Kvartsextakord

Kvartsextakord je termín z oblasti hudební nauky, označující souzvuk tří a více tónů, jež jsou uspořádány podle určitého systému. Používá se pro hudební akord, který je druhým obratem kvintakordu. V hudebních školách se často užívá na procvičování hudebního sluchu.

Typy kvartsextakordůEditovat

Jak je uvedeno výše, je kvartsextakord druhým obratem kvintakordu - tj. kvintakordem, který je postaven nikoliv na svém základním stupni, ale na kvintě.

Příklad: Pro akord   = c-e-g je druhým obratem (a tedy kvartsextakordem) akord g-c-e.

Stejně jako u kvintakordů existují i u kvartsextakordů čtyři základní typy, které ukazuje následující tabulka (jako příklad jsou použity akordy od základního tónu c). Zvláštním případem je druhý obrat zvětšeného kvintakordu - tento akord je symetrický a nemá u něj smysl mluvit o obratech, protože jeho „obrácením“ vzniká stejný akord (viz tabulka).

Kvintakord Akordová značka Složení (od c) Složení kvartsextakordu (od c) Intervaly kvartsextakordu Značka kvartsextakordu
durový   c-e-g g-c-e čistá kvarta, velká sexta  
mollový   c-es-g g-c-es čistá kvarta, malá sexta  
zvětšený   c-e-gis gis-c-e zmenšená kvarta, malá sexta  
zmenšený   c-es-ges ges-c-es zvětšená kvarta, velká sexta  

Značení a význam kvartsextakorduEditovat

Z předchozí tabulky je dostatečně patrné, jakým způsobem jsou obraty obecně (tedy i kvartsextakordy) značeny (zlomkem, kde v čitateli je akordová značka a ve jmenovateli nejnižší tón příslušného obratu). Podrobnosti ke značení a významu obratů lze najít v článku Obrat akordu.

Související článkyEditovat