Zmenšený septakord

Zmenšený septakord je pojem z oboru hudební teorie označující jeden z méně frekventovaných typů čtyřzvuku – septakordu.

Jedná se o akord obsahující kromě svého základního tónu ještě malou tercii, zmenšenou kvintu a zmenšenou septimu. Z hlediska terciového systému je zmenšený septakord rozšířením zmenšeného kvintakordu (o malou tercii).

ZnačeníEditovat

Zmenšený septakord je obvykle značen velkým písmenem názvu základního tónu s příponou dim (=diminished):

  •   od základního tónu c
  •   od základního tónu fis
  •   od základního tónu es

Alternativním značením je přípona

  •  

SloženíEditovat

Následující tabulka obsahuje složení zmenšeného septakordu od jednotlivých základních tónů:

Značka akordu Základní tón Malá tercie Zmenšená kvinta Zmenšená septima
  c es ges heses (=a)
  g b des fes (=e)
  d f as ces (=h)
  a c es ges
  e g b des
  h d f as
  fis a c es
  cis e g b
  as ces (=h) eses (=d) geses (=f)
  es ges heses (=a) deses (=c)
  b des fes (=e) asas (=g)
  f as ces (=h) eses (=d)

Význam a obratyEditovat

Jak je vidět již z tabulky v předchozím odstavci, zmenšený septakord je dokonale symetrický akord - každý jeho obrat je opět zmenšený septakord.

Vyjdeme-li například od   = (a,c,es,ges):

  • první obrat je (c,es,ges,a) =  
  • druhý obrat je (es,ges,a,c) =  
  • třetí obrat je (ges,a,c,es) =  

Existují tedy pouze tři různé (odhlédneme-li od obratů) zmenšené septakordy, každý další je obratem některého z nich.

Díky této své vlastnosti je tento akord velice oblíben, kdykoliv je třeba harmonii jinak jednoduché (například folkové) skladby „opepřit“ průchodem přes alterovaný akord.

Je používán na sedmém stupni durové stupnice, na druhém stupni harmonické moll, ale také například od zvětšené kvarty jako přechod z tóniky do subdominanty. Jednoduchý bluesový doprovod:

  •  

lze pomocí něj rozvinout na:

  •  

Související článkyEditovat