitné vody pro okolní vesnice. V sedmdesátých a osmdesátých letech louku negativně ovlivnilo neúspěšné vysazení smrku pichlavého (Picea pungens) a borovice kleče (Pinus mugo). Ve stejné době byl napřímen a zahlouben drobný přítok Černé vody, což vedlo k vysušení lokality.[1]

Chráněné území vyhlásil okresní národní výborChomutově dne 16. května 1994 jako přírodní rezervaci, která je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 1681. Spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje.[4] Po vyhlášení rezervace začaly být nežádoucí dřeviny odstraňovány, začalo se s kosením a odstraňováním biomasy a meliorovaný potůček byl přehrazen.[1]

Přírodní poměryEditovat

Přírodní rezervace s rozlohou 18,8463 hektarů se nachází v Krušných horách v nadmořské výšce 915–960 metrů na východním úbočí Macechykatastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem.[4] Je součástí evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří (11,76 km²)[5] a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská s celkovou rozlohou 159,63 km².[6]

Důvodem ochrany území je dochovaná rašelinná horská louka s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin, která je jednou z posledních typických horských luk v Krušných horách.[7] Na ploše chráněného území se vyskytují tři odlišná společenstva. Polovinu tvoří smilkové trávníky, třetinu mokřady a zbytek horské rašelinné smrčiny v jižní části území.[8] Nejcennější část území se nachází na jižní a východní straně, kde se podmáčená louka mění v louku zrašeliněnou.[3]

Abiotické podmínkyEditovat

Geologické podloží je součástí Krušnohorského krystalinika a pochází z období svrchního proterozoika až spodního paleozoika. V podloží jižní části jsou tzv. červené ruly, ale většinu území tvoří dvojslídný až muskovitický svor.[2]geomorfologickém členění Česka leží lokalita v Krušných horách, konkrétně v podcelku Klínovecká hornatina a okrsku Jáchymovská hornatina.[9] Půdní pokryv tvoří rašeliny a především v jihovýchodní části také gleje.[10] Podél potoka se vyvinuly aluviální půdy.[2]

 
Horská louka u Háje

V rámci Quittovy klasifikace podnebí se chráněné území nachází v chladné oblasti CH6[4] s průměrnou roční teplotou 4 °C a ročním úhrnem srážek téměř 1000 milimetrů.[2] Loukou protéká potok Černá voda, který se vlévá do Přísečnice a patří k povodí Labe.[11]

Flóra a faunaEditovat

Ze silně ohrožených druhů rostlin roste ve smilkové části pastviny malá a zranitelná populace běloprstky bělavé (Psoudorchis albida). V sušších částech se vykytuje také ohrožená prha arnika (Arnica montana) a na lokalitě hojný koprník štětinolistý (Meum athamanticum). Podmáčené až rašelinné části jsou stanovištěm stabilní populace silně ohroženého kropenáče vytrvalého (Swertia perennis) a malé populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Posledním silně ohroženým druhem je tučnice obecná (Pingguicula vulgaris), která vyhledává obnažené místa v okolí prameniště. Z dalších ohrožených druhů ve vlhké části roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a vzácně také prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).[3][1]

Na louce se vyskytují převážně běžné druhy fauny. Zvláště chráněné druhy zastupuje bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).[12]

PřístupEditovat

Cesta k rezervaci vede z vesnice Háj, kde u kapličky odbočuje ze silnice polní cesta. Ta překonává nízký hřeben, na jehož vrcholku stojí kříž. Od něj klesá ke zbytkům zaniklé osady.[11] Historická úvozová cesta je místy přes dva metry hluboká.[13] Jinou možností, jak se k rezervaci dostat, je lesní a cesta od rozcestníku Selský les na zeleně značené turistické traseKovářské do Stráže nad Ohří.[11]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d ONDRÁČEK, Čestmír. Plán péče o přírodní rezervaci Horská louka u Háje na období 2009–2018 [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny, 2019-06-05 [cit. 2019-06-15]. S. 7. Dále jen Plán péče (2009). Dostupné online. 
 2. a b c d Plán péče, s. 5.
 3. a b c Plán péče (2009), s. 6.
 4. a b c PR Horská louka u Háje [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-06-15]. Dostupné online. 
 5. EVL Klínovecké Krušnohoří [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-06-15]. Dostupné online. 
 6. PO Novodomské rašeliniště – Kovářská [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-06-15]. Dostupné online. 
 7. Plán péče (2009), s. 3
 8. Plán péče (2009), s. 4
 9. BÍNA, Jan; DEMEK, Jaromír. Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. 344 s. ISBN 978-80-200-2026-0. S. 115. 
 10. CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-05-01]. Dostupné online. 
 11. a b c Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-06-15]. Dostupné online. 
 12. Chráněná území ČR. Příprava vydání Peter Mackovčin. Svazek I. Ústecko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 352 s. Dostupné online. ISBN 80-86064-37-9. Kapitola Horská louka u Háje, s. 87. 
 13. ONDRÁČEK, Čestmír. Text Čestmíra Ondráčka o přírodním významu území bývalé osady [online]. Königsmühle land and art setkání., 2013-08-30 [cit. 2014-06-08]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat