Zmenšený kvintakord

Zmenšený kvintakord je alterovaný kvintakord charakteristický zmenšenou kvintou. Je používán jako průchodný akord - ve skladbách obvykle neplní žádnou ze základních harmonických funkcí.

Jedná se o trojzvuk, který sestává ze základního tónu, malé tercie a zmenšené kvinty, nebo také dvou malých tercií nad sebou. Značí se obvykle velkým písmenem označujícím základní tón doplněným o příponu mi nebo m (vyznačující malou tercii a tedy mollový charakter akordu) a o horní index 5- (vyznačující alterovanou - zmenšenou kvintu):

Složení zmenšeného kvintakorduEditovat

Značka akordu Základní tón Malá tercie Zmenšená kvinta
  a c es
  e g b
  h d f
  fis a c
  cis e g
  as ces (=h) eses (=d)
  es ges heses (=a)
  b des fes (=e)
  f as ces (=h)
  c es ges
  g b des
  d f as

ObratyEditovat

Jako trojzvuk má zmenšený kvintakord dva obraty:

  • první obrat - sextakord složený z malé tercie a velké sexty, například c - es - a pro akord  
  • druhý obrat - alterovaný kvartsextakord složený ze zvětšené kvarty a velké sexty, například es - a - c pro akord  

V praxi nejsou obraty příliš důležité - častěji než zmenšený kvintakord je používáno jeho rozšíření do zmenšeného septakordu, který je symetrický a o obratech tedy u něj nemá smysl mluvit.

Harmonická funkceEditovat

Jak již bylo napsáno v úvodu, nezastává v durových ani mollových skladbách tento akord žádnou důležitou harmonickou funkci (i když se jedná o základní akord pro církevní lokrický mód).

V blues a jazzu je oblíbené jeho použití jako „průchodu“, jak ukazuje následující příklad (použití zmenšeného septakordu je ale častější):

Příklad použitíEditovat

V úvodních dvou taktech dvanáctitaktového blues v C dur harmonizovaných tónikou a subdominantou

  •  

lze zvýšit napětí vložením zmenšeného kvintakordu na první dvě doby druhého taktu:

  •  

Rozepišme pro přehlednost použité akordy:

  •  
  •  
  •  

Použitý zmenšený kvintakord se ve dvou tónech shoduje s cílovou subdominantou, ale obsahuje místo f základní tón fis, takže v tomto harmonickém postupu je slyšet chromatická sekvence g - fis - f, která zní „jazzověji“ než přímý přechod.

Související článkyEditovat