Mollový kvintakord

Mollový kvintakord je jedním z nejvíce používaných akordů v evropské hudbě.

Jedná se o trojzvuk, který sestává ze základního tónu, malé tercie a kvinty. Značí se obvykle velkým písmenem označujícím základní tón doplněným o příponu mi nebo (především v americké notaci) m - například .

Složení mollového kvintakordu

editovat
Jméno akordu Značka akordu Základní tón Malá tercie Kvinta
A moll   a c e
E moll   e g h
H moll   h d fis
Fis moll   fis a cis
Cis moll   cis e gis
As moll   as ces (=h) es
Es moll   es ges b
B moll   b des f
F moll   f as c
C moll   c es g
G moll   g b d
D moll   d f a

Jako trojzvuk má mollový kvintakord dva obraty:

  • první obrat - sextakord složený z velké tercie a velké sexty, například c - e - a pro akord  
  • druhý obrat - kvartsextakord složený z kvarty a malé sexty, například e - a - c pro akord  

Harmonická funkce

editovat

Jako základní mollový akord je mollový kvintakord používán jako tónika a většinou i jako subdominanta v mollových tóninách (ve vzestupné melodické moll je subdominanta durová). Použití mollového kvintakordu ve funkci dominanty umožňuje základní mollová stupnice (aiolský mód), ale vyznění je příliš „unylé“ - častější je použití durového dominantního septakordu, který odpovídá složení harmonické moll).

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat