Evangelický zpěvník

zpěvník Českobratrské církve evangelické z roku 1979

Původní evangelický zpěvníkEditovat

Evangelický zpěvník
ZeměČeskoslovensko
Jazykčeština
VydavatelSynodní rada Českobratrské církve evangelické
Datum vydání1979
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Po vzniku Českobratrské církve evangelické roku 1918 vznikla potřeba sjednotit písňovou tvorbu i dědictví obou hlavních proudů, a. v. a h. v. K vydání došlo roku 1923.

 
Synodní senior Miloslav Hájek děkuje biskupovi W. Heidlandovi a církevnímu radovi K-Ch. Eptingovi za pomoc při vytištění Evangelického zpěvníku, bohoslužby v kostele u Salvátora, 15. září 1979.

Druhý evangelický zpěvníkEditovat

Druhý Evangelický zpěvník byl vydán v roce 1979 Synodní radou Českobratrské církve evangelické a v následujících letech postupně nahradil předchozí zpěvník ČCE z roku 1923. Byl vytištěn za pomoci Bádenské evangelické zemské církve v Grafickém závodu M. Schauenburg, Lahr/Baden.

Jeho obsah připravil poradní hymnologický odbor synodní rady ČCE pod vedením Zdeňka Somolíka a PhDr. Bohuše Hrejsy. Kapitolu Služby Boží a Přípravy modlitby zpracoval poradní odbor liturgický za předsednictví prof. dr. Josefa Smolíka. Grafickou úpravu a notové předlohy vyhotovil František Mašek. Autorem grafických koncovek je Jaroslav Šváb.

Repertoár Zpěvníku i jeho Dodatku čerpá z různých tradic i historických období a je přejat také ze zpěvníků dalších církví, zejm. Církve římskokatolické a Církve československé husitské.

Evangelický zpěvník čítá 586 písní a je rozdělen na čtyři hlavní části:[1]

 • I. Žalmy (všech 150 přebásněných biblických žalmů s melodiemi Ženevského žaltáře)
 • II. Vyznání víry
  • 1. Věřím
  • 2. Věřím v Boha Otce
  • 3. Věřím v Ježíše Krista
  • 4. Věřím v Ducha svatého
  • 5. svatou církev obecnou
  • 6. odpuštění hříchů
  • 7. život věčný
 • III. V proměnách života
  • 1. Starý a Nový rok
  • 2. Dětství a mládí
  • 3. Rodina
  • 4. Práce
  • 5. Utrpení
  • 6. Lidské společenství
 • IV. Otče náš

Zpěvník byl ve své historii používán například i Evangelickou církví a. v. v České republice.

DodatekEditovat

Ke zpěvníku byl roce 2000 vydán synodní radou Dodatek obsahující dalších 103 písní.[2]

Nový evangelický zpěvníkEditovat

V prosinci 2021 vyšel nový evangelický zpěvník. Na jeho přípravě pracovala převážně dobrovolnicky osmičlenná tvůrčí skupina pod vedením Miloslava Esterleho a mnozí další spolupracovníci z oblasti teologie, hymnologie, typografie či práva. Zpěvník byl vytištěn v České republice.

Přípravná tvůrčí skupina jej chystala s důrazem na obsahovou pestrost, která se projevila nejen relativně vysokým počtem písní (789 písní a dalších textových útvarů), ale také zařazením zcela nových forem (nejen) bohoslužebného zpěvu (například responsoriální žalmy). Zdrojem materiálu byl jak předchozí zpěvník a další zpěvníky ČCE (asi 60 % obsahu), tak také nové či nově objevené písně: „dvorních“ autorů z ČCE (Ladislav Moravetz, Jiří Pejla, Miloslav Esterle, Miloš Rejchrt a mnozí další), písně z české ekumeny i z četných zahraničních zdrojů. Texty a nápěvy stávajících písní prošly v mnoha případech drobnými nebo i většími úpravami.

Osnova nového zpěvníkuEditovat

 • Bohoslužba v Bibli (zpěvník neobsahuje kompletní ženevský žaltář jako zpěvník předchozí, zato jsou některé žalmy uvedeny ve více zpracováních. Kromě žalmů obsahuje tento oddíl i písně na motivy biblických příběhů starozákonních i novozákonních, vždy s uvedením příslušného biblického odkazu.)
 • Bohoslužba ve společenství církve
 • Bohoslužba během církevního roku
 • Bohoslužba všedního dne
 • Bohoslužba na cestě životem
 • Bohoslužba ve světě

Další materiály a doplňkyEditovat

Dalšími materiály jsou chorálník (varhanní doprovody), zjednodušený doprovodník pro kytaru nebo další nástroje, web s elektronickými verzemi a doprovodnými materiály, také mobilní aplikace. Ke zpěvníku lze rovněž zakoupit průhledné plastové obaly, které mají zabránit opotřebení pevných desek.

OslavyEditovat

Českobratrská církev evangelická naplánovala rovněž slavnostní uvedení zpěvníku. Kvůli pandemické situaci byla tato slavnost dvakrát odkládána (28. listopadu 2021 měla akce proběhnout v Brně a následně 22. ledna 2022 tatméž a o den později ve Zlíně).[3] Uvedení zpěvníku se tak konalo při slavnostních bohoslužbách dne 5. června ve sboru v Praze u Salvátora. Tyto bohoslužby byly rovněž přenášeny v přímém přenostu na oficiálním YouTube kanále E-církev.[4] Účinkoval zde pěvecký sbor, uváděl synodní senior Pavel Pokorný, komentář k písním měl celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.[5] Další informace poskytl Pavel Hanych. Miloslav Esterle jako vedoucí komise byl oceněn z rukou synodního kurátora Jiřího Schneidera Medailí vděčnosti.

Ve sborech a seniorátech církve probíhají různé semináře a přednášky pro duchovní i veřejnost. Jednou z takových akcí byla přednáška Pavla Hanycha ve sboru v Braníku v lednu 2022 (odkaz níže), další například hudební seminář bratří Esterlových na pastorální konferenci Západočeského seniorátu v Domažlicích v květnu 2022.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Evangelický zpěvník. 1. vyd. Praha: Synodní rada českobratrské církve evangelické, 1979. 918 s. Kapitola Osnova zpěvníku, s. 5–7. 
 2. Evangelický zpěvník (dodatek). 1. vyd. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 2000. 120 s. ISBN 80-902017-4-1. 
 3. Slavnost uvedení nového zpěvníku se odkládá : E-církev
 4. https://www.facebook.com/Ecirkev/posts/3070316929887472
 5. https://youtu.be/YUiWbT32WPg

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat