Tritón, neboli zvětšená kvarta nebo zmenšená kvinta, je hudební interval obsahující tři celé tóny. Zní velice disonantně, a proto byl ve středověku označován jako „diabolus in musica“ďábel v hudbě. Tritón se objevuje mezi 4. a 7. tónem durové stupnice (například mezi F – H v C dur) a mezi 2. a 6. tónem mollové stupnice (například mezi F – H v a moll).

Tritón
Další název zvětšená kvarta
Doplňkový interval tritón
Velikost
Půltóny 6
Čistý interval 45:32
Centy
Rovnoměrně
temp. lad.
600
Čisté ladění 590
Tento článek je o hudebním intervalu. Další významy jsou uvedeny na stránce Triton.

V čistém ladění má poměr frekvencí 45 : 32.

V pythagorejském ladění má poměr frekvencí 729 : 512.

Ve středotónovém ladění má poměr frekvencí 55 : 8.

V rovnoměrně temperovaném ladění má poměr frekvencí 2 : 1.

Existují i jiné hodnoty tritónu:

  • Huygensův tritón, poměr frekvencí 7 : 5
  • Eulerův tritón, poměr frekvencí 10 : 7

Tritón se používá v mnoha akordech, například v dominantním septakordu. Využívá se i v melodii, například v Bernsteinově West Side Story – začátek písně Maria nebo na začátku znělky kresleného seriálu Simpsonovi: The Simpsons. Úvodním motivem písně Purple Haze od Jimiho Hendrixe je rovněž tritón. Stal se také jedním se základních prvků metalu díky skupině Black Sabbath a jejich stejnojmenné skladbě (a mnoha dalším).