Lokalita břízy ojcovské u Volyně

přírodní památka v Česku

Lokalita břízy ojcovské u Volyně je přírodní památkaKrušných horách. Nachází se asi jeden kilometr jihovýchodně od VolyněVýsluníokrese Chomutov. Důvodem vyhlášení chráněného území je výskyt kriticky ohrožené břízy ojcovské.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Lokalita břízy ojcovské u Volyně
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Hranice západní části lokality
Hranice západní části lokality
Základní informace
Vyhlášení17. ledna 1986
VyhlásilOkresní národní výbor Chomutov
Nadm. výška692–720 m n. m.
Rozloha1,03 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresChomutov
UmístěníVýsluní (k. ú. Volyně u Výsluní)
Souřadnice
Lokalita břízy ojcovské u Volyně
Lokalita břízy
ojcovské u Volyně
Další informace
Kód1003
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

HistorieEditovat

Lokalita břízy ojcovské u Volyně bývala považována za jediné místo výskytu tohoto druhu v Česku.[3] V roce 2016 byly nalezeny tři další exempláře v Zooparku Chomutov.[4] Výskyt břízy ojcovské u Volyně doložen už v letech 1842–1843, kdy její vzorky uložil do herbáře chomutovský botanik J. Knaf. Jeho sběry určil až A. Korczyk v roce 1967. Celou oblast podrobně prozkoumal Josef Lorber, který mezi Volyní a Pavlovem nalezl několik set exemplářů.[5]

Chráněné území bylo poprvé vyhlášeno okresním národním výboremChomutově dne 17. ledna 1986 jako chráněný přírodní výtvor. Podruhé je ve stejné kategorii vyhlásil chomutovský okresní národní výbor 27. dubna 1990. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 1003. Spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje.[6]

Přírodní poměryEditovat

Přírodní památka měří 1,03 hektaru a nachází se v nadmořské výšce 692–720 metrů. Území je rozděleno do dvou částí, z nichž menší leží na území Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka.[7]

Geologické podloží je tvořeno horninami krušnohorského krystalinika ze svrchního proterozoika až spodního paleozoika.[3] Ve větší části území, která leží blíže vesnici, jsou zastoupeny svory a rulami, zatímco v menší části se v podloží nachází dvojslídné ortoruly. Z geomorfologického hlediska lokalita leží v Krušných horách, v podcelku Loučenská hornatina a okrsku Přísečnická hornatina. Půdní pokryv tvoří kambizem dystrická.[8]

Území se nachází v povodí Prunéřovského potoka.[8] V rámci Quittovy klasifikace podnebí lokalita leží v chladné oblasti CH7,[6] pro kterou jsou typické průměrné teploty −3 až −4 °C v lednu a 15–16 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 850–1000 milimetrů.[9] Zvířena ani květena na lokalitě není významná.[3]

Důvodem ochrany je výskyt kriticky ohrožené břízy ojcovské (Betula oycoviensis), která v chráněném území roste v počtu 23 jedinců, ale dalších šedesát jedinců roste také v blízkém okolí. U některých jedinců výrazně převažují fenotypové znaky břízy bělokoré (Betula pendula).[10] Při mapování výskytu břízy ojcovské v letech 2011–2017 bylo v chráněném území, přilehlých ladech, mezích a okrajích cest zaznamenáno celkem 57 jedinců, z nichž pouze sedmnáct rostlo v přírodní památce. Místem s významným výskytem býval pás obnažené půdy pod blízkým vedením vysokého napětí, ale v důsledku jeho zarůstání tam počet jedinců klesá. Ke snižování početního stavu také přispívá snadné křížení s břízou bělokorou.[5]

PřístupEditovat

Chráněné území je volně přístupné. K bližší a větší části vede z Volyně lesní cesta, která dále pokračuje úbočím Volyňského vrchu k Prunéřovu. Menší část území se nachází asi 200 metrů severně od cesty.[7]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  2. Nationally designated areas inventory. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
  3. a b c Chráněná území ČR. Ústecko. Příprava vydání Peter Mackovčin. Svazek I. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 352 s. ISBN 80-86064-37-9. Kapitola Lokalita břízy ojcovské u Volyně, s. 92. 
  4. SALAVOVÁ, Mirka. V zooparku skrytě rostly vzácné ohrožené břízy, lidé je našli náhodou. iDNES.cz [online]. 2016-11-04 [cit. 2019-05-03]. Dostupné online. 
  5. a b ONDRÁČEK, Čestmír. Zmapování a vyhodnocení současného stavu populace. Památky, příroda, život. Oblastní muzeum v Chomutově, 2018, roč. 50, s. 8, 9, 13. Dostupné online. ISSN 0231-5076. 
  6. a b PP Lokalita břízy ojcovské u Volyně [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-05-03]. Dostupné online. 
  7. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-05-03]. Dostupné online. 
  8. a b CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-05-03]. Dostupné online. 
  9. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. S. 425–430. Journal of Maps [online]. 2013-05-13. Čís. 9, s. 425–430. Dostupné online. DOI 10.1080/17445647.2013.800827. 
  10. BALÁŠ, Martin; KUNEŠ, Ivan; LINDA, Rostislav; GALLO, Josef; PETRÁSEK, Josef. Soubor map: Výskyt jedinců břízy ojcovské na území přírodní památky „Lokalita břízy ojcovské u Volyně“ a v jejím okolí [PDF online]. Česká zemědělská univerzita v Praze [cit. 2019-05-03]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat