Harmonická moll (přesněji harmonická mollová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.

Složení harmonické mollové stupnice editovat

Harmonická mollová stupnice se skládá ze sedmi tónů, s půltónem mezi druhým a třetím, mezi pátým a šestým, a mezi sedmým a osmým stupněm. Mezi šestým a sedmým stupněm je interval zvětšené sekundy – tří půltónů, všechny ostatní intervaly jsou celotónové.

 

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita diatonická stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval a moll
I prima a
II velká sekunda h
III malá tercie c
IV čistá kvarta d
V čistá kvinta e
VI malá sexta f
VII velká septima gis
VIII = I oktáva a

Význam a použití editovat

Harmonická moll se od diatonické mollové stupnice liší velkou septimou – jedná se o příjemně „ostrý“ tón, který vnáší napětí do jinak nevýrazné mollové stupnice. Tento tón mimo jiné umožňuje užití durového akordu (dominantního septakordu) ve funkci dominanty v mollové tónině, jak ukazuje tabulka v dalším odstavci.

Harmonie harmonické moll editovat

Následující tabulka ukazuje na příkladu harmonické stupnice a moll kvintakordy a septakordy, které mohou být použity na jejích jednotlivých stupních. Podrobnosti k významu akordových značek lze najít v článku Akordová značka.

Stupeň Tón (a moll) Kvintakord Příklad (a moll) Septakord Příklad (a moll)
I a mollový   velký mollový  
II h zmenšený   malý zmenšený  
III c zvětšený   zvětšený  
IV d mollový   malý mollový  
V e durový   dominantní  
VI f durový   velký  
VII gis zmenšený   zmenšený  

Související články editovat

Externí odkazy editovat