Melodická moll

typ sedmitónové hudební stupnice

Melodická moll (přesněji melodická mollová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.

Složení melodické mollové stupnice editovat

Složení melodické mollové stupnice se liší při vzestupném a sestupném běhu. Při vzestupném běhu obsahuje stupnice na šestém stupni interval velké sexty a na sedmém stupni interval velké septimy, ostatní intervaly jsou shodné jako u běžné (diatonické) mollové stupnice. Při sestupném běhu je použita malá septima a malá sexta, takže je složení úplně shodné s diatonickou mollovou stupnicí.

 

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval
(vzestup)
a moll
(vzestup)
Interval
(sestup)
a moll
(sestup)
I prima a prima a
II velká sekunda h velká sekunda h
III malá tercie c malá tercie c
IV čistá kvarta d čistá kvarta d
V čistá kvinta e čistá kvinta e
VI velká sexta fis malá sexta f
VII velká septima gis malá septima g
VIII = I oktáva a oktáva a

Význam a použití editovat

Melodická mollová stupnice oproti harmonické moll neobsahuje „nezpěvný“ interval tří půltónů mezi malou sextou na šestém a velkou septimou na sedmém stupni. Intervalové schéma harmonické moll 2-1-2-2-1-3-1 je ve vzestupné melodické moll změněno na diatonický postup 2-1-2-2-2-2-1. Různé verze vzestupné a sestupné stupnice znamenají výrazné oživení melodických možností a také umožňují kombinovat durovou subdominantu a dominantu vzestupné části s mollovou subdominantou a dominantou sestupné části, jak ukazuje následující odstavec.

Harmonie melodické moll editovat

Následující tabulka ukazuje na příkladu melodické stupnice a moll kvintakordy a septakordy, které mohou být použity na jejích jednotlivých stupních. Podrobnosti k významu akordových značek lze najít v článku Akordová značka.

Kromě zde uvedených akordů lze často použít (a také jsou používány) i akordy postavené na harmonické moll z tabulky Harmonie harmonické moll.

Vzestupná editovat

Stupeň Tón (a moll) Kvintakord Příklad (a moll) Septakord Příklad (a moll)
I a mollový   velký mollový  
II h mollový   malý mollový  
III c zvětšený   zvětšený  
IV d durový   dominantní  
V e durový   dominantní  
VI fis zmenšený   malý zmenšený  
VII gis zmenšený   malý zmenšený  

Sestupná editovat

Stupeň Tón (a moll) Kvintakord Příklad (a moll) Septakord Příklad (a moll)
I a mollový   malý mollový  
II h zmenšený   malý zmenšený  
III c durový   velký  
IV d mollový   malý mollový  
V e mollový   malý mollový  
VI f durový   velký  
VII g durový   dominantní  

Související články editovat

Externí odkazy editovat