Seznam akordových značek

seznam na projektech Wikimedia

Tento článek obsahuje formou tabulky seznam nejběžnějších akordových značek.

  • Principy zápisu a čtení akordových značek jsou popsány samostatně v článku Akordová značka.
  • Principy složení akordů jsou samostatně popsány v článku Terciový systém.
  • Princip převádění akordů z jedné tóniny do druhé (tj. změna základního tónu akordu) je popsán v samostatném článku Transpozice (hudba). V tomto seznamu jsou všechny akordy uváděny od základního tónu C.

Ve sloupci obsahujícím intervalové složení jsou použita čísla intervalů (2 = sekunda, 3 = tercie, …) doplněná o bližší specifikaci:

  • v = velká
  • m = malá
  • + = zvětšená
  • − = zmenšená
  • bez přípony = čistá.
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
  c-e-g 3v, 5 durový kvintakord
    c-e-g 3m, 5 mollový kvintakord
    c-e-gis 3v, 5+ zvětšený kvintakord
    c-e-g 3m, 5- zmenšený kvintakord
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
  c-e-g-b 3v, 5, 7m dominantní septakord
    c-e-g-h 3v, 5, 7v velký septakord
    c-e-g-b 3m, 5, 7m malý mollový septakord
   
 
c-e-g-h 3m, 5, 7v velký mollový septakord
    c-e-gis-h 3v, 5+, 7v zvětšený septakord
    c-e-g-b 3m, 5-, 7m malý zmenšený septakord
    c-e-g-h(=a) 3m, 5-, 7- zmenšený septakord
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
  c-e-g-b-d 3v, 5, 7m, 9v
    c-e-g-h-d 3v, 5, 7v, 9v
    c-e-g-b-d 3m, 5, 7m, 9v
    c-e-g-h-d 3m, 5, 7v, 9v
  c-e-g-d 3v, 5, 9v přidaná nona (bez septimy)
    c-e-g-d 3m, 5, 9v přidaná nona (bez septimy)
    c-e-g-b-dis 3v, 5, 7m, 9+(=3m) alterovaná (zvětšená) nona
    c-e-g-b-d 3m, 5, 7m, 9m malá nona v mollovém akordu
    c-e-g-b-d 3m, 5-, 7m, 9m malá nona ve zmenšeném akordu
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
  c-e-g-b-d-f 3v, 5, 7m, 9v, 11
    c-e-g-h-d-f 3v, 5, 7v, 9v, 11
    c-e-g-h-d-fis 3v, 5, 7v, 9v, 11+
    c-e-g-b-d-f 3m, 5, 7m, 9v, 11
    c-e-g-h-d-f 3m, 5, 7v, 9v, 11
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
  c-e-g-b-d-f-a 3v, 5, 7m, 9v, 11, 13v kompletní tónový materiál mixolydického modu
    c-e-g-h-d-f-a 3v, 5, 7v, 9v, 11, 13v kompletní tónový materiál jónského modu
    c-e-g-h-d-fis-a 3v, 5, 7v, 9v, 11+, 13v kompletní tónový materiál lydického modu
    c-e-g-b-d-f-a 3m, 5, 7m, 9v, 11, 13v kompletní tónový materiál dórského modu
    c-e-g-b-d-f-as 3m, 5, 7m, 9v, 11, 13m kompletní tónový materiál aiolského modu
    c-e-g-b-d-f-as 3m, 5, 7m, 9m, 11, 13m kompletní tónový materiál frygického modu
    c-e-g-h-d-f-a 3m, 5, 7v, 9v, 11, 13v kompletní tónový materiál melodické moll
    c-e-g-h-d-f-as 3m, 5, 7v, 9v, 11, 13m kompletní tónový materiál harmonické moll

Akordy s přidanou sextou (tercdecimou)

editovat
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
    c-e-g-a 3v, 5, 6v(=13v)
    c-e-g-a-b 3v, 5, 6v(=13v), 7m
    c-e-g-a 3m, 5, 6v(=13v)
    c-e-g-a-b 3m, 5, 6v(=13v), 7m

Akordy s průtažnou kvartou a sekundou

editovat
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
    c-f-g 3+(=4), 5 průtažná kvarta
    c-f-g-b 3+(=4), 5, 7m
    c-d-g 3-(=2v), 5 průtažná sekunda

Obraty kvintakordů

editovat
Značka Alternativní značky Složení (tóny) Složení (intervaly) Poznámky
    e-g-c 3m, 6m první obrat durového kvintakordusextakord
    g-c-e 4, 6v druhý obrat durového kvintakordukvartsextakord
    e-g-c 3v, 6v první obrat mollového kvintakordusextakord
    g-c-e 4, 6m druhý obrat mollového kvintakordukvartsextakord

Externí odkazy

editovat